Woningcorporaties Archieven | Pagina 4 van 24 | Hofmeier.nl - Meer dan cijfers
 • Financieel vraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze finance professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Bericht over "Woningcorporaties"

  Risicomanagement onderdeel van processen risicomanagement

  Hoe kun je risicomanagement zo inrichten dat je niet alleen bedreigingen op je netvlies hebt staan, maar ook kansen optimaal kunt benutten? Wonen Noordwest Friesland heeft de laatste maanden hard gewerkt aan het professionaliseren van risicomanagement binnen de organisatie, en CorporatieGids.nl sprak daarover met bestuurder Martine Huizinga en Interim-Controller Willem Kuipers.
  (meer…)

  Lees verder

  E-learning: Integriteit en frauderisico herkenning (datum en tijd zelf te bepalen)

   

    Blok 1: Programma
   
  • Kennismaking met de trainers
  • Doel van de training
     
   

  Blok 2: Integriteit en Fraudeherkenning

   
  • Wat is integriteit?
  • Elementen van Integriteit
  • Hoe het begon en wat er veranderde
  • Fraudeproof, wat is dat?
  • Omgevingsfactoren
    Blok 3: Integriteit & Cultuur
   
  • Integriteit & Cultuur
   

  Blok 4: Casuïstiek

   
  • Voorbeelden en vraagstukken uit de praktijk
   

  Blok 5: Handvatten en aanbevelingen

   
  • Hoe ga je om met intergiteitskwesties in de praktijk?
     

  Doelgroep    

  Deze e-learning is bedoeld voor alle medewerkers binnen een woningcorporatie

  Aanvangsniveau & Niveau
  Deze e-learning is geschikt voor iedereen, ongeacht opleidingsniveau

  Opleidingsniveau

  Hier niet vereist

  Doelstellingen

  Door het volgen van deze training bent u zich er meer van bewust wat integer handelen inhoudt en herkent u eerder (mogelijk) frauduleuze handelingen en hoe er mee om te gaan..

  Studiebelasting        

  Volgen van de modules e-learning

  Vrijstellingenbeleid   

  Niet van toepassing

  Prijs   

  Inhouse: Op aanvraag
  E-learning: 150 euro (Vrijgesteld van BTW)

  Studiemateriaal       

  Voor het volgen van deze training is geen studiemateriaal benodigd.

  Na inschrijving ontvang je een link waarmee je de training kan starten. 

  Lees verder

  Huurverhoging en Betaalbaarheid

  Eind volgende maand krijgen alle huurders van corporatiewoningen weer de jaarlijkse huurverhogingsbrief op de mat. Voor veel corporaties houdt dat in dat omstreeks deze tijd de jaarlijkse berekeningen voor de huurverhoging worden uitgevoerd.

  (meer…)

  Lees verder

  Actualiteiten jaarrekening 2019

  Wat maakt de jaarrekening 2019 anders?

  Op het moment van schrijven, is het opstelproces voor de jaarrekening bij de meeste woningcorporaties in volle gang. We kunnen wel al beschikken over de position papers van verschillende corporaties. Het belang hiervan wordt in toenemende mate onderstreept door de accountants. Met recht. De meest relevante keuzes en schattingen worden in de position paper verwoord en door de bestuurder vooraf besproken met de Raad van Commissarissen en de accountant. Dan weten alle betrokken partijen, welke keuzes zijn gemaakt in het opstelproces van de jaarrekening.

  Uit de position papers die wij de afgelopen weken hebben ingezien, blijken de meest belangrijke nieuwe punten de volgende te zijn:
  1) het onderscheid tussen investeringen en onderhoud voor de beleidswaarde
  2) de mutaties in de belastinglatenties na de Handreiking (december 2020).

  (meer…)

  Lees verder