Bericht over "(lokale) Overheid"

Waardering als ander denkkader Eric Roels | Sectormanager en adviseur Overheden

Waardering I artikel Binnenlands Bestuur I Eric Roels

Veranderingen bij gemeenten gaan zo snel, dat korte termijn politiek op de loer ligt. Een gemeente krijgt pas echt grip op de uitdagingen wanneer er wordt gewerkt vanuit kracht en waardering. Hoe pakt u dat aan? Een praktische invalshoek. (meer…)

Lees verder

Informatiebehoefte is hét uitgangspunt bij data Youri Rojas

Informatiebehoefte is hét uitgangspunt I Artikel Binnenlands Bestuur I Youri Rojas

Een mooi intern samenspel tussen applicatiebeheerder, controller, medewerkers en management.

Het kan niet genoeg benadrukt worden: het gaat niét om het vertalen van data naar informatie, maar om het vertalen van informatiebehoefte naar data. Hoe gaat u hiermee om? (meer…)

Lees verder

Terugblik | A&O fondsen festival 2018

Focus op individu en organisatie

Begin oktober stond in het teken van het tweejaarlijkse A&O fondsen festival (voorheen HR-festival). Het festival is een samenwerking tussen de A&O-fondsen Gemeenten, Provincies en Waterschappen en geldt al jaren als hét festival voor professionals uit deze drie sectoren. De ontwikkeling van mens en organisatie was de rode draad van deze dag. De sector Public binnen Hofmeier was erbij en gaf een inspirerende workshop Een andere kijk op gemeentelijke samenwerking: een nieuwe uitdaging.
(meer…)

Lees verder

Van onzekerheid naar vertrouwen Van onzekerheid naar vertrouwen

Omgaan met dynamische veranderingen binnen gemeenten

Van verticaal naar horizontaal, van centraal naar decentraal en van overheidsdenken naar overheidsparticipatie en co-creatie. Ontwikkelingen met gevolgen voor ons dagelijks doen! We gaan naar een samenleving 3.0 en verkeren in een kantelperiode.
(meer…)

Lees verder

Succesvol e-factureren: de controller als verbinder E-facturering | Column | Hofmeier

E-facturering | Column CM | Ingrid Pappot

Stapels papieren facturen, contacten met leveranciers voor een toelichting, te late betalingen. Wie denkt dat dit een voorbeeld uit de ‘oude doos’ is, heeft het mis. Het komt nog steeds voor. De overstap naar e-facturering is voor veel organisaties nog best groot en een issue voor op (de lange) termijn. (meer…)

Lees verder