LinkedIn Public Archieven | Pagina 4 van 9 | Hofmeier.nl - Interim & Consulting
 • Financieel vraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze finance professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Bericht over "Public"

  Het andere denkkader van de controller denkkader-controller

  Verandering is de enige constante. Dat geldt niet alleen voor organisaties, maar ook voor gemeenten. De afgelopen jaren zijn taken van de rijksoverheid overgeheveld naar gemeenten. Zij moeten steeds meer taken uitvoeren met minder budget. Ga er maar aanstaan als gemeente.

  (meer…)

  Lees verder

  Meerjarenbegroting Onderwijs: aandacht voor de verwachte ontwikkelingen van de komende jaren saving money

  Introductie van de continuïteitsparagraaf in de jaarrekening en het tijdig treffen van beheersmaatregelen om ook in de komende jaren in control te zijn.

  Een meerjarenbegroting gaat over toekomstgericht denken. Waarbij de financiële effecten van het te voeren beleid de belangrijkste punten van aandacht zijn. Van onderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij structureel aandacht geven aan de ontwikkeling van balansposities en de ontwikkeling van de exploitatie. Mede om te bepalen of zij de eigen governance op orde hebben. Indien nodig zal dit leiden tot het treffen van de nodige beheersmaatregelen. Zo worden ongewenste ontwikkelingen tijdig bijgestuurd en is de instelling ook op dit punt in control. (meer…)

  Lees verder

  Waardering als ander denkkader Eric Roels | Sectormanager en adviseur Overheden

  Waardering I artikel Binnenlands Bestuur I Eric Roels

  Veranderingen bij gemeenten gaan zo snel, dat korte termijn politiek op de loer ligt. Een gemeente krijgt pas echt grip op de uitdagingen wanneer er wordt gewerkt vanuit kracht en waardering. Hoe pakt u dat aan? Een praktische invalshoek. (meer…)

  Lees verder

  Informatiebehoefte is hét uitgangspunt bij data Youri Rojas

  Informatiebehoefte is hét uitgangspunt I Artikel Binnenlands Bestuur I Youri Rojas

  Een mooi intern samenspel tussen applicatiebeheerder, controller, medewerkers en management.

  Het kan niet genoeg benadrukt worden: het gaat niét om het vertalen van data naar informatie, maar om het vertalen van informatiebehoefte naar data. Hoe gaat u hiermee om? (meer…)

  Lees verder

  Nieuwe bekostiging PO/VO: de oplossing? bekostiging_PO/VO

  Scholen ontvangen jaarlijks vanuit DUO de personele bekostiging[1], die is gebaseerd op de leerlingtelling van 1 oktober van het voorgaande jaar. Voor veel schoolbesturen is het een grote uitdaging om met hun personele uitgaven binnen het bedrag van de personele bekostiging te blijven. Dat komt door schommelende leerling aantallen, maar ook als daar minder sprake van is, zijn er scholen die moeite hebben de formatie betaalbaar te houden. Is nieuwe bekostiging de oplossing? (meer…)

  Lees verder