fbpx

Bericht over "Onderwijs"

Het strategisch beleidsplan, verduurzamen van de onderwijsvernieuwing stategie-onderwijs_onderwijsverniewing_beleidsplan

Volgens de Inspectie van het Onderwijs is het Nederlandse onderwijs gemiddeld nog op niveau. Echter het lerarentekort bedreigt de ontwikkelingen binnen de sector. Het is tijd voor de onderwijssector om focus aan te brengen en duidelijke keuzes te maken. De verwachting van scholen is dat ze het curriculum zo vorm geven dat leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. Leerlingen moeten steeds meer hun softskills ontplooien en het leren zichtbaar weten te maken. De leeromgeving is door technologische ontwikkelingen sterk aan het veranderen en digitale geletterdheid is steeds belangrijker. Hoe kan een onderwijsinstelling zorgen voor een goede implementatie van al deze ontwikkelingen in het onderwijscurriculum?

(meer…)

Lees verder

Meerjarenbegroting Onderwijs: aandacht voor de verwachte ontwikkelingen van de komende jaren

Introductie van de continuïteitsparagraaf in de jaarrekening en het tijdig treffen van beheersmaatregelen om ook in de komende jaren in control te zijn.

Een meerjarenbegroting gaat over toekomstgericht denken. Waarbij de financiële effecten van het te voeren beleid de belangrijkste punten van aandacht zijn. Van onderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij structureel aandacht geven aan de ontwikkeling van balansposities en de ontwikkeling van de exploitatie. Mede om te bepalen of zij de eigen governance op orde hebben. Indien nodig zal dit leiden tot het treffen van de nodige beheersmaatregelen. Zo worden ongewenste ontwikkelingen tijdig bijgestuurd en is de instelling ook op dit punt in control. (meer…)

Lees verder

Nieuwe bekostiging PO/VO: de oplossing? bekostiging_PO/VO

Scholen ontvangen jaarlijks vanuit DUO de personele bekostiging[1], die is gebaseerd op de leerlingtelling van 1 oktober van het voorgaande jaar. Voor veel schoolbesturen is het een grote uitdaging om met hun personele uitgaven binnen het bedrag van de personele bekostiging te blijven. Dat komt door schommelende leerling aantallen, maar ook als daar minder sprake van is, zijn er scholen die moeite hebben de formatie betaalbaar te houden. Is nieuwe bekostiging de oplossing? (meer…)

Lees verder

Het onderwijs van morgen en de (business) controller Onze professionals | Hofmeier

Het onderwijs van morgen I Column CM I Roy de Werd

Het onderwijs van morgen, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Ik zal u een geheim verklappen: dat weet ik niet. Sterker nog, dat weet waarschijnlijk niemand echt. Maar wat ik wel weet gezien mijn ervaring als Sectormanager Onderwijs, is dat de ontwikkelingen omwille van digitale mogelijkheden en dus de veranderingen snel gaan. De controller kan, of liever gezegd, moet daar een rol in spelen. (meer…)

Lees verder

Grip op subsidies! Grip op subsidies | Hofmeier

De subsidie voor de aanleg van het “Groene Schoolplein” moet per direct verantwoord worden. Bovendien moet een onafhankelijke accountant een goedkeurende verklaring afgeven… Die had u even niet aan zien komen. Hoe zorgt u ervoor dat u ‘in control’ bent? Een subsidieregister kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.

(meer…)

Lees verder