Bericht over "Woningcorporaties"

Ingrijpend verbouwen: gunstig voor de kengetallen!

Op 3 juli 2019 publiceerde SBR-Wonen de memo  “Definities Onderhoud en Beheer ten behoeve van verantwoording en prognose”. Naar deze memo, namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Autoriteit Wonen en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw was met belangstelling uitgezien. Doelstelling van deze notitie is om meer eenduidigheid te brengen in het rubriceren van bedragen in de begroting en de jaarrekening, zodat de beleidswaarde en de financiële kengetallen een solidere basis krijgen.

(meer…)

Lees verder

Betrokkenheid van woningwetcontroller bij besluiten met verstrekkende financiële gevolgen

Op 2 juli jl. werd het seminar “Internal audit van de toekomst binnen woningcorporaties” gehouden. De organisatie was in handen van het IIA (Instituut van Internal Auditors). Belicht werden onder andere de overeenkomsten tussen de woningwetcontrollers en de Internal Auditors. Er is één belangrijk verschil. De Woningwet stelt een verplichting die de Internal Auditor niet heeft, namelijk; ”Bij voorgenomen besluiten met verstrekkende financiële gevolgen zal de Toegelaten Instelling de financiële- en controlfunctie altijd betrekken.” (meer…)

Lees verder

Vastgoedconsultant Lambert van den Top versterkt Hofmeier

Lambert van den Top  versterkt sinds 1 juli het corporatieteam van Hofmeier als vastgoedconsultant. Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van vastgoed- en waarderingsvraagstukken heeft Lambert de kennis opgebouwd om gericht advies te kunnen geven ten aanzien van specialistische vastgoed bedrijfsvoerings-, strategische en riskmanagement vraagstukken. Vanuit deze expertise en ervaring kan hij voorzien in professioneel vastgoed inzicht en passend advies samenhangend met uw financiële en fiscale planning.

(meer…)

Lees verder

Tax planning: Belangrijker dan ooit

De noodzaak
De meeste corporaties verkeren momenteel in een betalende fiscale positie, terwijl zij de komende jaren voor een stevige en kostbare verduurzamingsopgave staan. Fiscaliteit heeft daardoor meer dan ooit tevoren een substantiële impact op de financiële positie van uw corporatie. Om uw belastingdruk zo laag mogelijk te houden heeft u verschillende mogelijkheden. Tax planning is er daar één van.

(meer…)

Lees verder

De spagaat van de woningcorporatie

Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met een strenger control- en handhavingsbeleid door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit alles als gevolg van de Woningwet 2015.

(meer…)

Lees verder