LinkedIn Woningcorporaties Archieven | Pagina 3 van 26 | Hofmeier.nl - Interim & Consulting
 • Financieel vraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze finance professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Bericht over "Woningcorporaties"

  Het Kabinet van net niet en de Minister van bijna raak finance-prinsjesdag

  Met Prinsjesdag passeren zoals gebruikelijk allerlei onderwerpen de revue. Natuurlijk is er aandacht voor het belangrijkste, de heersende pandemie en de daarbij behorende economische gevolgen. Voor ‘wonen’, toch ook een ander groot maatschappelijk probleem is maar betrekkelijk weinig aandacht, terwijl juist de huidige omstandigheden kansen bieden. (meer…)

  Lees verder

  Kansen voor de financiële functie

  Op 24 september vindt CorporatiePlein voor het eerst in de geschiedenis als hybride evenement plaats: online en op beperkte schaal offline in Expo Houten. Verreweg het grootste gedeelte van de bezoekers zal de tiende editie van CorporatiePlein online meemaken. Wat mogen ze verwachten op de virtuele beursstands en tijdens online kennissessies van de verschillende exposanten? CorporatieGids.nl ging hier alvast over in gesprek met Sectorleider Woningcorporaties Frank Bieleman van Hofmeier.

  Dat de doelen voor woningcorporaties en de financiële middelen die ze daarvoor hebben ver uit elkaar liggen, wordt inmiddels wel erkend. Frank: “Maar dat betekent niet dat er geen kansen zijn, en daar vertellen we tijdens de beurs graag meer over. Hoe richt je je financiële functie optimaal in en waar liggen nog mogelijkheden? Onderscheid maken tussen processen die onmisbaar zijn gebleken, processen die overbodig zijn en processen die ingrijpend aangepast moeten worden is daarbij enorm belangrijk.”

  Win een sessie sparren

  “Hofmeier biedt al meer dan twintig jaar expertise, advies en interim professionals voor de bedrijfsvoering van woningcorporaties,” gaat Frank verder. “Jaarlijks ondersteunen wij ruim honderd corporaties verspreid over het hele land bij vraagstukken op het gebied van governance, risk, control en financiën. Bezoekers op CorporatiePlein kunnen op de virtuele beursstand van Hofmeier met ons kennismaken én kans maken op een halve dag sparren met het MT en een team consultants van Hofmeier. Zij zijn specialisten op deze vlakken en kunnen corporaties uitermate goed helpen met hun vragen.”

  Jaarrekening 2021

  “Daarnaast organiseren we tijdens de beurs twee kennissessies. Om 10:00 vertellen we over de uitdagingen in de jaarrekening 2021. Wat zal na COVID-19 de invloed zijn van de ontstane huurderving en het uitgestelde onderhoud? Een lastig punt is dat de kengetallen extra pijn kunnen doen. De Interest Coverage Ratio (ICT) moet minimaal 1,4 zijn, terwijl de operationele kasstromen verder onder druk komen te staan, zoals de verhuurdersheffing, vennootschapsbelasting en het WSW-beleid. Tijdens deze sessie zullen we bruikbare actiepunten geven om de ICT voor de beoordelingsperiode 2021 tot en met 2025 te versterken.”

  Datakwaliteit en datamanagement

  “Na de lunch vertellen we om 14:00 over datakwaliteit en datamanagement. Hoe zet je dit, in een snel veranderende wereld, effectief in? Data is het nieuwe ‘zwarte goud’, en steeds meer organisaties herkennen de toegevoegde waarde van een optimale datakwaliteit. Niet alleen strategisch om te kunnen sturen en verantwoorden, maar zeker ook tactisch en operationeel tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Maar hoe kunnen we van data als containerbegrip naar goede en bruikbare data? In deze sessie laten we je kennismaken met datakwaliteit in corporatieland. We richten ons specifiek op de waaromvraag en hoe je relevante signalen uit data herkent. We geven je inzicht in de bewezen vuistregels waardoor je direct aan de slag kunt met datakwaliteit.”

  Aanmelden voor CorporatiePlein 2020 kan via deze link.

  Bron: CorporatieMedia, Foto: Hofmeier

  Lees verder

  Scenarioplanning kansen-scenario-berekenen

  Voor meer grip op de toekomst

  De coronacrisis leidt tot grotere onzekerheden voor de toekomst. Het opstellen van de begroting 2021 is daardoor uitdagender dan normaal. Welke invloed heeft deze crisis bijvoorbeeld op de ontstane huurderving en het uitgestelde onderhoud? De kengetallen van AW/WSW kunnen door kritieke grenzen gaan.
  Dit geldt bijvoorbeeld voor de Interest Coverage Ratio (ICR) en de Loan to value (LTV) ratio’s. De operationele kasstromen komen verder onder druk door de verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting. Een stapeling van actuele en autonome ontwikkelingen en nieuwe besluiten maken scherp kijken naar de toekomst essentieel. Scenarioplanning en scenarioberekeningen geven een beter zicht op een verantwoorde financiële planning en besluitvorming.

