LinkedIn Handel industrie en Dienstverlening - Pagina 2 van 9 - Hofmeier
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • 4578042

  Bericht over "Handel Industrie & Dienstverlening "

  Realtime Dashboard in 1 dag dashboaring

   

   

   

   

   

  Financiële rapportage over het heden en de toekomst! Niet meer over het verleden. Dat is wat we nodig hebben!

  Vaak praten we me onze klanten over de beschikbaarheid van de actuele financiële gegevens, realtime en per direct opvraagbaar. Dat blijkt nogal een uitdaging voor veel bedrijven. Vaak blijkt dat de aangeschafte en geïmplementeerde systemen niet of onvoldoende met elkaar aansluiten, en/of dat de organisatie minder prioriteit geeft aan deze actuele (financiële) managementinformatie. (meer…)

  Lees verder

  NOW toegelicht in uw jaarrekening now-jaarrekening

  Op meerdere plaatsen in het jaarverslag kunt u belanghebbenden bij uw onderneming informeren over de gevolgen van de uitbraak van COVID-19. In het bestuursverslag (de risicoparagraaf en/of toekomstparagraaf) schenkt u aandacht aan de door u voorziene ontwikkelingen, risico’s en onzekerheden, de genomen en voorziene maatregelen, overheidssteun en de verwachte impact op de activiteiten, de liquiditeit, het resultaat en het vermogen als gevolg van de uitbraak van COVID-19. (meer…)

  Lees verder

  De NOW-regeling in uw jaarrekening now-regeling-jaarrekening

  Veel ondernemingen maken gebruik van de NOW-regeling om schadelijke gevolgen van COVID-19 op hun bedrijfsvoering te ondervangen. De praktische kanten van de NOW-aanvraag kent u inmiddels. U voert een controleerbare administratie, zorgt voor voldoende onderbouwing bij de aanvraag en een bijbehorende accountantsverklaring indien nodig.

  Een ander praktisch element betreft de verwerking van de NOW-subsidie in uw jaarrekening, en gezien de tijd van het jaar is het goed om daar even bij stil te staan. (meer…)

  Lees verder

  Risicomanagement 2.0 risicomanagement

  Wat kan de risicomanager leren van Finance, HR en IT?  

  Wij merken in gesprekken over Risicomanagement dat risicomanagement vooral nog wordt beleefd als beheersing van risico’s, waarbij uit voorzorg allerlei beheersmaatregelen moeten worden genomen. Dit gevoel wordt vaak versterkt door de traditionele modellen voor Risicomanagement. Maar vooral ook doordat de traditionele Risicomanagers vasthouden aan de Three-Lines-of-Defense. Gevolg is dat de verantwoordelijkheid van het beheersen van risico’s ligt bij de risicomanager. Juist deze verantwoordelijkheid is het sleutelwoord wat Risicomanagement kan leren van Finance, HR en IT. (meer…)

  Lees verder

  Risicomanagement: Timmer het niet dicht frank-van-de-heuvel

  Wij Nederlanders zijn een behoudend volkje. Wij houden gewoon niet zo van risico’s nemen. Niet voor niets blijkt uit onderzoek dat in Europees verband Nederlanders zich meer dan gemiddeld verzekeren. Blijkbaar voelt het goed om risico’s zoveel mogelijk af te dekken. Dat doen we niet alleen privé, ook zakelijk zijn organisaties over het algemeen behoudend als het om het nemen van risico’s gaat. Het liefst willen ze alle risico’s uitbannen. De vraag is of dat het meest verstandige is. (meer…)

  Lees verder

  Orde op zaken stellen in de corona periode ERP-pakket

  Veel bedrijven zijn continu bezig hun organisatie toekomst bestendig te maken, ook nu, of misschien wel juist nu kunnen voorbereidingen getroffen om als een versie 2.0 klaar te staan wanneer de markt weer normaliseert.

  Een van deze zaken kan zijn een ander ERP-pakket implementeren.

  Om een implementatie succesvol te laten verlopen moet je vooraf goed stilstaan bij de gevolgen hiervan. (meer…)

  Lees verder