Bericht over "(lokale) Overheid"

Grip op gemeentelijke samenwerking

Raadsleden worstelen met de problematiek van samenwerking omdat die wordt gezien als een bedreiging voor de lokale democratie. Ze hebben de indruk dat hun kaderstellende rol is ingeperkt en ze onvoldoende grip hebben op de gemeentelijke samenwerking. De raadsleden willen hun invloed uitoefenen en ingrijpen als dat nodig is. (meer…)

Lees verder

Gemeenteraadscoalities: van plan naar financieel onder controle

De column van Eric in CM

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De politieke partijen die de komende vier jaar met ‘hun’ gemeente gaan besturen zijn bekend. Sterker nog, de verschillende fracties zitten nu aan tafel om een coalitie te smeden. Overleggen, discussiëren, bondjes maken, zo wordt langzamerhand duidelijk wat je met elkaar wil realiseren de komende vier jaar. (meer…)

Lees verder

De maartcirculaire 2018

De maartcirculaire 2018 is dinsdag jl. beschikbaar gesteld. Deze additieve circulaire staat geheel in het teken van de financiële gevolgen van het Regeerakkoord en de programmastart van het Interbestuurlijk Programma (IBP), waarin het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben afgesproken een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. (meer…)

Lees verder

Eric Roels versterkt sector Public

Nieuwe Hofmeier

Sinds januari 2018 is Eric Roels bij in dienst bij Hofmeier. Eric heeft jarenlange ervaring binnen de gemeentelijke overheden. Na zijn economieopleiding is hij gestart bij de gemeente Eindhoven als controller en ging vervolgens als controller/adjunct directeur bij de gemeente Tilburg aan de slag. (meer…)

Lees verder

Jonge Ambtenarendag 2018

De Jonge Ambtenarendag is een jaarlijks terugkerend evenement voor jonge ambtenaren van alle Nederlandse overheidsinstellingen. De basis is hetzelfde: kennisdelen, inspiratie, uitbreiding van je netwerk en een fantastisch programma. Hofmeier is sponsor van dit event en geeft uiteraard een interessante workshop!

Lees verder