LinkedIn Woningcorporaties Archieven | Pagina 2 van 28 | Hofmeier.nl - Interim en Consulting
 • Financieel-  of organisatievraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • 6894461

  Bericht over "Woningcorporaties "

  Verkiezingsretoriek sloopt sociale woningmarkt huurbevriezing

  In de Tweede Kamer is op 9 februari door het aannemen van de motie Beckerman c.s. in grote meerderheid ingestemd met bevriezing van de huren voor sociale huurwoningen voor het jaar 2021. De minister heeft in haar Kamerbrief van 17 februari aangegeven hoe zij de motie gaat uitvoeren. Eens te meer het bewijs dat politici weinig kennis van zaken hebben en geen benul hebben van de kwalijke lange termijn effecten die ze veroorzaken. Want wat zijn nu de belangrijkste drijfveren voor dit besluit geweest? Het lijkt sympathiek, bevries in deze moeilijke tijden de huren van mensen in de sociale huursector. Maar is dat ook zo? (meer…)

  Lees verder

  ‘Niemand bij de woningcorporatie keek naar mijn valse facturen’ risicomanagement

  Zo kopte de Telegraaf op 17 februari. Deze quote zou zijn uitgesproken door de medewerkster bij woningcorporatie Stadgenoot die voor miljoenen aan valse facturen had laten uitbetalen. De fraude zou aan het licht zijn gekomen door een melding vanuit de ING bank, niet vanuit de corporatie zelf (NOS, 08 januari 2020). Stadgenoot is niet de enige corporatie die in 2020 in het nieuws is gekomen. Zo had er ook een miljoenenfraude plaatsgevonden bij Vestia, waar de FIOD per toeval op gestuit was. Een factuurfraude van enkele tonnen was opgemerkt door Ymere, bij haar co-maker Etro (en een onderaannemer). Deze vorm van fraude (samenspanning) kwam wel uit een interne controle en Ymere heeft daarmee mogelijk de schade kunnen beperken tot deze ‘enkele’ tonnen. Al deze casussen benadrukken het belang van alertheid op frauderisico’s en adequaat risicomanagement. De grootte van de corporatie is hierbij niet van belang! (meer…)

  Lees verder

  Omgaan met schattingen in de grootste balanspost interne-controle

  In de laatste weken van 2020 hebben veel accountants in hun managementletters aandacht besteed aan de nieuwe controlerichtlijn ISA 540 over schattingen. Deze richtlijn stelt met ingang van 1 januari 2020 hogere eisen aan de interne beheersing in het maken en beoordelen van schattingen. Natuurlijk geldt dit voor de balanspost voorzieningen vanwege de onzekerheden over de omvang en afloop, maar de grootste balanspost van woningcorporaties, namelijk Vastgoedbeleggingen, is ook het resultaat van belangrijke schattingen. En hoe goed is de interne beheersing op dat proces? (meer…)

  Lees verder

  WKa op orde WKa-woningcorporaties

  Inlenersaansprakelijkheid, loonbelasting en btw-risico’s beperken?

  Maatschappelijke organisaties in de zorg, het onderwijs en ook woningcorporaties lenen met grote regelmaat ZZP’ers in. Vaak gebeurt dat door tussenkomst van een intermediair. Dat hier risico’s voor de inlener aan vastzitten (de zogenoemde inleneraansprakelijkheid) is vaak minder goed bekend.

  Daarnaast houden deze organisaties zich bezig met “werken van stoffelijke aard” (denk aan het bouwen, verbeteren, verduurzamen en/of onderhouden van vastgoed, maar ook aan diensten, zoals schoonmaakwerkzaamheden). Vrijwel nooit doen zij dit zelf maar huren (onder)aannemers in. Bij de risico’s, met name die van de Wet Keten Aansprakelijkheid (kortweg WKA), wordt helaas ook niet altijd stil gestaan. (meer…)

  Lees verder

  Daniëlle hielp de Unie van Waterschappen Bakker-Daniëlle

  Consultant Daniëlle Bakker is een kei in het analyseren en het in kaart brengen van processen. Ze brengt bij organisaties orde in de chaos en legt daarbij de processen vast. Maar daar blijft het niet bij! Daniëlle weet ook feilloos aan te wijzen waar kansen en mogelijkheden liggen om bestaande werkwijzen en processen te optimaliseren. Daarnaast werkt ze vaak ook mee binnen een of meerdere processen, waardoor ze van de hoed en de rand weet. Eerder deed zij dit bij de Unie van Waterschappen. Hoe ze dat deed en wat is haar ervaringen? Dat vertelt ze zelf!

  Daniëlle, vertel eens wat heb je bij de Unie van Waterschappen aangepakt?

  Bij de Unie van Waterschappen hebben ze, naast hun kerntaak, te maken met een groot aantal op zichzelf staande projecten. Dit vergt nogal wat organisatietalent.
  Als onderdeel van het projectenbureau heb ik gezorgd voor een overzichtelijk administratie van alle tijdelijke medewerkers. Alle processen omtrent de inhuur van deze tijdelijk medewerkers heb ik in kaart gebracht, vastgelegd en ook zelf uitgevoerd. Hierdoor heb ik ook de P&O Adviseur ontlast in haar dagelijkse taken. Daarnaast heb ik samen met de controller diverse processen, documenten en documentstromen die horen bij een projectopdracht verbeterd. Uiteindelijk heb ik vormgegeven aan een nieuwe functie binnen de Unie van Waterschappen, die ik zelf tijdelijk invulde. In de laatste weken van mijn opdracht heb ik een nieuwe vaste collega hierop ingewerkt. (meer…)

  Lees verder

  Corona en de jaarstukken 2020 financiele-functie-corona

  In het voorjaar van 2020 zijn woningcorporaties op een laat moment in de jaarrekeningcyclus geconfronteerd met de vraag wat de invloed van de Corona-situatie kan zijn op de resultaten in 2020 en verder. De in het bestuursverslag over 2019 te presenteren informatie diende om de controlerend accountant een redelijke mate van zekerheid te verschaffen over de financiële impact en de continuïteit van de organisatie. Ook is melding gemaakt in de gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening zelf. (meer…)

  Lees verder