Onderwijs Archieven | Hofmeier.nl - Interim & Consulting
 • Financieel vraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze finance professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Bericht over "Onderwijs"

  Risicosignalering voor projecten risicosignalering-voor-projecten

  Universiteiten en hogescholen stoppen meer en meer energie in het binnenhalen van externe budgetten voor het financieren van hun onderzoek. Het gevolg is dat er steeds meer projecten zijn/bijkomen. Daarmee is het monitoren van al deze projecten nu een verantwoordelijke administratieve taak an-sich. Inzicht vergaren in de actuele financiële stand van een project is een tijdrovende bezigheid. Als financieel professional wil je efficiënt met de beschikbare tijd blijven omgaan. Hoe voorkom je dat je alle projecten steeds één voor één naloopt en zoom je alleen in op die projecten waar wellicht iets mee aan de hand is?

  (meer…)

  Lees verder

  De toekomst van ons onderwijs Onderwijs_VR

  Kwaliteit en continuïteit is een hot topic binnen onderwijsland. Het optimaliseren van ons onderwijssysteem is waar het om draait. Dit vergt flexibiliteit en organisatie van onderwijsinstellingen. Zeker gezien de digitale revolutie waar we midden in zitten.

  Hoe pakken we deze uitdagingen aan in het onderwijs op de korte en de lange termijn? Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit in 2030? Wij vroegen het aan onze Sectormanager Onderwijs Roy de Werd. Hij geeft zijn visie over de toekomst van het onderwijs. (meer…)

  Lees verder

  Marcel Beugel vertelt! marcel-beugel

  Marcel, hoe ben je bij Hofmeier terecht gekomen?

  Na jaren in het onderwijs werkzaam te zijn geweest was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. De laatste 2 jaar in het onderwijs zag ik dat er ook mensen werkzaam zijn op projectbasis. Toen ben ik in gesprek gegaan met Hofmeier. Ik kende Coen van der Kruijs, directeur van Hofmeier, uit mijn verleden. Ik wist dat Hofmeier ook actief is in de onderwijswereld, vanaf toen is het balletje gaan rollen. (meer…)

  Lees verder

  Het strategisch beleidsplan, verduurzamen van de onderwijsvernieuwing stategie-onderwijs_onderwijsverniewing_beleidsplan

  Volgens de Inspectie van het Onderwijs is het Nederlandse onderwijs gemiddeld nog op niveau. Echter het lerarentekort bedreigt de ontwikkelingen binnen de sector. Het is tijd voor de onderwijssector om focus aan te brengen en duidelijke keuzes te maken. De verwachting van scholen is dat ze het curriculum zo vorm geven dat leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. Leerlingen moeten steeds meer hun softskills ontplooien en het leren zichtbaar weten te maken. De leeromgeving is door technologische ontwikkelingen sterk aan het veranderen en digitale geletterdheid is steeds belangrijker. Hoe kan een onderwijsinstelling zorgen voor een goede implementatie van al deze ontwikkelingen in het onderwijscurriculum?

  (meer…)

  Lees verder

  Meerjarenbegroting Onderwijs: aandacht voor de verwachte ontwikkelingen van de komende jaren

  Introductie van de continuïteitsparagraaf in de jaarrekening en het tijdig treffen van beheersmaatregelen om ook in de komende jaren in control te zijn.

  Een meerjarenbegroting gaat over toekomstgericht denken. Waarbij de financiële effecten van het te voeren beleid de belangrijkste punten van aandacht zijn. Van onderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij structureel aandacht geven aan de ontwikkeling van balansposities en de ontwikkeling van de exploitatie. Mede om te bepalen of zij de eigen governance op orde hebben. Indien nodig zal dit leiden tot het treffen van de nodige beheersmaatregelen. Zo worden ongewenste ontwikkelingen tijdig bijgestuurd en is de instelling ook op dit punt in control. (meer…)

  Lees verder

  Nieuwe bekostiging PO/VO: de oplossing? bekostiging_PO/VO

  Scholen ontvangen jaarlijks vanuit DUO de personele bekostiging[1], die is gebaseerd op de leerlingtelling van 1 oktober van het voorgaande jaar. Voor veel schoolbesturen is het een grote uitdaging om met hun personele uitgaven binnen het bedrag van de personele bekostiging te blijven. Dat komt door schommelende leerling aantallen, maar ook als daar minder sprake van is, zijn er scholen die moeite hebben de formatie betaalbaar te houden. Is nieuwe bekostiging de oplossing? (meer…)

  Lees verder