LinkedIn Public Archieven | Hofmeier.nl - Interim en Consulting
 • Financieel-  of organisatievraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • 8040187

  Bericht over "Public "

  Onderwijs subsidies in beeld! subsidie

  Er zijn steeds meer mogelijkheden om subsidie aan te vragen. Denk maar aan de Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 – 2021, specifieke uitkering ventilatie in scholen, maar ook subsidies voor groene schoolpleinen. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om alle subsidies te kunnen volgen. Een overzicht kan hierbij helpen. Hoe kan je daarvoor zorgen? Dat is een vraagstuk waar veel organisaties mee zitten. (meer…)

  Lees verder

  De vereenvoudiging van de bekostiging komt eraan! bekostiging-onderwijs

  Waarschijnlijk heeft u er al iets over gelezen: vanaf 2022 wordt de bekostiging in het VO vereenvoudigd. Later zal dit ook in het PO gebeuren. Dit heeft voor uw organisatie ook de nodige gevolgen, zeker als u gebruik maakt van management informatie systemen die op basis van de bekende regelgeving de bekostiging berekent. De vereenvoudigde bekostiging houdt in dat de bekende personele en materiële bekostiging vervangen worden door een nieuwe, uniforme bekostiging, zonder onderscheid in personele en materiële componenten. (meer…)

  Lees verder

  ‘Het duurt te lang’ controller

  ‘En we moeten door.’ Aldus zangeres Davina Michelle in haar megahit. Een tekst die ook van toepassing is op controllers. Het vakgebied van de controller ontwikkelt zich namelijk in rap tempo, alleen ontwikkelt de controller zich (te) langzaam. Daar valt dus een slag te maken. (meer…)

  Lees verder

  Subsidie voor ventilatie op scholen en de rol van de gemeente subsidie-onderwijs

  Een goede ventilatie is belangrijk. Het is bekend dat een goede ventilatie bijdraagt aan een gezond klimaat in de klas waar leerlingen/docenten het beste leren/lesgeven. Verse lucht helpt tegen benauwdheid en kan hoofdpijn en infecties aan luchtwegen voorkomen. Daarnaast is luchten en goed ventileren een hot topic omdat er een relatie lijkt te zijn tussen het verspreiden van infecties via aerosolen en slechte ventilatie. (meer…)

  Lees verder

  Daniëlle hielp de Unie van Waterschappen Bakker-Daniëlle

  Consultant Daniëlle Bakker is een kei in het analyseren en het in kaart brengen van processen. Ze brengt bij organisaties orde in de chaos en legt daarbij de processen vast. Maar daar blijft het niet bij! Daniëlle weet ook feilloos aan te wijzen waar kansen en mogelijkheden liggen om bestaande werkwijzen en processen te optimaliseren. Daarnaast werkt ze vaak ook mee binnen een of meerdere processen, waardoor ze van de hoed en de rand weet. Eerder deed zij dit bij de Unie van Waterschappen. Hoe ze dat deed en wat is haar ervaringen? Dat vertelt ze zelf!

  Daniëlle, vertel eens wat heb je bij de Unie van Waterschappen aangepakt?

  Bij de Unie van Waterschappen hebben ze, naast hun kerntaak, te maken met een groot aantal op zichzelf staande projecten. Dit vergt nogal wat organisatietalent.
  Als onderdeel van het projectenbureau heb ik gezorgd voor een overzichtelijk administratie van alle tijdelijke medewerkers. Alle processen omtrent de inhuur van deze tijdelijk medewerkers heb ik in kaart gebracht, vastgelegd en ook zelf uitgevoerd. Hierdoor heb ik ook de P&O Adviseur ontlast in haar dagelijkse taken. Daarnaast heb ik samen met de controller diverse processen, documenten en documentstromen die horen bij een projectopdracht verbeterd. Uiteindelijk heb ik vormgegeven aan een nieuwe functie binnen de Unie van Waterschappen, die ik zelf tijdelijk invulde. In de laatste weken van mijn opdracht heb ik een nieuwe vaste collega hierop ingewerkt. (meer…)

  Lees verder

  Begroting-bewustwordingssessies begroten-onderwijs

  Speciaal voor schooldirecteuren hebben wij begrotingsbewustwordingssessies ontwikkeld. Tijdens gesprekken met bestuurders in de onderwijssector is er behoefte geuit aan financiële duiding van het beleidsrijkbegroten. In 2020 hebben we al voor een aantal onderwijsinstelling waarvan o.a. voor de VarioGroep een aantal sessies verzorgd. (meer…)

  Lees verder