Bericht over "Woningcorporaties"

Finance Professional Folkert vertelt!

Folkert, vertel eens wat over jezelf…!

Wat doe jij het liefst als je niet aan het werk bent als Finance Professional?

Als ik niet aan het werk ben dan ben ik passief of actief met sport bezig. Alle sporten vind ik interessant om naar te kijken. De meeste sporten op TV volg ik wel. Zelf ben ik actief als hardloper. Dat doe ik al ruim 12 jaar en inmiddels ben ik 85 halve marathons en 20 marathons verder. Daarnaast vind ik het een uitdaging om hardlopers te trainen en naar een hoger niveau te brengen. Dat doe ik bij de plaatselijke atletiekvereniging AAC ’61. Als trainer/coördinator voel ik mij als een vis in het water. Wedstrijden en uitstapjes organiseren doe ik ook graag. Zo coördineer ik de jaarlijkse Bosmarathon en regel ik reisjes naar bijvoorbeeld de marathon van Berlijn. Een loper is toch een individualist en als ik er door deze zaken te regelen voor kan zorgen dat er team- en clubgevoel bij de lopers ontstaat dan ben ik in mijn element.

Maar ook vakanties en reizen vind ik leuk. Een combinatie van cultuur snuiven en uitrusten is voor mij de ultieme vakantie. Heerlijk! Maar natuurlijk wel altijd de hardloopschoenen mee. Verder ben ik getrouwd en heb ik 3 kinderen. (meer…)

Lees verder

Hogeschool van Amsterdam, het Zijlstra Center en Hofmeier starten onderzoek naar invulling onafhankelijke controlfunctie bij Woningcorporaties

De Hogeschool van Amsterdam (HvA), het Zijlstra Center en Hofmeier Interim & Consulting zijn een onderzoek gestart naar de invulling van de onafhankelijke controlfunctie bij woningcorporaties. Nationaal Regieorgaan SIA, onderdeel van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek) verleent subsidie voor het onderzoek.

De Woningwet (2015) stelt woningcorporaties met een minimum van 2500 verhuureenheden verplicht een onafhankelijke controlfunctie in te voeren. Echter, hoe de invulling van deze functie er precies uit zou moeten zien is onduidelijk. De wet en onderliggende regelingen geven wel enige duiding, maar weinig kader. De meeste corporaties geven dan ook een geheel eigen invulling aan de wettelijke verplichting. (meer…)

Lees verder

Onafhankelijke Controller Arjan werkt bij 6 woningcorporaties

Arjan, vertel eens wat over jezelf…!
Wat doe jij precies in je functie als Onafhankelijke Controller?

Twee jaar geleden ben ik bij Hofmeier komen werken als Finance Manager/Controller. Na zes jaar bij een corporatie in Velsen te hebben gewerkt, was ik weer toe aan een nieuwe uitdaging. Iets dat in mijn DNA zit, vrees ik. Het is nu eenmaal de aard van het beestje. De eerste twee jaar werkte ik als financieel manager en na een fusie de laatste 4 jaar als Controller. Op het laatst wist ik wat ik het komend jaar in welke maand precies ging doen en dat ging mij tegenstaan. Ik wilde weer nieuwe uitdagingen. En toen kwam Hofmeier op mijn pad.

(meer…)

Lees verder

Compliance-scan Governancecode 2020

De Governancecode voor Woningcorporaties is onlangs aangepast. Dat betekent dat elke corporatie  aan de slag moet met die nieuwe Governancecode.

Er is een aantal zaken tekstueel veranderd en verhelderd. Daarnaast zijn er ook een aantal elementen helemaal nieuw. Daarop is actie vereist. 

  • Het bestuur en RvC moeten een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden hebben. Het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop (principe 1.1). De visies worden in de praktijk meestal apart opgesteld, nu moet het gezamenlijk.
  • De corporatie moet een aanbestedingsbeleid opstellen. Volgens het nieuwe principe 5.3 dienen het bestuur en RvC een visie op opdrachtgeverschap en beleid van aanbestedingen te hebben.
  • Corporaties moeten een beleggingsstatuut en een verbindingenstatuut hebben (principe 5.2). Dit geldt ook wanneer je geen of nauwelijks verbindingen hebt.

Hofmeier heeft een compliance scan waarbij we kijken of uw reglementen voldoen aan de nieuwe Governancecode en waarbij we ook de benodigde beleidsstukken en statuten kunnen maken cq. aanpassen zodat ze voldoen aan de nieuwe Governancecode. Dit doen wij inhouse en kan in 1 werkdag. Daarnaast geven we dan ook aan of en zo ja welke andere maatregelen genomen moeten worden.

 

Ik heb interesse in de Compliance scan Governancecode 2020

Lees verder

Geen woorden maar data geen-woorden-maar-data

Een huurder en een woningcorporatie willen allebei hetzelfde: een prettige buurt en een goede woning. En geen gedoe over de betaling. Dat kan als alle benodigde, relevante gegevens worden geregistreerd in een systeem. Toch schort het hier regelmatig aan. De medewerker moet vervolgens handmatig op zoek naar het probleem (bijvoorbeeld een ontbrekende bankrekening) en dit corrigeren. Allemaal extra werk, met opnieuw kans op fouten en vervuiling van data.
(meer…)

Lees verder

Welke lijn zien we in de oordeelsbrieven van de AW in 2019? oordeelsbrieven-van-AW-2019

Sinds medio 2019 ontbraken vanuit privacy-overwegingen de oordeelsbrieven van de AW op haar website. Op 10 december jl. heeft de AW – inmiddels op een AVG-veilige wijze – al weer 13 oordeelsbrieven gepubliceerd. Het kan geen kwaad om de rapportages over vergelijkbare woningcorporaties door te nemen. Ga vervolgens na welke actiepunten er voor u nog uit te voeren zijn. (bron: ilent)

(meer…)

Lees verder