• Financieel vraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze finance professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Bericht over "Woningcorporaties"

  Handen uit de mouwen en bouwen aan de toekomst toekomst

  Dat er in de toekomst een aantal zaken anders worden georganiseerd staat buiten kijf. Soms heb je een uitzonderlijke situatie nodig om tot echte verandering te komen. Sommige zaken stonden al op de agenda of wisten we ergens al wel, maar er ontstaan ook nieuwe inzichten. De huidige crisissituatie confronteert ons allemaal met datgene waar we elke dag mee bezig (zouden moeten) zijn en hoever of dichtbij we zijn van ‘de bedoeling’. ‘Wat bedoel je daar nu eigenlijk mee?’. Om dat te verduidelijken nemen we u mee langs een aantal voorbeelden van veelgehoorde geluiden bij opdrachtgevers de afgelopen weken. (meer…)

  Lees verder

  Een thuis voor Nederland thuis-woningcoporaties-hofmeier

  Een veilig thuis is in deze bijzondere periode belangrijker dan ooit. Woningcorporaties reageren betrokken. Dan doen ze door gemotiveerde keuzes in hun huurbeleid te maken en zorgvuldig om te gaan met particulieren en ondernemers die betalingsmoeilijkheden hebben. En ook op sociaal gebied tonen ze hun maatschappelijk gezicht; Tompouces voor ouderen op Koningsdag, een muzikale aubade die bewoners op hun balkons kunnen aanhoren, het maken van belrondes langs eenzame en kwetsbare bewoners en het bezorgen van boodschappen door de onderhoudsdienst zijn slechts enkele voorbeelden uit een scala van activiteiten. (meer…)

  Lees verder

  Digitale Impactsessie: Bereken de scenario’s van het effect van Corona

  Voor wie?
  Controllers en Managers Financiën Woningcorporaties

  Wat?

  Voor iedere woningcorporatie zijn de gevolgen van Corona ook op financieel gebied merkbaar op termijn. Het Centraal Plan Bureau (CPB) geeft vier scenario’s aan met de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid, de economische groei, de rentestand bij oplopende staatsschuld etc.

  Corporaties die de vertaling recent al hebben gemaakt naar de doorwerking in bijvoorbeeld de huurinkomsten en rentepercentages zien, dat de ICR en LTV in het derde en vierde scenario buiten de toegestane kengetallen van de AW/WSW raken. Om dat goed in beeld te hebben en om tijdig maatregelen intern te bespreken – ook met de RvC – hebben wij een praktische methode die we graag aan u presenteren en bespreken.

  In deze methode geven wij aan, hoe u daar in overleg met de MT-leden mee kunt rekenen, zodat de meest waarschijnlijke cijfers van de CPB-scenario’s voor uw corporatie berekend kunnen worden. Daarmee kunt u in de tweede helft van mei ook deze scenario’s doorrekenen binnen uw bij te stellen begroting 2020 en de meerjarenbegroting. Dat kan meteen van toegevoegde waarde zijn voor uw berekeningen voor de eerstvolgende begroting 2021.

  Wanneer?
  13 mei 10.30 uur

  Tijdsduur
  1 uur

  Lees verder

  Maak deel uit van ons netwerk! zzp-freelance-hofmeier

  Hofmeier heeft een groot netwerk aan opdrachtgevers in Nederland. Hofmeier is met name actief voor woningcorporatie, gemeenten, onderwijsinstelling en de niet-publieke sector.

  Ben jij een freelancer of zzp’er met een achtergrond in deze sectoren? Zoek je naar een opdracht waar in je jouw finance kennis en expertise kwijt kan? Wij helpen je hier graag bij. 

  (meer…)

  Lees verder

  De onafhankelijke controlfunctie Teus_van_der_Heiden

  Voor een goede invulling van de onafhankelijke controlfunctie is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden daar liggen waar ze thuishoren. Dat kan best een uitdaging zijn. Zeker in minder grote organisaties pakt de controller vaak alle werkzaamheden op die met control te maken hebben.

