LinkedIn Woningcorporaties Archieven | Pagina 4 van 26 | Hofmeier.nl - Interim & Consulting
 • Financieel vraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze finance professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Bericht over "Woningcorporaties"

  Training: Stook- en servicekosten Woningcorporaties Stook-en_servicekosten_Woningcorporaties

  Wetgeving, verdeelsleutels, administratie, vragen en bezwaren van huurders… Er komt nogal wat bij kijken als het gaat om servicekosten. Op het eerste oog lijkt het een relatief eenvoudig proces, maar uitzonderingen kunnen het knap lastig maken! In deze training laten we je kennis maken met alle facetten van stook- en servicekosten. We gaan in op de verschillende soorten servicekosten en wat je wel en niet mag doorrekenen aan de huurder. We doorlopen de verschillende stappen van het proces en zoomen daarbij in op de geldende wet- en regelgeving. We behandelen expliciet de wijzigingen rondom de Warmtewet en leren hoe we om moeten gaan met VvE’s en BOG/MOG.

  Uiteraard is er ook ruimte om eigen praktijkcases in te brengen!

  Voor wie?

  Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de voorbereiding en het afrekenen van stook- en servicekosten en/of medewerkers die vragen en eventuele bezwaren van huurders moeten beantwoorden en afhandelen.

  Tijdsbesteding            

  Intake via Microsoft Teams; 3 à 4 uur e-learning en 1 dag (ca. 8 uur) training op locatie.

  Programma

  Blok 1

  Kennismaking met stook- en servicekosten

   

  🧱  Algemene introductie;

  🧱  De verschillende soorten servicekosten en bijbehorende dienstverlening;

  🧱  Servicekosten bij VvE’s;

  🧱  Servicekosten bij Bedrijfs- en maatschappelijk onroerend Goed (BOG/MOG)

  Blok 2

  Wet- en regelgeving van stook- en servicekosten

   

  🧱  De rechten en plichten van huurders en verhuurders;

  🧱  Het Besluit kleine herstellingen en het Besluit servicekosten;

  🧱  Servicekosten volgens het Burgerlijk Wetboek;

  🧱  De Warmtewet en de gewijzigde vereisten per 1 juli 2019;

  🧱  Servicekostengeschillen en procedure huurcommissie;

  Blok 3

  Het proces stook- en servicekosten

   

  Toelichting op het gehele proces stook- en servicekosten:

  🧱  Voorbereidingsfase;

  🧱  Opbouw en berekening servicekosten (verdeelsleutels en berekeningsmethodes);

  🧱  Aanpassen voorschotten;

  🧱  Wijzigingen servicekostenpakket;

  Blok 4

  Bespreking casussen

   

  • Bespreking van de eigen casus(sen) en praktijkvoorbeelden
  • Bespreking van casussen en vraagstukken vanuit de praktijk van de trainer

  Blok 5

  Wrap-up met de trainer
   
  • Wrap-up van de training met ruime gelegenheid is om vragen aan de trainer voor te leggen en knelpunten uit de praktijk te bespreken.

   

  Doelgroep

  Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de voorbereiding en het afrekenen van stook- en servicekosten en/of medewerkers die vragen en eventuele bezwaren van huurders moeten beantwoorden en afhandelen.

  Deelnemers

  Het maximum aantal deelnemers voor de training is 15.

  Aanvangsniveau

  Niveau

  VMBO, aangevuld met praktijkervaring

  MBO+

  Doelstelling

   

  Na het volgen van deze training heeft u praktische kennis opgedaan voor het afrekenen van stook- en servicekosten en heeft u handvatten gekregen om in de toekomst efficiënter en sneller de servicekostenafrekening te kunnen opstellen.

   

  Vrijstellingsbeleid

  Niet van toepassing

   

  Studiebelasting

  Volgen de online basismodules als huiswerk en aanwezigheid tijdens de training. Daarnaast is inbreng eigen praktijkvoorbeelden en casussen mogelijk.

