fbpx

Bericht over "Woningcorporaties"

Dieperliggende vragen naar aanleiding van strategische programma WSW

Dat het WSW zich aan het heroriënteren is op de eigen strategische positie is niet zo gek. De (Rijks)overheid wil immers graag af van garantiestelsels en is dan ook erg kritisch op het functioneren van de nog bestaande stelsels. Tegelijkertijd is door wijzigingen in de regelgeving en financiële debacles het borgstelsel in 2018 voor het eerst echt op de proef gesteld. Sinds de invoering van de Woningwet 2015 is sanering geen vanzelfsprekendheid meer, kunnen corporaties failliet gaan en is er twee keer aanspraak op het risicovermogen van het WSW gedaan. (meer…)

Lees verder

Kostenbesparing taxatieproces – Taxeren kan je leren vastgoed-waardebepaling

De marktwaardewaardering van het vastgoed wordt door veel corporaties gezien als een ‘moetje’ in het bedrijfsproces. Het heeft daar echter een aanmerkelijke invloed op. Zo komt de beleidswaarde voort uit de outputparameters van de marktwaarde. Deze beleidswaarde is weer van belang voor de ratio’s en financiële ruimte van de corporaties. Een juiste opbouw van de waarde is daarom essentieel. Een visie op de te hanteren parameters in de opbouw van de marktwaardewaardering is cruciaal voor de bepaling van de beleidswaarde. Waar is er in dit proces winst te behalen? (meer…)

Lees verder

Verbinden van bedrijfskolommen

Het samenspel voor een gezonde en efficiënte bedrijfsvoering voor nu en naar de toekomst.

Veel organisaties zijn verdeeld in afdelingen die elk vanuit eigen disciplines, eigen vakterminologie, eigen belangen en culturen werken. Zo ook bij woningcorporaties is een dergelijke indeling aanwezig:  Financiën, Vastgoed en Wonen. Maar juist een goede verbinding tussen deze afdelingen is van essentieel belang voor het succesvol behalen van organisatiedoelen. (meer…)

Lees verder

Verduurzaming berekenen verduurzaming_berekenen

Hoe bereken je de kosten van verduurzaming? Op welke manier maak je de juiste investeringskeuze? Kees van de Berg van Patrimonium en Rens Linssen, Hofmeier professional, werken samen aan een model om duurzaamheidsuitgaven te berekenen. Met dit model is het mogelijk om het rendement van een duurzaamheidsinvestering eenvoudig te kunnen berekenen.

(meer…)

Lees verder

Nulmeting data woningcorporaties nulmeting_data_woningcoporaties

Op dit moment zie je steeds vaker dat organisaties projecten doen om processen en/of data te optimaliseren. De stip op de horizon heeft wel een startpunt nodig. Daarom is het noodzakelijk om eerst te weten waar je staat, voordat je doelstellingen kunt bepalen EN behalen. (meer…)

Lees verder

Training: Ethiek en modern leiderschap

Tijdstip
De training duurt 1 hele dag en kan ook inhouse gegeven worden

Programma

  • Wat is ethiek en waarom is het belangrijk?
  • Impact van moderne bedrijfsvoering (scrum/agile ed.) op leidinggeven en keuzes maken
  • Dilemma’s bespreken met het integriteitsspel
  • Onethisch gedrag herkennen
  • Psychologische denkfouten herkennen in de eigen waarneming
    van onethisch gedrag
  • Praktische gespreksmodellen om ethiek bespreekbaar te maken
  • Oefenen met een acteur met (eigen) casuïstiek

Locatie
Lammenschansweg 144, Leiden

Doelgroep

MT’s en medewerkers binnen corporaties die ethiek preventief op de agenda willen zetten en de waarden van de organisatie bespreekbaar willen maken

Doelstelling
Na het volgen van deze training bent u in staat ethische vraagstukken te herkennen en bespreekbaar te maken

Deelnemers
Het maximum aantal deelnemers voor de training is 15.

Vrijstellingsbeleid 
Niet van toepassing

Studiebelasting
Aanwezigheid op de cursusdag

Studiemateriaal
Voor het volgen van de training is geen specifiek cursusmateriaal benodigd. Deelnemers krijgen een map met de behandelde stof mee na het volgen van de training

Niveau
Om de training met goed gevolg af te kunnen leggen is minimaal HBO niveau noodzakelijk

Prijs
€1995,-

Lees verder