Bericht over "Woningcorporaties"

Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvoud aan werkzaamheden opgeleverd. De scheidingsvoorstellen zijn inmiddels door de corporaties ingediend en het is nu de bedoeling dat hiermee gewerkt kan worden. De scheiding heeft consequenties, met name op het procesmatige vlak.   (meer…)

Lees verder

Meerjarenbegroting; bent u er klaar voor?

Nu het jaarrekeningtraject en de dVi-verantwoording naar CorpoData achter de rug zijn, breekt de tijd voor de (meerjaren)begroting weer aan. Ook de dPi voor CorpoData dient zich weer aan. Bent u er al klaar voor? Wij belichten graag een aantal aandachtspunten voor u.

(meer…)

Lees verder