   

  Studiemateriaal

  Voor het volgen van de training is geen specifiek cursusmateriaal benodigd. Deelnemers krijgen een map met de behandelde stof mee na het volgen van de training. Wel kunnen medewerkers van tevoren al cases aan dragen die ze graag in de training willen behandelen.

   

  Prijs

  € 495,- vrijgesteld van BTW en inclusief verblijf en verzorging

   

     

   

   

  Lees verder

  Digitale Impactsessie: Geen woorden maar data! geen-woorden-maar-data

  Voor wie?
  Managers bedrijfsvoering, ICT managers / Data managers, controllers of iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor data binnen een woningcorporatie

  Wat?

  Het belang van dataregistratie; inrichting & beheer en een projectmatige aanpak om data op orde te brengen.

  Deelnemers 
  Maximaal 10

  Doelstellingen

  Inzicht en (h)erkenning van het belang van professioneel datamanagement.

  Kosten
  Er zijn geen kosten verbonden aan deze sessie

  Lees verder

  Grip op de begroting 2021 begroting-2021

  De jaarrekening en jaarlijkse verantwoording richting WSW en Aw zijn bij veel corporaties inmiddels achter de rug, of worden deze maand afgerond. In de jaarrekening is, zeker voor de corporaties die niet bij de eersten in de accountantscontroles waren, de Coronacrisis als belangrijke ontwikkeling na balansdatum geadresseerd. Hiermee is het plaatje van verleden en heden ingekleurd, waar het nu tijd wordt om na te gaan denken over de ‘toekomst’.

  De Coronacrisis: ‘Deal with it!’

  Inmiddels hebben veel corporaties ook intern een impactanalyse gemaakt van de Coronacrisis op de eigen bedrijfsvoering en toekomstscenario’s. Ook wij als Hofmeier hebben hier nadrukkelijk aandacht aan besteed, bijvoorbeeld door het bieden van een digitale impactsessies over de (strategische en financiële) effecten van Corona op uw organisatie.

  In deze analyses is de aanvliegroute vooral geweest: Wat voor invloed heeft deze crisis op het door ons ex ante bepaalde toekomstscenario door de invloed van Corona op verschillende in de begroting gehanteerde parameters inzichtelijk te maken. De Coronacrisis is hierin vooral benaderd als een ‘extern risico’ (omgevingsrisico), waar we als corporaties eigenlijk relatief weinig invloed op hebben en maar mee moeten ‘dealen’.

  Strategisch plannen

  Nu zijn we inmiddels zo ver dat we kunnen gaan starten met het bepalen van ons nieuwe toekomstperspectief, wat zich financieel vertaalt in de (Meerjaren)begroting 2021 en verder. Voor deze begroting moeten we een stap verder gaan zetten dan alleen de impactanalyses op de eerder vastgestelde doelen en verwachtingen. Het is nu tijd om ook alle gestelde doelen zelf, op zichzelf en in samenhang nog eens tegen het licht te houden. Dit vanuit twee verschillende oogpunten:

  • Is de gestelde doelstelling in deze tijden nog realistisch?
  • Brengt deze doelstelling mij uiteindelijk dichter bij mijn ‘raison d’être’

  Vooral dit tweede gezichtspunt is belangrijk voor de strategische oriëntatie van corporaties. Welke doelstellingen streven wij na, welke volkshuisvestelijke opgaven worden daarmee gediend en, als verlengde daaruit, welke en hoeveel van ons afhankelijke woningzoekenden of bewoners worden hiermee gediend? Waar leggen wij in tijden van ‘de meest ernstige economische crisis sinds WO II’ de prioriteit? Beschikbaarheid, betaalbaarheid of kwaliteit? En wat houdt dat in voor onze korte en langetermijnkeuzes in uit te voeren activiteiten?

  Het maken van dergelijke keuzes brengt u terug in de bestuurdersstoel. In plaats van het lijdzaam ondergaan van ontwikkelingen van buitenaf bepaalt u waar uw organisatie zich de komende tijd op gaat richten, met welke activiteiten u uw ‘maatschappelijke impact’ zo groot mogelijk maakt, en hoe zich dit vertaalt in uw financiële plaatje voor de toekomst. Op deze manier kunt u uw eigen doelscenario en scenario-analyses (blijvend) confronteren met de gemaakte omgevingsscenario’s.

