fbpx

Bericht over "Woningcorporaties"

Training: Stook- en servicekosten Woningcorporaties Stook-en_servicekosten_Woningcorporaties

Wetgeving, verdeelsleutels, administratie, vragen en bezwaren van huurders… Er komt nogal wat bij kijken als het gaat om servicekosten. Op het eerste oog lijkt het een relatief eenvoudig proces, maar uitzonderingen kunnen het knap lastig maken! In deze training laten we je kennis maken met alle facetten van stook- en servicekosten. We gaan in op de verschillende soorten servicekosten en wat je wel en niet mag doorrekenen aan de huurder. We doorlopen de verschillende stappen van het proces en zoomen daarbij in op de geldende wet- en regelgeving. We behandelen expliciet de wijzigingen rondom de Warmtewet en leren hoe we om moeten gaan met VvE’s en BOG/MOG.

Uiteraard is er ook ruimte om eigen praktijkcases in te brengen!

Voor wie?

Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de voorbereiding en het afrekenen van stook- en servicekosten en/of medewerkers die vragen en eventuele bezwaren van huurders moeten beantwoorden en afhandelen.

Programma

Blok 1

Kennismaking met stook- en servicekosten

 

🧱  Algemene introductie;

🧱  De verschillende soorten servicekosten en bijbehorende dienstverlening;

🧱  Servicekosten bij VvE’s;

🧱  Servicekosten bij Bedrijfs- en maatschappelijk onroerend Goed (BOG/MOG)

Blok 2

Wet- en regelgeving van stook- en servicekosten

 

🧱  De rechten en plichten van huurders en verhuurders;

🧱  Het Besluit kleine herstellingen en het Besluit servicekosten;

🧱  Servicekosten volgens het Burgerlijk Wetboek;

🧱  De Warmtewet en de gewijzigde vereisten per 1 juli 2019;

🧱  Servicekostengeschillen en procedure huurcommissie;

 

Blok 3

Het proces stook- en servicekosten

 

Toelichting op het gehele proces stook- en servicekosten:

🧱  Voorbereidingsfase;

🧱  Opbouw en berekening servicekosten (verdeelsleutels en berekeningsmethodes);

🧱  Aanpassen voorschotten;

🧱  Wijzigingen servicekostenpakket;

 

Blok 4

Discussie aan de hand van praktijkcases

   

 

Doelgroep

Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de voorbereiding en het afrekenen van stook- en servicekosten en/of medewerkers die vragen en eventuele bezwaren van huurders moeten beantwoorden en afhandelen.

Deelnemers

Het maximum aantal deelnemers voor de training is 15.

Niveau

MBO+

Doelstelling

 

Na het volgen van deze training heeft u praktische kennis opgedaan voor het afrekenen van stook- en servicekosten en heeft u handvatten gekregen om in de toekomst efficiënter en sneller de servicekostenafrekening te kunnen opstellen.

 

 

Vrijstellingbeleid

Niet van toepassing

 

Studiebelasting

Aanwezigheid op de cursusdag

 

Studiemateriaal

Voor het volgen van de training is geen specifiek cursusmateriaal benodigd. Deelnemers krijgen een map met de behandelde stof mee na het volgen van de training. Wel kunnen medewerkers van tevoren al cases aan dragen die ze graag in de training willen behandelen.

 

Prijs

€ 450,- exclusief BTW en inclusief verblijf en verzorging

 

   

 

 

Lees verder

Andy Ramrattan versterkt team Hofmeier Consulting Andy_Ramrattan

Sinds deze maand is Andy Ramrattan de drijvende kracht binnen Hofmeier Consulting op het gebied van data i.c.m. het Lean-gedachtegoed. Na jarenlang gewerkt te hebben binnen KPN retail (sales), is hij vier jaar geleden in corporatieland terechtgekomen. Hierin heeft hij meerdere rollen vervult als financial en stamdata beheerder. Hij heeft onder andere een nulmeting verricht en zo een data-optimalisatie gerealiseerd op de juistheid en volledigheid van financiële stamdata. (meer…)

Lees verder

Hoe digitaliseer ik mijn facturatie proces? Petra Bongaarts van de Hartstichting deelt hoe zij dit aanpakken. Wat is de beste rapportageoplossing?

Digitaliseren is in elke branche hot topic. We willen snel en gemakkelijk gegevens kunnen verwerken en analyseren. En dat klinkt allemaal geweldig totdat je eraan wilt beginnen. Een organisatie is gewend om met bepaalde systemen te werken. Maar hoe bepaal je tussen alle aanbieders van software pakketten welke het beste bij jouw organisatie past? Mede om deze reden schuiven veel organisatie dit op de lange baan, maar zo kom je niet vooruit. Hoe pak je een digitalisering proces dan wel goed aan? Hoe krijg je je hele facturatie proces en alles wat daarbij komt kijken digitaal? Wij vragen het Petra Bongaarts van de Hartstichting. Zij vertelt hoe zij met digitalisering omgaan.

(meer…)

Lees verder

Leidt huidige Assetmanagement bij corporaties wel tot vastgoedsturing? bouwen-aan-duurzaamheid

Assetmanagement, veel corporaties worstelen hier nog mee. Wat is assetmanagement eigenlijk? Hoe geef je daar vorm aan? Corporaties zijn gewend om te denken vanuit de bedrijfswaarde. Hoe staan taxatiewaarderingsbegrippen in relatie tot bedrijfswaardebegrippen? Sluit het gehele proces wel aan bij het verantwoorden van de bedrijfsvoering richting toezichthouders? Vragen, onduidelijkheden en begripsverwarringen geven aanleiding tot nadenken en dragen niet bij aan een adequate inrichting ervan.
(meer…)

Lees verder

Omgaan met toekomstige ontwikkelingen Wobbe-van-der-Meulen

Veel branches, maar met name de non-profit (zoals onderwijs, zorg en woningcorporaties) sectoren, hebben te maken met toenemende regeldruk en financiële beperkingen. Toenemende administratieve verplichtingen, heffingen en toenemende fiscale druk zijn daar exponenten van. Tegelijkertijd hebben deze sectoren te maken met gelijkblijvende (of teruglopende) inkomsten gecombineerd met een toenemend takenpakket en een dito maatschappelijk verwachtingspatroon. Hierdoor kan men in deze sectoren de sterke kostenstijging niet bijbenen.
(meer…)

Lees verder