Bericht over "Woningcorporaties"

Seminar I Ethiek & Soft controls

Goed of fout? Het antwoord kan verstrekkende gevolgen hebben. Goed of fout gaat niet alleen over het correct beantwoorden van deze vraag, maar ook over hoe te handelen in bepaalde situaties en hoe je houding en gedrag van invloed is op anderen. Op donderdag 22 november 2018 organiseert Hofmeier het seminar ‘Ethiek & Soft controls’, waarbij o.a. wordt ingegaan op ethische kwesties in je dagelijkse werkzaamheden binnen de woningcorporaties.

Lees verder

Terugblik | Kwartaalbijeenkomst Woningcorporaties Terugblik: Kwartaalbijeenkomst financiële actualiteiten en vastgoedstrategie

Fiscaal waarderen, verliesverdamping, fiscale planning en meetbaarheid vastgoedstrategie
Veel Hofmeier professionals en relaties kwamen naar Leiden bijgepraat te worden op actuele thema’s binnen de corporatiesector. Dit keer een volledige kennis update op het gebied van fiscale actualiteiten en vastgoedstrategie. En achteraf natuurlijk uitgebreid napraten met een hapje en drankje. Lees de terugblik.
(meer…)

Lees verder

Financiële marktwaardering: een hele klus

Financiële marktwaardering | Column CM | Johan Westerhuis

Toen de Woningwet in 2015 werd aangepast moesten woningcorporaties de waarde van hun bezit c.q. de totale vastgoedportefeuille berekenen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. De financiële marktwaardering is een hele klus. De nieuwe manier van berekenen is nu nog vaak een tijdrovende operatie… 
(meer…)

Lees verder