Bericht over "Woningcorporaties"

Compliance-scan Governancecode 2020

De Governancecode voor Woningcorporaties is onlangs aangepast. Dat betekent dat elke corporatie  aan de slag moet met die nieuwe Governancecode.

Er is een aantal zaken tekstueel veranderd en verhelderd. Daarnaast zijn er ook een aantal elementen helemaal nieuw. Daarop is actie vereist. 

 • Het bestuur en RvC moeten een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden hebben. Het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop (principe 1.1). De visies worden in de praktijk meestal apart opgesteld, nu moet het gezamenlijk.
 • De corporatie moet een aanbestedingsbeleid opstellen. Volgens het nieuwe principe 5.3 dienen het bestuur en RvC een visie op opdrachtgeverschap en beleid van aanbestedingen te hebben.
 • Corporaties moeten een beleggingsstatuut en een verbindingenstatuut hebben (principe 5.2). Dit geldt ook wanneer je geen of nauwelijks verbindingen hebt.

Hofmeier heeft een compliance scan waarbij we kijken of uw reglementen voldoen aan de nieuwe Governancecode en waarbij we ook de benodigde beleidsstukken en statuten kunnen maken cq. aanpassen zodat ze voldoen aan de nieuwe Governancecode. Dit doen wij inhouse en kan in 1 werkdag. Daarnaast geven we dan ook aan of en zo ja welke andere maatregelen genomen moeten worden.

 

Ik heb interesse in de Compliance scan Governancecode 2020

Lees verder

Training: Fiscale Actualiteiten voor Woningcorporaties fiscaliteit_op_orde

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor directie, management en medewerkers van corporaties die, bijvoorbeeld als gevolg van de veranderingen binnen de organisatie, in hun werk (meer) te maken krijgen met fiscale aspecten, maar daarvan (nog) geen specifieke kennis hebben. Dat geldt voor medewerkers financiën en administratief medewerkers, maar evenzeer voor corporatiemedewerkers die te maken hebben met strategie en beleid, projectontwikkelingen, verhuur en verkoop. Ook voor medewerkers die nieuw zijn binnen de corporatiesector is deze cursus bij uitstek geschikt.

Programma

Blok 1

Vennootschapsbelasting

 

 • Afschrijvingen
 • Onderhoud en verbetering
 • Rente-aftrekbeperking
 • Afwaardering naar lagere bedrijfswaarde o.g.v. art. 2.2.8, lid 3 VSO 2(A)
 • Afwaardering bij sloop in verband met nieuwbouw
 • Verliesverrekening (optimalisatie)
 • Herinvesteringsreserve

Blok 2

Verhuurderheffing

 

 • Uitleg
 • Actuele stand van zaken

Blok 3

Omzetbelasting (btw)

 

 • Verleggingsregeling
 • Ketenaansprakelijkheid
 • Eigenbouwerschap

Blok 4

Overdrachtsbelasting

 

 • 2% versus 6%

Blok 5

Specifieke onderwerpen en corporatie-casussen

 

 • Projectontwikkeling
 • Samenwerkingsverbanden
 • Verduurzaming
 • Formele fiscale aspecten
 • Horizontaal toezicht en fiscaal risicomanagement

Blok 6

Vragen & Discussie

 

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor directie, management en medewerkers van corporaties die, bijvoorbeeld als gevolg van de veranderingen binnen de organisatie, in hun werk (meer) te maken krijgen met fiscale aspecten, maar daarvan (nog) geen specifieke kennis hebben. Dat geldt voor medewerkers financiën en administratief medewerkers, maar evenzeer voor corporatiemedewerkers die te maken hebben met strategie en beleid, projectontwikkelingen, verhuur en verkoop. Ook voor medewerkers die nieuw zijn binnen de corporatiesector is deze cursus bij uitstek geschikt.

Deelnemers

Maximaal 15 deelnemers

Aanvangsniveau

Niveau

Vanaf MBO niveau kan deze cursus gevolgd worden

Voor het volgen van de training wordt HBO niveau aanbevolen

 

 

Doelstelling

 

Na het volgen van de training:

 • Kent u de werking en actualiteit van het fiscale systeem (aanslag, aangifte en belastingcontrole, bezwaar en beroep);
 • Kent u de basisbeginselen van de verschillende (corporatie)belastingen;
 • Bent u gesprekspartner ten aanzien van fiscale aspecten;
 • Kunt u uw bijdrage op fiscaal gebied binnen uw organisatie vergroten.
 

 

 

 

Docenten

Mandy Arkes – Fiscalist bij Dudok Bouw- en Vastgoedrecht

Binnert van Harinxma – Fiscalist bij Dudok Bouw- en Vastgoedrecht

Wobbe van der Meulen – Managing Consultant Hofmeier

 

 

 

 

Vrijstellingbeleid

Niet van toepassing

 

Studiebelasting

Aanwezigheid op de cursusdag is voldoende

 

Studiemateriaal

Voor deze training is geen specifiek studiemateriaal benodigd

 

Prijs

€495,- ex BTW

 

 

Lees verder

Geen woorden maar data geen-woorden-maar-data

Een huurder en een woningcorporatie willen allebei hetzelfde: een prettige buurt en een goede woning. En geen gedoe over de betaling. Dat kan als alle benodigde, relevante gegevens worden geregistreerd in een systeem. Toch schort het hier regelmatig aan. De medewerker moet vervolgens handmatig op zoek naar het probleem (bijvoorbeeld een ontbrekende bankrekening) en dit corrigeren. Allemaal extra werk, met opnieuw kans op fouten en vervuiling van data.
(meer…)

Lees verder

Welke lijn zien we in de oordeelsbrieven van de AW in 2019? oordeelsbrieven-van-AW-2019

Sinds medio 2019 ontbraken vanuit privacy-overwegingen de oordeelsbrieven van de AW op haar website. Op 10 december jl. heeft de AW – inmiddels op een AVG-veilige wijze – al weer 13 oordeelsbrieven gepubliceerd. Het kan geen kwaad om de rapportages over vergelijkbare woningcorporaties door te nemen. Ga vervolgens na welke actiepunten er voor u nog uit te voeren zijn. (bron: ilent)

(meer…)

Lees verder