Bericht over "Woningcorporaties"

Seminar I Beter met Benchmarking

Je hebt de ranking in de Aedes benchmark, maar wat doe je er dan vervolgens mee? Aan de voorkant wordt stevig gestuurd aan het neerzetten van de resultaten, maar in hoeverre geeft dat een goed beeld van de werkelijkheid? Als een in de ogen van bestuur en RvC goede uitkomst leidt tot een minder goede score in de benchmark, wat doe je daar dan mee? Gebruik je de benchmark om te laten zien hoe goed je het doet, of wil je hem gebruiken om nog beter te worden door te leren van anderen?  

Lees verder

Terugblik | 10 juli: Kennisnetwerk Woningcorporaties Kennisnetwerk: Fiscale en financiële actualiteiten

Financiële en fiscale actualiteit in a nutshell
Hoewel het wellicht niet meteen de meest sexy onderwerpen lijken, was de bijeenkomst financiële en fiscale actualiteit die Hofmeier samen met het Kennisnetwerk Woningcorporaties en FBTA|Landmeter organiseert druk bezocht. In een volle zaal met bestuurders en RvC leden van de noordelijke corporaties werd er geanimeerd gediscussieerd over onderwerpen als de OOB status, Waardering Vastgoed, Duurzaamheidsinvesteringen en alle fiscale actualiteiten in a nutshell.
(meer…)

Lees verder

Terugblik | Zomer Kennissessie: dataverwerking

De mogelijkheden van dataverwerking voor woningcorporaties
Ook dit jaar organiseert Hofmeier in de zomermaanden de Zomer Kennissessies voor de WoCo sector! Twee in het totaal, op 3 juli en 21 augustus. Vele Hofmeier professionals en ZZP’ers uit ons netwerk grepen deze mogelijkheid aan om hun kennis te verbreden en zich bij te laten praten over ontwikkelingen in de wereld om de woningcorporaties heen. Dit keer draaide het allemaal om Dataverwerking. Wij blikken terug op een levendige avond met lekker eten, inspiratie, kennis verbreden en delen en borrelen. (meer…)

Lees verder

Tijd om te ontstressen! Blog: Peter van Gilst Tijd om te ontstressen

Blog | Peter van Gilst

Bijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voor veel medewerkers binnen de financiële afdelingen van woningcorporaties zijn de jaarrekening en de dVi weer afgerond. Soepeler dan voorgaand jaar, dus we sluiten het eerste gedeelte van het jaar weer met een goed gevoel af. Nu is het tijd om even afstand te nemen, weer op te laden en na de zomer vol frisse moed en nieuwe energie weer aan de slag te gaan met de begrotingsronde en de bijbehorende dPi. (meer…)

Lees verder

Controller en accountant: samen sterk Willem_Kuiper_Finance manager_bij_Hofmeier

Column van Willem in CM

Een tijdje terug zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe accountant. De aanleiding was een verschil in de financiële waardering door de controller van het woningbezit van de corporatie. Een financieel verschil van 200 miljoen euro in één jaar tijd. Waar vorig jaar hetzelfde woningbezit werd gewaardeerd op 530 miljoen was dat nu 330 miljoen. (meer…)

Lees verder

Scenarioplanning: klaar voor de toekomst! Scenarioplanning

Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zouden mogen aftrekken of dat ze überhaupt Vennootschapsbelasting zouden moeten betalen, die:

– had daar bij het maken van strategische keuzes en het inrichten van bedrijfsprocessen rekening mee gehouden
– was een strakke fiscale planning gaan gebruiken en had de treasury volstrekt anders ingericht.

En wie had voorzien dat maatschappelijke en commerciële activiteiten gescheiden zouden moeten worden die had daar met het inrichten van de organisatiestructuur tijdig rekening mee gehouden. Maar dat is nu allemaal achteraf…. Met scenarioplanning leert u om (beter) rekening te houden met onzekere toekomstige ontwikkelingen. Hoog tijd om meer gebruik te maken van dat instrument.   (meer…)

Lees verder