LinkedIn Zorg Archieven - Hofmeier.nl Zorg
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • 543237

  Bericht over "Zorg "

  Grip op het sociale domein sociaal-domein

  De beweging in het sociaal domein met als resultaat een betere zorg en lagere administratieve lasten

  De beweging
  Het gaat erom welke beweging plaats moet vinden om volledig grip te krijgen op  het Sociaal Domein vanuit zowel de zorgaanbieders als de gemeenten. Decentralisatie van de zorg heeft als doel dat de zorg dichterbij de burger komt en beter herkenbaar is. Voor de zorgaanbieder is de afgelopen jaren de hoeveelheid werkzaamheden toegenomen en ook het aantal business partners. Voor de gemeenten geldt hetzelfde en de bestuurders en raden willen hun kaderstellende en controlerende rol goed blijven invullen. Dit geldt met name bij samenwerkingsverbanden die uitvoering geven aan zorg. Dit kan een gevoel geven dat men niet in control is.
  (meer…)

  Lees verder

  Veranderingen in de zorg zorg-gemeente

  In 2015 heeft een grote stelselwijziging in de zorg plaats gevonden. De langdurige zorg is grondig herzien. Grote delen van de AWBZ zijn ondergebracht in het gemeentelijk domein. Daarbij gaat het vooral om de ambulante en semimurale begeleiding van kwetsbare burgers: ouderen, mensen met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problematiek. Dure zorg voor mensen met een zware, langdurige zorgbehoefte (kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige beperking) is ondergebracht in de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

  (meer…)

  Lees verder