  (meer…)

  Lees verder

  Controlling op afstand controller-arjan-frerichs

  Het zijn bijzondere tijden. Corona levert ons niet alleen nieuwe woorden op als hoestschaamte, coronakapsel, afhaalfile, drive-by-diploma-uitreiking en intelligente lockdown, maar leidt ook tot een andere, aangepaste manier van werken.

  (meer…)

  Lees verder

  Training: Stook- en servicekosten Woningcorporaties Stook-en_servicekosten_Woningcorporaties

  Wetgeving, verdeelsleutels, administratie, vragen en bezwaren van huurders… Er komt nogal wat bij kijken als het gaat om servicekosten. Op het eerste oog lijkt het een relatief eenvoudig proces, maar uitzonderingen kunnen het knap lastig maken! In deze training laten we je kennis maken met alle facetten van stook- en servicekosten. We gaan in op de verschillende soorten servicekosten en wat je wel en niet mag doorrekenen aan de huurder. We doorlopen de verschillende stappen van het proces en zoomen daarbij in op de geldende wet- en regelgeving. We behandelen expliciet de wijzigingen rondom de Warmtewet en leren hoe we om moeten gaan met VvE’s en BOG/MOG.

  Uiteraard is er ook ruimte om eigen praktijkcases in te brengen!

  Voor wie?

  Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de voorbereiding en het afrekenen van stook- en servicekosten en/of medewerkers die vragen en eventuele bezwaren van huurders moeten beantwoorden en afhandelen.

  Tijdsbesteding            

  Intake via Microsoft Teams; 3 à 4 uur e-learning en 1 dag (ca. 8 uur) training op locatie.

  Programma

  Uitgebreide intake: Duiding door de docent van werking en inhoud van de training en welke inzet er van je verwacht wordt. Als ‘huiswerk’ vooraf wordt de e-learning met basis informatie gevolgd.  

  Blok 1

  Kennismaking met stook- en servicekosten

   

  🧱  Algemene introductie;

  🧱  De verschillende soorten servicekosten en bijbehorende dienstverlening;

  🧱  Servicekosten bij VvE’s;

  🧱  Servicekosten bij Bedrijfs- en maatschappelijk onroerend Goed (BOG/MOG)

  Blok 2

  Wet- en regelgeving van stook- en servicekosten

   

  🧱  De rechten en plichten van huurders en verhuurders;

  🧱  Het Besluit kleine herstellingen en het Besluit servicekosten;

  🧱  Servicekosten volgens het Burgerlijk Wetboek;

  🧱  De Warmtewet en de gewijzigde vereisten per 1 juli 2019;

  🧱  Servicekostengeschillen en procedure huurcommissie;

  Blok 3

  Het proces stook- en servicekosten

   

  Toelichting op het gehele proces stook- en servicekosten:

  🧱  Voorbereidingsfase;

  🧱  Opbouw en berekening servicekosten (verdeelsleutels en berekeningsmethodes);

  🧱  Aanpassen voorschotten;

  🧱  Wijzigingen servicekostenpakket;

  Blok 4

  Bespreking casussen

   

  • Bespreking van de eigen casus(sen) en praktijkvoorbeelden
  • Bespreking van casussen en vraagstukken vanuit de praktijk van de trainer

  Blok 5

  Wrap-up met de trainer
   
  • Wrap-up van de training met ruime gelegenheid is om vragen aan de trainer voor te leggen en knelpunten uit de praktijk te bespreken.

   

  Doelgroep

  Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de voorbereiding en het afrekenen van stook- en servicekosten en/of medewerkers die vragen en eventuele bezwaren van huurders moeten beantwoorden en afhandelen.

  Deelnemers

  Het maximum aantal deelnemers voor de training is 15.

  Aanvangsniveau

  Niveau

  VMBO, aangevuld met praktijkervaring

  MBO+

  Doelstelling

   

  Na het volgen van deze training heeft u praktische kennis opgedaan voor het afrekenen van stook- en servicekosten en heeft u handvatten gekregen om in de toekomst efficiënter en sneller de servicekostenafrekening te kunnen opstellen.