  Een geïntegreerde aanpak

  Hoewel uit het hiervoor geschreven stuk misschien het beeld ontstaat dat de impactanalyse van de Coronacrisis op uw gestelde doelen en de strategische blik op de toekomst twee van elkaar losstaande activiteiten zijn, is niets minder waar. Natuurlijk is het van belang om oog te hebben voor de impact van de Coronacrisis op uw bestaande doelstellingen, en natuurlijk heeft uw organisatie inmiddels activiteiten in gang gezet die gebaseerd zijn op de bestaande doelstellingen, en is het irrealistisch om dergelijke activiteiten nu af te breken. Het is echter ook van belang om met een strategische blik naar de toekomst te blijven kijken en kritisch te blijven ten aanzien van de eerder gestelde doelstellingen. Het motto hierin mag zijn ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’.

  Wilt u met ons verder sparren over de impact van de Coronacrisis op uw huidige doelstellingen, of juist met ons nadenken over de impact op uw toekomstige doelstellingen of juist in een breder verband met ons aan de slag met scenarioplanning? Neemt u dan contact op met Frank Bieleman.

  Lees verder

  Hoe evalueer je nu echt het functioneren van de externe accountant? beoordelen-accountant

  Wanneer uw externe accountant tot en met verslagjaar 2019 al tenminste 4 jaar uw jaarstukken heeft gecontroleerd, hoort volgens artikel 5.11 van de Governancecode Woningcorporaties 2020 een grondige evaluatie plaats te vinden.

  Het bestuur (en de auditcommissie) maakt (maken ieder) tenminste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De beoordeling wordt besproken in de RvC. De RvC meldt de belangrijkste conclusies in het jaarlijks verslag van de RvC, dat onderdeel  uitmaakt van het jaarverslag.

  Ook voor woningcorporaties die deze termijn van vier jaar nu nog niet hebben bereikt is het goed om na te gaan, hoe deze aanpak door de verschillende onderdelen van uw woningcorporatie zou moeten worden uitgevoerd. Dan kan iedereen die ermee te maken krijgt, zich goed voorbereiden. (meer…)

  Lees verder

  Hoe helpt Alignment woningcorporaties om doelen te behalen? alignment

  ‘Are you helping to put a man on the moon?’

  Iedereen kent wel die recente reclamespot van een recruiter waar een schoonmaker vol in beeld komt, terwijl de Amerikaanse president en de eerste astronauten die naar de maan gaan op de achtergrond door beeld lopen. Een vrije interpretatie van het waar gebeurde verhaal waarin president Kennedy aan de schoonmaker in de hal bij de NASA vraagt wat hij aan het doen is en als antwoord krijgt: ‘Well mister President, i’m helping to put a man on the moon’.

  (meer…)

  Lees verder

  Digitale Impactsessie: Toekomstverkenning, Scenarioplanning en scenarioanalyse in Coronatijd scenarios-corona

  Voor wie?
   Directeur-bestuurders en directeuren van woningcorporaties

  Wat?

  Blok 1: een korte introductie in scenarioplanning

  • Wat is het
  • Waar komt het vandaan
  • Wat kun je ermee en waar gebruik je het voor

  Blok 2: Scenarioanalyse als onderdeel van risicomanagement in Coronatijd

  • Identificatie grootste ‘corona-risico’s’
  • Stappenplan
  • Impact CBS-scenario’s
  • Uitwerking individuele organisatie (scenarioanalyse)

  Deelnemers 
  Maximaal 10

  Doelstellingen

  Inzicht in de mogelijkheden van scenarioplanning bij strategiebepaling/-wijziging en de mogelijke effecten van Corona op de bedrijfsvoering en hoe daarop te schakelen

  Kosten
  Er zijn geen kosten verbonden aan deze sessie

   

  Lees verder