LinkedIn Woningcorporaties Archieven | Pagina 4 van 28 | Hofmeier.nl - Interim en Consulting
 • Financieel-  of organisatievraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • 2194905

  Bericht over "Woningcorporaties "

  Investeringsstatuten woningcorporaties aan herziening toe investertingsstatuten-woningcorporaties

  Door de grote nadruk die er de laatste jaren, mede als gevolg van overheidsingrijpen en strengere regelgeving, is gelegd op financiële parameters, worden investeringsbeslissingen nu hoofdzakelijk op financiële indicatoren genomen. De huidige investeringsstatuten geven daar ook alle aanleiding toe.

  Wij willen hieronder graag betogen dat niet de financiële situatie, maar de volkshuisvestelijke doelstellingen het uitgangspunt moeten zijn. Allerlei wijzigingen in omstandigheden en systematieken maken dat het merendeel van de huidige investeringsstatuten en de daarin vastgelegde normen niet meer voldoen. Ben je alleen maar aan het toelichten waarom je afwijkt, dan is het tijd voor herziening!

    (meer…)

  Lees verder

  E-learning met individuele begeleiding: Stook- en servicekosten (datum en tijd zelf te bepalen) Stook-en_servicekosten_Woningcorporaties

  Locatie

  Zelf gekozen locatie. Na inschrijving ontvang je een link waarmee je op elk zelfgekozen moment kunt inloggen, vanaf elke willekeurige locatie. Daarnaast is voorafgaand aan de training een intake via teams en worden lopende de training eigen casussen ingebracht die aan het eind van de training met de trainer (Live contact*) worden besproken. In die afsluitende live sessie* zit ook een korte wrap-up van de training.

  *Dit livecontact kan via MS Teams of bij voldoende overige deelnemers (van bijv. een dezelfde organisatie) klassikaal georganiseerd worden.

  Datum

  In overleg.  

  Tijdsbesteding

  6 à 7 uur

  Voor wie?

  Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de voorbereiding en het afrekenen van stook- en servicekosten en/of medewerkers die vragen en eventuele bezwaren van huurders moeten beantwoorden en afhandelen.

  Programma

  Blok 1

  Kennismaking met stook- en servicekosten

   

  🧱  Algemene introductie;

  🧱  De verschillende soorten servicekosten en bijbehorende dienstverlening;

  🧱  Servicekosten bij VvE’s;

  🧱  Servicekosten bij Bedrijfs- en maatschappelijk onroerend Goed (BOG/MOG)

  Blok 2

  Wet- en regelgeving van stook- en servicekosten

   

  🧱  De rechten en plichten van huurders en verhuurders;

  🧱  Het Besluit kleine herstellingen en het Besluit servicekosten;

  🧱  Servicekosten volgens het Burgerlijk Wetboek;

  🧱  De Warmtewet en de gewijzigde vereisten per 1 juli 2019;

  🧱  Servicekostengeschillen en procedure huurcommissie;

  Blok 3 Inbreng casussen
    • De deelnemer brengt zelf een eigen casus in
  • De deelnemer ontvangt van de trainer een aantal casussen en vraagstukken

  Blok 4

  Het proces stook- en servicekosten

   

  🧱  Toelichting op het gehele proces stook- en servicekosten:

  🧱  Voorbereidingsfase;

  🧱  Opbouw en berekening servicekosten (verdeelsleutels en berekeningsmethodes);

  🧱  Aanpassen voorschotten;

  🧱  Wijzigingen servicekostenpakket;

  Blok 5 

  Wrap-up met trainer

   

  • Wrap-up van de training met behandeling casussen en vraagstukken en waar ruime gelegenheid is om vragen met de trainer te bespreken.

   

  Doelgroep

  Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de voorbereiding en het afrekenen van stook- en servicekosten en/of medewerkers die vragen en eventuele bezwaren van huurders moeten beantwoorden en afhandelen.

     

  Aanvangsniveau

  Niveau

  VMBO, aangevuld met praktijkervaring

  MBO+

  Doelstelling

   

  Na het volgen van deze training heeft u praktische kennis opgedaan voor het afrekenen van stook- en servicekosten en heeft u handvatten gekregen om in de toekomst efficiënter en sneller de servicekostenafrekening te kunnen opstellen.

   

  Vrijstellingsbeleid

  Niet van toepassing

   

  Studiebelasting

  Volgen van alles online modules

   

  Studiemateriaal

  Voor het volgen van de training is geen specifiek cursusmateriaal benodigd. Deelnemers krijgen een link waarmee toegang wordt gegeven tot de leeromgeving. Hier kan men zelf aan de slag met het volgen van de modules. Daarnaast moet de deelnemer beschikken over een pc waarop teams is geïnstalleerd om met de trainer te kunnen communiceren.

   

  Prijs

  € 325,- (vrijgesteld van BTW)

   

     

   

   

  Lees verder

  Digitale Impactsessie: Controlling op afstand controlling

  Voor wie?
  Managers bedrijfsvoering, controllers of iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor bedrijfsvoering binnen een woningcorporatie

  Wat?

  Het belang van controlling op afstand ; aanpak en uitvoering voor een juiste manier van controlling op afstand. 

