LinkedIn Public Archieven - Pagina 11 van 11 - Hofmeier.nl Public
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • 4367605

  Bericht over "Public "

  Grip op het sociale domein sociaal-domein

  De beweging in het sociaal domein met als resultaat een betere zorg en lagere administratieve lasten

  De beweging
  Het gaat erom welke beweging plaats moet vinden om volledig grip te krijgen op  het Sociaal Domein vanuit zowel de zorgaanbieders als de gemeenten. Decentralisatie van de zorg heeft als doel dat de zorg dichterbij de burger komt en beter herkenbaar is. Voor de zorgaanbieder is de afgelopen jaren de hoeveelheid werkzaamheden toegenomen en ook het aantal business partners. Voor de gemeenten geldt hetzelfde en de bestuurders en raden willen hun kaderstellende en controlerende rol goed blijven invullen. Dit geldt met name bij samenwerkingsverbanden die uitvoering geven aan zorg. Dit kan een gevoel geven dat men niet in control is.
  (meer…)

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie 3/3

  Financial & business controller van de toekomst: Sociale alleskunners?

  Wil je als finance professional en controller kunnen overleven dan is het kennen en begrijpen van de context waarin je opereert onontbeerlijk. Wat nieuw is in het publieke domein, is in het bedrijfsleven al langer gemeengoed. Het gaat dan met name om meer rendement gedreven denken: wat is de toegevoegde waarde van (strategische) beslissingen? 

  (meer…)

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 2/3

  Durf, competenties en communicatie

  Ook binnen het publieke domein wordt er gezocht naar financiële professionals die proactief zijn. Financials die de buitenwereld naar binnen durven te halen. Controllers met lef, die zo nodig een afwijkende mening naar voren brengen, die adviezen ‘verkopen’ en die ingewikkelde zaken eenvoudig maken. Aangezien traditionele financial controllers door toenemende automatisering minder gevraagd zullen worden op de arbeidsmarkt, is het ook in het belang van de controller om zelf de omslag tijdig te maken.

  (meer…)

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 1/3

  De veranderende omgeving van finance & control in het publieke domein

  De maatschappij is volop in beweging. Daarentegen is de financiële en de controller functie lange tijd een stabiele, misschien zelfs wat saaie geweest. Een functie die niet bekend stond vanwege de dynamiek en het sterk veranderende karakter. Lang had de functie weinig aanzien. Daarin is een kentering gekomen. Eerst in het bedrijfsleven, maar hand over hand ook bij de overheid, semipublieke en maatschappelijke organisaties.

  (meer…)

  Lees verder