Bericht over "Woningcorporaties"

Het sterke MT (Inhouse datum op aanvraag) training-sterke-MT

Als MT staat u voor de opdracht om uw organisatie naar een mooie toekomst te brengen en weloverwogen beslissingen en acties te nemen die daartoe leiden.
En dan heb je met elkaar die stip op de horizon beschreven en de weg ernaartoe bepaald, maar……… vervolgens valt iedereen weer terug in oude patronen en routines, wordt de voortgang niet (goed) gemonitord, worden resultaten of het uitblijven ervan niet geëvalueerd en worden er geen maatregelen genomen om de gestelde doelen alsnog te kunnen bereiken of om nieuwe, realistischere doelen vast te stellen…….

Locatie

Inhouse

Datum: 

op aanvraag (2 daagse training)

Tijd: 

De training begint op beide dagen om negen uur in de ochtend en duurt tot circa 17:00 uur

Programma

Blok 1 Bespreken persoonlijk voorkeursgedrag aan de hand van DISC

 Kennismaking
 Wat is DISC (theoretische achtergrond)
 Herkennen van het eigen gedrag en dat van anderen
 Effectief de brug slaan naar ander gedrag


Blok 2 Teamwiel en teamanalyse maken

 In kaart brengen waar ieders kwaliteiten en valkuilen liggen
 Persoonlijk rapport bespreken

Blok 3 Bespreken teamrollen en drijfveren

 Teamrollen bespreken en plotten
 Bespreken kwaliteiten en valkuilen van het team

Blok 4 Diverse methodes voor effectieve besluitvorming

 ‘Spelregels’ kunnen hanteren voor een effectief besluit
 Tegenspraak organiseren (de Promotor Fidei)

Blok 5 Denkfouten en risico’s leren herkennen bij besluitvorming

 De werking van ons brein m.b.t. besluitvorming
 De meest voorkomende denkfouten bij besluitvorming en hoe ze te vermijden

Blok 6 Praktische methode om de effectiviteit van besluitvorming met een factor twee te vergroten

 Parallel denken als model bij besluitvorming
 Een effectieve manier om een vergadering met een factor twee te verkorten

Blok 7

Oefenen met elkaar onder leiding van een ervaren facilitator
 Oefenen met de materie
 Vertaling naar de dagelijkse praktijk maken

Doelgroep

Deze training ‘het sterke MT’ is bedoeld voor bestuurders, managers en (staf)medewerkers van een woningcorporatie

Doelstelling

Na het volgen van deze training heeft het MT inzicht in de kwaliteiten en valkuilen van het team en kunnen de leden hier beter gebruik van maken.
Daarnaast kunnen zij effectiever besluiten nemen en denkfouten voorkomen.

Deelnemers

Het maximum aantal deelnemers voor de training is 10.

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Aanwezigheid op de cursusdag

Studiemateriaal

Voor het volgen van de training is geen specifiek cursusmateriaal benodigd. Deelnemers krijgen een map met de behandelde stof mee na het volgen van de training

Aanvangsniveau

HBO

Niveau

HBO niveau

Prijs

€1.895,- (vrijgesteld van BTW)

Heeft u interesse in de deze training voor uw management team? Neem dan contact met ons op academy@hofmeier.nl 

Lees verder

Invulling van de eerste en tweede lijns controlfunctie controllers-medewerkers-interne-controle-woningcorporaties

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties die een taak hebben in het uitvoeren van werkzaamheden van interne controle (in de eerste en/of tweede lijn).

Doelstelling

Na deze training ben je instaat de te bespreken werkzaamheden in een controlewerkprogramma om te zetten

Deelnemers

Maximaal 15

Aanvangsniveau

Hbo

Niveau

Hbo

Vrijstellingenbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Aanwezigheid op studiedag

Studiemateriaal

Een syllabus met o.a. te gebruiken modellen

Prijs

€300,- per persoon (vrijgesteld van BTW)

Lees verder

Training: Scenarioplanning voor Woningcorporaties training-scenarioplanning-woningcorporaties

Programma dag 1

 

Blok 1

Kennismaking met Scenarioplanning

 

 

🧩  Kennismaking

🧩  Wat is scenarioplanning (theoretische achtergrond)

🧩  Wanneer gebruik je scenarioplanning wel en wanneer niet?

🧩  Verkennen dilemma’s

 

Blok 2

Omgevingsscenario’s

 

 

🧩  Omgevingsverkenning

🧩  Uitwerken omgevingsscenario’s

 

Blok 3

Doelscenario’s

 

 

🧩  Verkennen diverse mogelijkheden doelscenario’s

🧩  Uitwerken doelscenario’s

 

Programma (dag 2)

Blok 4

Verschillende scenariomodellen

 

 

 

🧩  Kennismaking met een aantal verschillende scenariomodellen

🧩  Presentatie raamwerk scenario en kernonzekerheden (assenkruis)

🧩  Aan de slag met de verschillende modellen en scenario’s

 

Blok 5

Opstellen ‘eigen’ scenario

 

 

🧩  Aan de hand van een eigen casus een scenario opstellen

🧩  Casus presenteren

 

Blok 6

Bespreken en discussie

 

 

🧩  Elkaars scenario bespreken en becommentariëren

🧩  Discussie

 

Doelgroep
Deze training scenarioplanning is bedoeld voor bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties

Deelnemers
Maximaal 15

Aanvangsniveau
HBO

Niveau 
HBO

Doelstelling
Door het volgen van deze masterclass:
✅ bent u in staat toekomstgerichte projecten binnen uw eigen organisatie te beoordelen, ontwikkelen, of te leiden
✅ leert u hoe u met uw kennis van de toekomst het strategisch vermogen van uw organisatie kunt vergroten
✅ leert u meerdere methodieken om zelf toekomstverkenningen uit te voeren leert u toekomstverkenningen te gebruiken voor strategische besluitvorming
✅ leert u hoe met scenarioplanning strategisch in te spelen op trends weet u wanneer scenarioplanning wel en niet in te zetten

Vrijstellingenbeleid
Niet van toepassing

Studiebelasting
Aanwezigheid op studiedag

Studiemateriaal
Voor het volgen van de training is geen specifiek cursusmateriaal benodigd. Deelnemers krijgen een map met de behandelde stof mee na het volgen van de training. Wel kunnen medewerkers van tevoren al cases aan dragen die ze graag in de training willen behandelen.

Prijs
€1.250,- per persoon (vrijgesteld van BTW)

Lees verder

De invloed van de beheerkosten op de beleidswaarde en kengetallen invloed-beheerkosten-beleidswaarde-kengetallen

In de begroting 2020 moet men de nieuwe voorschriften van het Reglement Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting d.d. 25-9-2019 toepassen. In het nieuwe artikel 14a van het RTIV staan regels voor de beheerkosten voor de beleidswaarde: ‘De beheerkosten voor de beleidswaarde zijn gedefinieerd op basis van het totaal van de posten “Lasten verhuur en beheeractiviteiten” en “overige directe operationele lasten exploitatiebezit”, minus de verhuurdersheffing.’ Net als in het verantwoordingsjaar 2018 moet de beleidswaarde vervolgens worden afgeleid van de Marktwaarde in Verhuurde Staat. Omdat er grote interpretatieverschillen voorkwamen in de derde en vierde afslagen, te weten het onderhoud en het beheer, is dit wetsartikel tot stand gekomen.

(meer…)

Lees verder