fbpx

Bericht over "Woningcorporaties"

Woningbedrijf Velsen begrijpt dat slim omgaan met fiscaliteit mogelijkheden biedt gertjan-ilja-woningbedrijf-Velsen

Fiscaliteit is nog steeds een hot topic bij woningcorporaties. Er zijn ook veel veranderingen gaande en extra aandacht hiervoor is geen overbodige luxe. Er valt veel voordeel te behalen als je hier op een goede manier mee aan de slag gaat. Bij Woningbedrijf Velsen zijn ze hier actief mee bezig en daar willen wij meer van weten. We namen contact op met Gert-Jan Kluft van Woningbedrijf Velsen en een van onze professionals, Ilja Rietveld, die Velsen ondersteunt bij deze fiscale vraagstukken.
(meer…)

Lees verder

Begroting 2020 wordt geraakt door SBR-Wonen begroting_2020_SBR-wonen

Op 3 juli 2019 publiceerde SBR-Wonen “Definities Onderhoud en Beheer ten behoeve van verantwoording en prognose”. Doelstelling van deze richtlijn is om meer eenduidigheid te brengen in het rubriceren van bedragen in de begroting en de jaarrekening, zodat de beleidswaarde en de financiële kengetallen een solidere basis krijgen.

(meer…)

Lees verder

Ingrijpend verbouwen: gunstig voor de kengetallen! ingrijpende-verbouwing

Op 3 juli 2019 publiceerde SBR-Wonen de memo  “Definities Onderhoud en Beheer ten behoeve van verantwoording en prognose”. Naar deze memo, namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Autoriteit Wonen en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw was met belangstelling uitgezien. Doelstelling van deze notitie is om meer eenduidigheid te brengen in het rubriceren van bedragen in de begroting en de jaarrekening, zodat de beleidswaarde en de financiële kengetallen een solidere basis krijgen.

(meer…)

Lees verder

Betrokkenheid van woningwetcontroller bij besluiten met verstrekkende financiële gevolgen rol-controller

Op 2 juli jl. werd het seminar “Internal audit van de toekomst binnen woningcorporaties” gehouden. De organisatie was in handen van het IIA (Instituut van Internal Auditors). Belicht werden onder andere de overeenkomsten tussen de woningwetcontrollers en de Internal Auditors. Er is één belangrijk verschil. De Woningwet stelt een verplichting die de Internal Auditor niet heeft, namelijk; ”Bij voorgenomen besluiten met verstrekkende financiële gevolgen zal de Toegelaten Instelling de financiële- en controlfunctie altijd betrekken.” (meer…)

Lees verder

Vastgoedconsultant Lambert van den Top versterkt Hofmeier lambert-van-den-top

Lambert van den Top  versterkt sinds 1 juli het corporatieteam van Hofmeier als vastgoedconsultant. Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van vastgoed- en waarderingsvraagstukken heeft Lambert de kennis opgebouwd om gericht advies te kunnen geven ten aanzien van specialistische vastgoed bedrijfsvoerings-, strategische en riskmanagement vraagstukken. Vanuit deze expertise en ervaring kan hij voorzien in professioneel vastgoed inzicht en passend advies samenhangend met uw financiële en fiscale planning.

(meer…)

Lees verder