Bericht over "Woningcorporaties"

Terugblik | Kwartaalbijeenkomst Woningcorporaties Terugblik: Kwartaalbijeenkomst financiële actualiteiten en vastgoedstrategie

Fiscaal waarderen, verliesverdamping, fiscale planning en meetbaarheid vastgoedstrategie
Veel Hofmeier professionals en relaties kwamen naar Leiden bijgepraat te worden op actuele thema’s binnen de corporatiesector. Dit keer een volledige kennis update op het gebied van fiscale actualiteiten en vastgoedstrategie. En achteraf natuurlijk uitgebreid napraten met een hapje en drankje. Lees de terugblik.
(meer…)

Lees verder

Financiële marktwaardering: een hele klus

Financiële marktwaardering | Column CM | Johan Westerhuis

Toen de Woningwet in 2015 werd aangepast moesten woningcorporaties de waarde van hun bezit c.q. de totale vastgoedportefeuille berekenen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. De financiële marktwaardering is een hele klus. De nieuwe manier van berekenen is nu nog vaak een tijdrovende operatie… 
(meer…)

Lees verder

Seminar I Beter met benchmarking

De ranking in de Aedes benchmark is u vast bekend, maar wat doet u er dan vervolgens mee? Aan de voorkant wordt stevig gestuurd aan het neerzetten van de resultaten, maar in hoeverre geeft dat een goed beeld van de werkelijkheid? Als een in de ogen van bestuur en RvC goede uitkomst leidt tot een minder goede score in de benchmark, wat doet u daar dan mee? Gebruikt u de benchmark om te laten zien hoe goed u het doet, of wilt u hem gebruiken om nog beter te worden door te leren van anderen?  

Lees verder

Terugblik | 10 juli: Kennisnetwerk Woningcorporaties Kennisnetwerk: Fiscale en financiële actualiteiten

Financiële en fiscale actualiteit in a nutshell
Hoewel het wellicht niet meteen de meest sexy onderwerpen lijken, was de bijeenkomst financiële en fiscale actualiteit die Hofmeier samen met het Kennisnetwerk Woningcorporaties en FBTA|Landmeter organiseert druk bezocht. In een volle zaal met bestuurders en RvC leden van de noordelijke corporaties werd er geanimeerd gediscussieerd over onderwerpen als de OOB status, Waardering Vastgoed, Duurzaamheidsinvesteringen en alle fiscale actualiteiten in a nutshell.
(meer…)

Lees verder

Terugblik | Zomer Kennissessie: dataverwerking

De mogelijkheden van dataverwerking voor woningcorporaties
Ook dit jaar organiseert Hofmeier in de zomermaanden de Zomer Kennissessies voor de WoCo sector! Twee in het totaal, op 3 juli en 21 augustus. Vele Hofmeier professionals en ZZP’ers uit ons netwerk grepen deze mogelijkheid aan om hun kennis te verbreden en zich bij te laten praten over ontwikkelingen in de wereld om de woningcorporaties heen. Dit keer draaide het allemaal om Dataverwerking. Wij blikken terug op een levendige avond met lekker eten, inspiratie, kennis verbreden en delen en borrelen. (meer…)

Lees verder