LinkedIn Public Archieven - Pagina 2 van 11 - Hofmeier.nl Public
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • 1725853

  Bericht over "Public "

  Nationaal Programma Onderwijs nationaal-onderwijs-programma

  Eerder dit jaar presenteerde minister Slob het Nationaal Programma NPO, waarvoor hij 8,5 miljard Euro beschikbaar stelde voor het gehele onderwijs. Hiervan is 5,8 miljoen voor het funderend onderwijs (lees: PO en VO) gereserveerd.[1]

  (meer…)

  Lees verder

  Uhhh… risico-inventarisatie? marcel-beugel

  Het funderend onderwijs in Nederland wordt door de rijksoverheid gefinancierd. Ieder jaar krijgen onderwijsorganisaties geld volgens het lumpsumsysteem: één bedrag voor personele en één voor materiële kosten. Van boeken tot het onderhoud van de school en de docentensalarissen, alles wordt hiervan bekostigd. Hoe hoog de lumpsum is, hangt af van een aantal zaken: het aantal leerlingen, hun leeftijd, het soort onderwijs. Maar sowieso geldt, hoe meer leerlingen, hoe meer geld. (meer…)

  Lees verder

  Onderwijs subsidies in beeld! subsidie

  Er zijn steeds meer mogelijkheden om subsidie aan te vragen. Denk maar aan de Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 – 2021, specifieke uitkering ventilatie in scholen, maar ook subsidies voor groene schoolpleinen. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om alle subsidies te kunnen volgen. Een overzicht kan hierbij helpen. Hoe kan je daarvoor zorgen? Dat is een vraagstuk waar veel organisaties mee zitten. (meer…)

  Lees verder

  De vereenvoudiging van de bekostiging komt eraan! bekostiging-onderwijs

  Waarschijnlijk heeft u er al iets over gelezen: vanaf 2022 wordt de bekostiging in het VO vereenvoudigd. Later zal dit ook in het PO gebeuren. Dit heeft voor uw organisatie ook de nodige gevolgen, zeker als u gebruik maakt van management informatie systemen die op basis van de bekende regelgeving de bekostiging berekent. De vereenvoudigde bekostiging houdt in dat de bekende personele en materiële bekostiging vervangen worden door een nieuwe, uniforme bekostiging, zonder onderscheid in personele en materiële componenten. (meer…)

  Lees verder

  ‘Het duurt te lang’ controller

  ‘En we moeten door.’ Aldus zangeres Davina Michelle in haar megahit. Een tekst die ook van toepassing is op controllers. Het vakgebied van de controller ontwikkelt zich namelijk in rap tempo, alleen ontwikkelt de controller zich (te) langzaam. Daar valt dus een slag te maken. (meer…)

  Lees verder

  Subsidie voor ventilatie op scholen en de rol van de gemeente subsidie-onderwijs

  Een goede ventilatie is belangrijk. Het is bekend dat een goede ventilatie bijdraagt aan een gezond klimaat in de klas waar leerlingen/docenten het beste leren/lesgeven. Verse lucht helpt tegen benauwdheid en kan hoofdpijn en infecties aan luchtwegen voorkomen. Daarnaast is luchten en goed ventileren een hot topic omdat er een relatie lijkt te zijn tussen het verspreiden van infecties via aerosolen en slechte ventilatie. (meer…)

  Lees verder