LinkedIn Public Archieven | Hofmeier.nl - Interim & Consulting
 • Financieel vraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze finance professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Bericht over "Public"

  Begroting-bewustwordingssessies begroten-onderwijs

  Speciaal voor schooldirecteuren hebben wij begrotingsbewustwordingssessies ontwikkeld. Tijdens gesprekken met bestuurders in de onderwijssector is er behoefte geuit aan financiële duiding van het beleidsrijkbegroten. In 2020 hebben we al voor een aantal onderwijsinstelling waarvan o.a. voor de VarioGroep een aantal sessies verzorgd. (meer…)

  Lees verder

  2021 en Rechtmatigheid rechtmatigheid

  De kans slinkt met de dag dat de wet waarmee de rechtsmatigheidsverantwoording verschuift van de accountant naar het college van burgemeester en wethouders op tijd klaar is. Onduidelijk is wat de gevolgen van die vertraging zijn.

  (meer…)

  Lees verder

  De kick-off van Onderwijs KennisKring onderwijs-kenniskring

  Donderdagmiddag 26 november jl. vond de kick-off van de KennisKring voor Controllers en Managers bedrijfsvoering in het Onderwijs plaats. Samen met 17 controllers en hoofden bedrijfsvoering uit de PO en VO-sector trapten we af met een digitale bijeenkomst.

  (meer…)

  Lees verder

  Scoor jouw organisatie met het Quinn-model Quinnmodel

   QUINN-MODEL

  Een hulpmiddel om met een zo objectief mogelijke blik een organisatie (of team) te analyseren is het Quinn-model. Quinn combineert hierin 4 denkmodellen en hieruit ontstaat het ‘concurrerende waarden’ kader. Concurrerende waarden, want de modellen die hij combineert; het rationeel doel model, het intern proces model, het human relations model en het open systeem model zijn in een aantal opzichten strijdig met elkaar.

  Quinn doet dit langs een tweetal eenvoudige dimensies. Als eerste noemt hij van flexibiliteit naar beheersing. De tweede dimensie is: van intern naar extern gericht. Bij het rationeel doel model draait het om beheersing, gecombineerd met een externe gerichtheid.  Het intern proces model gaat om de beheersing en interne gerichtheid. En bij het human relations model gaat het om flexibiliteit en interne gerichtheid. Het open systeem model draait om flexibiliteit en externe gerichtheid. Aan deze modellen kunnen volgens hem 8- management rollen worden gekoppeld. (meer…)

  Lees verder

  De rol van de controller bij effectieve besluitvorming (datum op aanvraag) contoller-besluitvorming

  Tijdstip
  De training duurt 14 uur waarvan 7 blokken van 2 uur online interactie waarvan 2 uur evalueren en het onderzoeken van de resultaten


  Programma

  Dag 1:

  Blok 1: Inhoud (Ruud Snoeker) 2*2 uur

  1. Uitdagingen gemeenten met gevolgen voor de gevraagde kwaliteit van besluitvorming.
  2. Hoe we kijken naar de organisatie en de invloed op besluitvorming?
  3. Welke risicohouding valt te onderkennen; beschreven en feitelijk?

  4. Fasen in het besluitvormingsproces; zowel binnen en buiten vergadering
  5. Relevante criteria of factoren bij de totstandkoming van besluitvorming (rechtmatigheid, doelmatigheid, machtsverhoudingen).
  6. Het onderkennen van belangen bij de besluitvorming: gemeente-opstelling: huiswerkopdracht voor tweede sessie

  7. Rol van informatie: gelijk hebben versus gelijk krijgen.
  8. De invloed van digitalisering en de rol van data bij de beïnvloeding van het besluitvormingsproces. Wat betekenen data gedreven besluitvorming en common ground hierbij?
  1. Besluitvorming voor de weerbaarheid en wendbaarheid van organisatie en processen. (Resilience)
  2. Welke rol kan de controller vervullen bij deze ontwikkelingen?

  Dag 2:

  Blok 2 Gedrag 4*2 uur

  1. Het nieuwe speelveld van de controller bij besluitvorming
  2. De grootste kwelgeesten en valkuilen bij besluitvorming.
  3. Effectievere besluitvorming met behulp van zes denkhoeden
  4. Organisatiecultuur en besluitvormingsproces
  5. Huiswerkopdracht om de stof toe te passen

  Blok 3 Ervaring 1* 2 uur

  1. Praktijkvoorbeelden en mogelijke ondersteuning van Hofmeier bij vraagstukken
  2. Terugblik op de toegepaste kennis en vaardigheden en de opgeleverde resultaten

  Locatie
  Lammenschansweg 144, Leiden

  Doelgroep

  (concern) Controllers, Hoofd Financiën die meer van invloed willen bij besluitvorming in de organisatie.


  Doelstelling
  Na het volgen van deze training heeft u meer inzicht in het speelveld van besluitvorming, de rol en invloed van de controller en weet u het besluitvormingsproces beter te faciliteren.

  Deelnemers
  Het maximumaantal deelnemers per de training is 15.

  Vrijstellingenbeleid 
  Niet van toepassing

  Studiebelasting
  Aanwezigheid in de training.

  PE-punten
  Voor het volgen van de training worden PE punten toegekend

  Studiemateriaal
  Voor het volgen van de training is geen specifiek cursusmateriaal benodigd. Deelnemers krijgen een map met de behandelde stof mee na het volgen van de training

  Aanvangsniveau
  HBO

  Niveau
  HBO/WO

  Prijs
  Op aanvraag

  Lees verder

  Rechtmatigheidsverantwoording en -verklaring voor gemeenten Eric Roels | Sectormanager en adviseur Overheden

  In 2022 is het zover: het Rijk heeft bepaald dat alle colleges van burgemeester en wethouders vanaf het boekjaar 2021 zélf verantwoordelijk zijn voor de afgifte van de rechtmatigheidsverklaring. Nu is het nog de (externe) accountant die controleert of de gemeente de wet- en regelgeving keurig heeft gevolgd en rechtmatig heeft gehandeld. In de ‘nieuwe situatie’ toetst de accountant de getrouwheid van de lasten en baten en balansmutaties en het college de rechtmatigheid. Het college geeft een rechtmatigheidsverklaring af die de accountant meeneemt in zijn totale accountantsverklaring. Het rechtmatig handelen is als zodanig geen nieuwe taak, maar komt dichterbij voor de gemeenten nu zijzelf de verantwoordelijkheid moeten dragen voor het op orde krijgen van de bedrijfsprocessen.  (meer…)

  Lees verder