fbpx

Onze oplossingen voor Woningcorporaties

Previsitatie

Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplichte visitatie. De eerste stap op weg naar een succesvolle visitatie is tenslotte weten waar uw organisatie nu staat en waar de verbeterpunten liggen. (meer…)

Lees verder

Flexibele schil

Kleine corporaties zijn sterk. Sterk door een brede lokale verankering en door uitgebreide kennis van het bezit en de klanten. Daarnaast is de betrokkenheid en inzet van de medewerkers groot. Kleine corporaties zijn echter ook kwetsbaar. (meer…)

Lees verder

Risicomanagement

Woningcorporaties staan bloot aan vele risico’s, maar hoe bepaalt u nu welke de belangrijkste zijn voor uw organisatie? Welke risico’s kunt u accepteren en welke moet u juist voorkomen? (meer…)

Lees verder

Fiscaal in control

Fiscaliteit is voor woningcorporaties ‘a fact of life’ geworden. Vennootschapsbelasting staat hoog op de lijst. Daar is voor woningcorporaties veel te verdienen of te verliezen. Fiscaliteit is een kennisveld geworden waar steeds meer expertise vereist is. (meer…)

Lees verder

Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvoud aan werkzaamheden opgeleverd. De scheidingsvoorstellen zijn inmiddels door de corporaties ingediend en het is nu de bedoeling dat hiermee gewerkt kan worden. De scheiding heeft consequenties, met name op het procesmatige vlak.   (meer…)

Lees verder

Meerjarenbegroting; bent u er klaar voor?

Nu het jaarrekeningtraject en de dVi-verantwoording naar CorpoData achter de rug zijn, breekt de tijd voor de (meerjaren)begroting weer aan. Ook de dPi voor CorpoData dient zich weer aan. Bent u er al klaar voor? Wij belichten graag een aantal aandachtspunten voor u.

(meer…)

Lees verder