  3 lines of defence

  In de ideale wereld werkt iedere organisatie volgens het 3 lines of defense-model (controle binnen de lijn, ondersteuning van systemen en procedures vanuit control en de verbijzonderde interne controle). De praktijk is echter weerbarstiger. Vaak voert een controller bijvoorbeeld eerstelijnsonderzoeken uit, rapporteert hierover aan de manager, houdt zich actief bezig met procedurebeschrijvingen en pakt het risicomanagement ook nog ‘even’ mee. Hij voert eerste-, tweede- en derdelijnswerkzaamheden uit. De argumentatie is dan: ‘Ik ben de enige controller hier, dus ik moet het wel doen.’ (meer…)

  Lees verder

  E-learning: Stook- en servicekosten Woningcorporaties Stook-en_servicekosten_Woningcorporaties

  Wetgeving, verdeelsleutels, administratie, vragen en bezwaren van huurders… Er komt nogal wat bij kijken als het gaat om servicekosten. Op het eerste oog lijkt het een relatief eenvoudig proces, maar uitzonderingen kunnen het knap lastig maken! In deze training laten we je kennis maken met alle facetten van stook- en servicekosten. We gaan in op de verschillende soorten servicekosten en wat je wel en niet mag doorrekenen aan de huurder. We doorlopen de verschillende stappen van het proces en zoomen daarbij in op de geldende wet- en regelgeving. We behandelen expliciet de wijzigingen rondom de Warmtewet en leren hoe we om moeten gaan met VvE’s en BOG/MOG.

  Voor wie?

  Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de voorbereiding en het afrekenen van stook- en servicekosten en/of medewerkers die vragen en eventuele bezwaren van huurders moeten beantwoorden en afhandelen.

  Programma

  Blok 1

  Kennismaking met stook- en servicekosten

   

  🧱  Algemene introductie;

  🧱  De verschillende soorten servicekosten en bijbehorende dienstverlening;

  🧱  Servicekosten bij VvE’s;

  🧱  Servicekosten bij Bedrijfs- en maatschappelijk onroerend Goed (BOG/MOG)

  Blok 2

  Wet- en regelgeving van stook- en servicekosten

   

  🧱  De rechten en plichten van huurders en verhuurders;

  🧱  Het Besluit kleine herstellingen en het Besluit servicekosten;

  🧱  Servicekosten volgens het Burgerlijk Wetboek;

  🧱  De Warmtewet en de gewijzigde vereisten per 1 juli 2019;

  🧱  Servicekostengeschillen en procedure huurcommissie;

  Blok 3

  Het proces stook- en servicekosten

   

  Toelichting op het gehele proces stook- en servicekosten:

  🧱  Voorbereidingsfase;

  🧱  Opbouw en berekening servicekosten (verdeelsleutels en berekeningsmethodes);

  🧱  Aanpassen voorschotten;

  🧱  Wijzigingen servicekostenpakket;

  Blok 4

  Discussie aan de hand van praktijkcases

     

   

  Doelgroep

  Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de voorbereiding en het afrekenen van stook- en servicekosten en/of medewerkers die vragen en eventuele bezwaren van huurders moeten beantwoorden en afhandelen.

     

  Aanvangsniveau

  Niveau

  VMBO, aangevuld met praktijkervaring

  MBO+

  Doelstelling

   

  Na het volgen van deze training heeft u praktische kennis opgedaan voor het afrekenen van stook- en servicekosten en heeft u handvatten gekregen om in de toekomst efficiënter en sneller de servicekostenafrekening te kunnen opstellen.

   

  Vrijstellingbeleid

  Niet van toepassing

   

  Studiebelasting

  Volgen van alles online modules

   

  Studiemateriaal

  Voor het volgen van de training is geen specifiek cursusmateriaal benodigd. Deelnemers krijgen een link waarmee toegang wordt gegegeven tot de leeromgeving. Hier kan men zelf aan de slag met het volgen van de modules. 

   

  Prijs

  € 100,- vrijgesteld van BTW 

   

     

   

   

  Lees verder