LinkedIn Woningcorporaties - Pagina 6 van 34 - Hofmeier.nl
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • 3707886

  Bericht over "Woningcorporaties "

  jQuery(function(){window.dojoRequire([“mojo/signup-forms/Loader”], function(L) { L.start({“baseUrl”:”mc.us9.list-manage.com”,”uuid”:”170f9cc5c0f1d8d616ed3a891″,”lid”:”be61751de8″,”uniqueMethods”:true}) })});

  ‘In the pocket’ en klaar! Of toch niet? Frank Bieleman, Sectormanager Woningcorporaties

  Wie de collegebanken verlaat met het felbegeerde papiertje op zak, laat over het algemeen twee zaken achter zich: het – soms uitbundige – studentenleven (vaak met weemoed) en het studeren (waarschijnlijk met minder weemoed). Nu wordt het serieus: de vergaarde kennis wordt ingezet in de ‘werkende wereld’. (meer…)

  Lees verder

  Investeringsbesluiten – Financiële projectbeoordeling investering-woningcorporaties

  In onze eerder publicatie (Investeringsstatuten woningcorporaties aan herziening toe) hebben wij u meegenomen in onze visie ten aanzien van de noodzaak tot herziening van de investeringsstatuten van woningcorporaties. Zoals we in dat artikel naar voren hebben gebracht, zijn er bij de beoordeling van investeringsprojecten verschillende ‘niveaus’ waarlangs een project kan en moet worden beoordeeld. In de eerste plaats is, vanuit de primaire doelstelling die de corporatiesector heeft, het maatschappelijk rendement van de investering eigenlijk (nog) belangrijker dan het financieel rendement. Vanuit de normen die toezichthouders de corporatiesector hebben opgelegd, dient uiteindelijk ervoor gezorgd te worden dat de financiële huishouding op portefeuilleniveau passend blijft binnen de gestelde normen. Daarnaast blijft het naar ons idee onverminderd belangrijk dat investeringsprojecten passen bij de intuïtie, het gevoel en het verstand van de betrokken medewerkers binnen de organisatie. (meer…)

  Lees verder

  Financiën Woningcorporaties voor non-financials financiën woningcorporaties

  Inzicht in het financieel reilen en zeilen van de woningcorporatie

  Programma dag 1

  Blok 1: Begrippen

  • Balans – wat is precies de balans
  • Winst- en verliesrekening (verschil functioneel en categoriaal)
  • Kasstroom overzicht (direct vs. Indirect)
  • Grondslagen, uitleg wat staat er nu eigenlijk

  Blok 2: Waardebegrippen

  • Marktwaarde verhuurde staat (handboek, full versie)
  • Beleidswaarde
  • Taxatiewaarde (WOZ-waarde, vrije verkoopwaarde)

  Blok 3: Kengetallen

  • Welke kengetallen zijn er?
  • Wat is de betekenis van deze kengetallen?

  Blok 4: Meerjarenbegrotingen en planningen

  • Welke opgave heeft u corporatie en hoe te betalen
  • Welke kunt u sturen?
  • Hoe wordt de financiële positie beïnvloed door externe invloeden en beleidskeuzes?
  • Wat is het huiswerk voor de komende jaren?

   

  Doelgroep
  Managers, Bestuurders, Beleidsmedewerkers & RvC leden

  Deelnemers
  Minimaal 6 deelnemers

  Aanvangsniveau
  HBO werk- denkniveau

  Doelstellingen
  Na deze training hebt u meer kennis van financieel-economische relaties. Zo kent u de verschillende verbanden tussen kosten en opbrengsten, uitgaven en inkomsten (kasstromen) en kunt u de begrippen balans en winst-en-verliesrekening duiden. Ook krijgt u inzicht in financiële analyses en ratio’s van uw organisatie.

  Studiebelasting
  Aanwezigheid op de cursusdag

  Vrijstellingenbeleid
  Niet van toepassing

  Prijs
  675,- (Vrijgesteld van BTW)

  Studiemateriaal
  U krijgt na afloop de presentatie toegestuurd en de syllabus met daarin nogmaals kort uitleg over de behandelde leerstof.

  Lees verder

  RPA Awareness Robotics

  Voor veel mensen en organisaties is RPA een nog onbekend gebied. Wat kunnen we er mee? Wat moeten we ermee? Is het eigenlijk wel inzetbaar in onze organisatie?

  Om inzicht te geven in de mogelijkheden van RPA bieden Springleaf Consultancy en Hofmeier deze RPA Awareness Training aan. Deze training is opgezet als een eerste kennismaking met RPA. Lees hieronder verder over de onderdelen die in de training aan de orde komen:

  Datum: 27 september & 4 oktober 2021

  Opbouw van de RPA awareness-training

  • Dagdeel 1: Theorie RPA
  • Dagdeel 2: Praktijk (werken aan het bouwen van een eigen robot)

  Programma Awareness Training

  • Wat is RPA?
  • Geschikte processen herkennen
  • Hoe verloopt een RPA-implementatie?
  • Eerste robot bouwen
  • Opdracht: Guessing Game
  • Excel Automation
  • PDF Automation
  • Projectorganisatie
  • Opdracht: RPA Challenge

   

  Doelgroep                   
  Voor medewerkers zonder of met weinig kennis van RPA, die direct, of indirect (gaan) werken met RPA

  Deelnemers 
  Minimaal 6 deelnemers

  Aanvangsniveau
  Hbo en digitaal georiënteerd

  Doelstellingen
  Het verkrijgen van kennis en affiniteit met RPA, en in staat om zelfstandig eenvoudige robots te bouwen en te onderhouden

  Studiebelasting
  Twee keer 4 uur aanwezigheid op cursusmomenten en maximaal 1 uur tussen beide cursusmomenten

  Vrijstellingenbeleid
  Niet van toepassing

  Prijs 
  € 675,00 (Vrijgesteld van BTW)

  Studiemateriaal
  Deelnemers aan de trainingen dienen te beschikken over een eigen PC/Laptop met UiPath-software. De versie van UiPath Studio (Community versie voor trainingen) is gratis te downloaden

  Lees verder