   

  Vrijstellingsbeleid

  Niet van toepassing

   

  Studiebelasting

  Volgen de online basismodules als huiswerk en aanwezigheid tijdens de training. Daarnaast is inbreng eigen praktijkvoorbeelden en casussen mogelijk.

   

  Studiemateriaal

  Voor het volgen van de training is geen specifiek cursusmateriaal benodigd. Deelnemers krijgen een map met de behandelde stof mee na het volgen van de training. Wel kunnen medewerkers van tevoren al cases aan dragen die ze graag in de training willen behandelen.

   

  Prijs

  € 495,- (vrijgesteld van BTW) en inclusief verblijf en verzorging

   

     

   

   

  Lees verder

  Training: Stook- en servicekosten Woningcorporaties Stook-en_servicekosten_Woningcorporaties

  13-01-2021 | Wetgeving, verdeelsleutels, administratie, vragen en bezwaren van huurders… Er komt nogal wat bij kijken als het gaat om servicekosten. Op het eerste oog lijkt het een relatief eenvoudig proces, maar uitzonderingen kunnen het knap lastig maken! In deze training laten we je kennis maken met alle facetten van stook- en servicekosten. We gaan in op de verschillende soorten servicekosten en wat je wel en niet mag doorrekenen aan de huurder. We doorlopen de verschillende stappen van het proces en zoomen daarbij in op de geldende wet- en regelgeving. We behandelen expliciet de wijzigingen rondom de Warmtewet en leren hoe we om moeten gaan met VvE’s en BOG/MOG.

  Uiteraard is er ook ruimte om eigen praktijkcases in te brengen!

  Voor wie?

  Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de voorbereiding en het afrekenen van stook- en servicekosten en/of medewerkers die vragen en eventuele bezwaren van huurders moeten beantwoorden en afhandelen.

  Tijdsbesteding

  Intake via Microsoft Teams; 3 à 4 uur e-learning en 1 dag (ca. 8 uur) training op locatie.

  Programma

  Blok 1

  Kennismaking met stook- en servicekosten

   

  🧱  Algemene introductie;

  🧱  De verschillende soorten servicekosten en bijbehorende dienstverlening;

  🧱  Servicekosten bij VvE’s;

  🧱  Servicekosten bij Bedrijfs- en maatschappelijk onroerend Goed (BOG/MOG)

  Blok 2

  Wet- en regelgeving van stook- en servicekosten

   

  🧱  De rechten en plichten van huurders en verhuurders;

  🧱  Het Besluit kleine herstellingen en het Besluit servicekosten;

  🧱  Servicekosten volgens het Burgerlijk Wetboek;

  🧱  De Warmtewet en de gewijzigde vereisten per 1 juli 2019;

  🧱  Servicekostengeschillen en procedure huurcommissie;

  Blok 3

  Het proces stook- en servicekosten

   

  Toelichting op het gehele proces stook- en servicekosten:

  🧱  Voorbereidingsfase;

  🧱  Opbouw en berekening servicekosten (verdeelsleutels en berekeningsmethodes);

  🧱  Aanpassen voorschotten;

  🧱  Wijzigingen servicekostenpakket;

  Blok 4

  Bespreking casussen

   

  • Bespreking van de eigen casus(sen) en praktijkvoorbeelden
  • Bespreking van casussen en vraagstukken vanuit de praktijk van de trainer

  Blok 5

  Wrap-up met de trainer
   
  • Wrap-up van de training met ruime gelegenheid is om vragen aan de trainer voor te leggen en knelpunten uit de praktijk te bespreken.

   

  Doelgroep

  Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de voorbereiding en het afrekenen van stook- en servicekosten en/of medewerkers die vragen en eventuele bezwaren van huurders moeten beantwoorden en afhandelen.

  Deelnemers

  Het maximum aantal deelnemers voor de training is 15.

  Aanvangsniveau

  Niveau

  VMBO, aangevuld met praktijkervaring

  MBO+

  Doelstelling

   

  Na het volgen van deze training heeft u praktische kennis opgedaan voor het afrekenen van stook- en servicekosten en heeft u handvatten gekregen om in de toekomst efficiënter en sneller de servicekostenafrekening te kunnen opstellen.

   

  Vrijstellingbeleid

  Niet van toepassing

   

  Studiebelasting

  Aanwezigheid op de cursusdag

   

  Studiemateriaal

  Voor het volgen van de training is geen specifiek cursusmateriaal benodigd. Deelnemers krijgen een map met de behandelde stof mee na het volgen van de training. Wel kunnen medewerkers van tevoren al cases aan dragen die ze graag in de training willen behandelen.

   

  Prijs

  € 495,- vrijgesteld van BTW en inclusief verblijf en verzorging

   

     

   

   

  Lees verder