  Deelnemers 
  Maximaal 10

  Doelstellingen

  Inzicht en (h)erkenning van het belang van controlling op afstand

  Kosten
  Er zijn geen kosten verbonden aan deze sessie

  Lees verder

  Het Kabinet van net niet en de Minister van bijna raak finance-prinsjesdag

  Met Prinsjesdag passeren zoals gebruikelijk allerlei onderwerpen de revue. Natuurlijk is er aandacht voor het belangrijkste, de heersende pandemie en de daarbij behorende economische gevolgen. Voor ‘wonen’, toch ook een ander groot maatschappelijk probleem is maar betrekkelijk weinig aandacht, terwijl juist de huidige omstandigheden kansen bieden. (meer…)

  Lees verder

  Kansen voor de financiële functie

  Op 24 september vindt CorporatiePlein voor het eerst in de geschiedenis als hybride evenement plaats: online en op beperkte schaal offline in Expo Houten. Verreweg het grootste gedeelte van de bezoekers zal de tiende editie van CorporatiePlein online meemaken. Wat mogen ze verwachten op de virtuele beursstands en tijdens online kennissessies van de verschillende exposanten? CorporatieGids.nl ging hier alvast over in gesprek met Sectorleider Woningcorporaties Frank Bieleman van Hofmeier.

  Dat de doelen voor woningcorporaties en de financiële middelen die ze daarvoor hebben ver uit elkaar liggen, wordt inmiddels wel erkend. Frank: “Maar dat betekent niet dat er geen kansen zijn, en daar vertellen we tijdens de beurs graag meer over. Hoe richt je je financiële functie optimaal in en waar liggen nog mogelijkheden? Onderscheid maken tussen processen die onmisbaar zijn gebleken, processen die overbodig zijn en processen die ingrijpend aangepast moeten worden is daarbij enorm belangrijk.”

  Win een sessie sparren

  “Hofmeier biedt al meer dan twintig jaar expertise, advies en interim professionals voor de bedrijfsvoering van woningcorporaties,” gaat Frank verder. “Jaarlijks ondersteunen wij ruim honderd corporaties verspreid over het hele land bij vraagstukken op het gebied van governance, risk, control en financiën. Bezoekers op CorporatiePlein kunnen op de virtuele beursstand van Hofmeier met ons kennismaken én kans maken op een halve dag sparren met het MT en een team consultants van Hofmeier. Zij zijn specialisten op deze vlakken en kunnen corporaties uitermate goed helpen met hun vragen.”

  Jaarrekening 2021

  “Daarnaast organiseren we tijdens de beurs twee kennissessies. Om 10:00 vertellen we over de uitdagingen in de jaarrekening 2021. Wat zal na COVID-19 de invloed zijn van de ontstane huurderving en het uitgestelde onderhoud? Een lastig punt is dat de kengetallen extra pijn kunnen doen. De Interest Coverage Ratio (ICT) moet minimaal 1,4 zijn, terwijl de operationele kasstromen verder onder druk komen te staan, zoals de verhuurdersheffing, vennootschapsbelasting en het WSW-beleid. Tijdens deze sessie zullen we bruikbare actiepunten geven om de ICT voor de beoordelingsperiode 2021 tot en met 2025 te versterken.”

  Datakwaliteit en datamanagement

  “Na de lunch vertellen we om 14:00 over datakwaliteit en datamanagement. Hoe zet je dit, in een snel veranderende wereld, effectief in? Data is het nieuwe ‘zwarte goud’, en steeds meer organisaties herkennen de toegevoegde waarde van een optimale datakwaliteit. Niet alleen strategisch om te kunnen sturen en verantwoorden, maar zeker ook tactisch en operationeel tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Maar hoe kunnen we van data als containerbegrip naar goede en bruikbare data? In deze sessie laten we je kennismaken met datakwaliteit in corporatieland. We richten ons specifiek op de waaromvraag en hoe je relevante signalen uit data herkent. We geven je inzicht in de bewezen vuistregels waardoor je direct aan de slag kunt met datakwaliteit.”

  Aanmelden voor CorporatiePlein 2020 kan via deze link.

  Bron: CorporatieMedia, Foto: Hofmeier

  Lees verder

  Scenarioplanning kansen-scenario-berekenen

  Voor meer grip op de toekomst

  De coronacrisis leidt tot grotere onzekerheden voor de toekomst. Het opstellen van de begroting 2021 is daardoor uitdagender dan normaal. Welke invloed heeft deze crisis bijvoorbeeld op de ontstane huurderving en het uitgestelde onderhoud? De kengetallen van AW/WSW kunnen door kritieke grenzen gaan.
  Dit geldt bijvoorbeeld voor de Interest Coverage Ratio (ICR) en de Loan to value (LTV) ratio’s. De operationele kasstromen komen verder onder druk door de verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting. Een stapeling van actuele en autonome ontwikkelingen en nieuwe besluiten maken scherp kijken naar de toekomst essentieel. Scenarioplanning en scenarioberekeningen geven een beter zicht op een verantwoorde financiële planning en besluitvorming.

  (meer…)

  Lees verder