LinkedIn Zorg, Hofmeier 'ontzorgt' - Hofmeier.nl | ondersteuning en oplossingen
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • Zorg

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Binnen de sector Public kent Hofmeier een focus op zorg. De vraag en kwaliteitseisen voor zorg nemen toe. Om de kosten te beheersen en zorg voor iedereen toegankelijk te houden, is het zorgstelsel veranderd. In 2015 zijn veel zorg gerelateerde taken (zowel cure als care) naar de gemeenten overgeheveld. En dat geeft veel nieuwe uitdagingen bij de zorgverleners.

  Hofmeier ‘ontzorgt’
  Met het overhevelen van zorg gerelateerde taken naar gemeenten ziet Hofmeier vanuit zorginstellingen een toenemende vraag naar financieel en organisatie gerelateerde ondersteuning en oplossingen. Hofmeier beschikt over interim professionals en consultants die voor uw organisatie kunnen werken aan:

  • Het in kaart brengen en optimaliseren van organisatorische processen;
  • Het opzetten van een verplichtingen-  en/of contractenadministratie;
  • Het inzichtelijk maken van inkoopafspraken en de bijbehorende bestedingsplafonds;
  • Het ontwerpen en opstellen van maandrapportages;
  • Het ontwikkelen van rapportages om specifieke kwalitatieve vereisten van zorgkantoren bij te houden;
  • Het leveren van zowel financiële als niet -financiële input bij aanbestedingen.

  Wet en Regelgeving
  Is uw Compliance op orde, werkt u overeenkomstig de Governancecode zorg,  heeft u strategische risico’s benoemd en beheersmaatregelen getroffen? Hard én soft controls ingericht? En voldoen uw processen en systemen aan de Algemene Verordening gegevensbescherming  (AVG)?

  Wij delen graag onze kennis zodat de oplossing ook duurzaam is voor uw organisatie. Ons doel is om als business partner samen met u te werken aan een flexibel en passend antwoord op uw vraag.

  Daarnaast kunnen we u nog altijd bijstaan met traditionele dienstverlening op capaciteit en continuïteitsvraagstukken, zoals:

  • Het meewerken op debiteuren- en/of crediteurenadministraties;
  • Het ondersteunen bij het tot stand komen van jaarrekeningen;
  • Het ondersteunen van HRM-afdelingen bij het opleveren van managementrapportages en financiële rapporten.

  Contact
  Wij zijn erg benieuwd naar uw specifieke uitdagingen. We wisselen daar graag van gedachten over.  Ook interessant