LinkedIn Onze oplossingen voor Woningcorporaties | Hofmeier.nl - Interim en Consulting
 • Financieel-  of organisatievraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Onze oplossingen voor Woningcorporaties

  Compliance-scan Governancecode 2020

  De Governancecode voor Woningcorporaties is onlangs aangepast. Dat betekent dat elke corporatie  aan de slag moet met die nieuwe Governancecode.

  Er is een aantal zaken tekstueel veranderd en verhelderd. Daarnaast zijn er ook een aantal elementen helemaal nieuw. Daarop is actie vereist. 

  • Het bestuur en RvC moeten een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden hebben. Het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop (principe 1.1). De visies worden in de praktijk meestal apart opgesteld, nu moet het gezamenlijk.
  • De corporatie moet een aanbestedingsbeleid opstellen. Volgens het nieuwe principe 5.3 dienen het bestuur en RvC een visie op opdrachtgeverschap en beleid van aanbestedingen te hebben.
  • Corporaties moeten een beleggingsstatuut en een verbindingenstatuut hebben (principe 5.2). Dit geldt ook wanneer je geen of nauwelijks verbindingen hebt.

  Hofmeier heeft een compliance scan waarbij we kijken of uw reglementen voldoen aan de nieuwe Governancecode en waarbij we ook de benodigde beleidsstukken en statuten kunnen maken cq. aanpassen zodat ze voldoen aan de nieuwe Governancecode. Dit doen wij inhouse en kan in 1 werkdag. Daarnaast geven we dan ook aan of en zo ja welke andere maatregelen genomen moeten worden.

   

  Ik heb interesse in de Compliance scan Governancecode 2020

  Lees verder

  In 13 stappen AVG proof AVG | Hofmeier

  Velen van u zullen vorig jaar ‘het project AVG’ op de agenda hebben gehad en in zekere mate hebben doorgevoerd. Maar staan de puntjes op de i? Voldoet u aan deze wet- en regelgeving? En is bij alle medewerkers het besef doorgedrongen dat het geen project is maar blijvende wet- en regelgeving? (meer…)

  Lees verder

  Vastgoedrekenen en Financiële Analyse vastgoedrekenen

   

   

   

   

   

  U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structurele en ad- hoc rapportages en analyses? Ook wilt u scenario’s ter onderbouwing van een bestaand of nieuw beleid kunnen doorrekenen? Hofmeier biedt u ondersteuning in uw rapportage en doorrekenbehoeftes in het kader van bijvoorbeeld uw vastgoedsturing, portefeuillestrategie of allerhande ad-hoc analyses. (meer…)

  Lees verder

  Zelfevaluatie RvC/RvT Business man giving rating and review with happy, neutral or sad face icons. Customer satisfaction and service quality survey.

  Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC en de verhouding tussen RvC en bestuurder en RvC en de buitenwereld. Daarbij gaat het niet alleen om wat er staat geschreven, maar vooral om de context waarin wordt geopereerd. (meer…)

  Lees verder

  Boardroom Dynamics boardroom-dynamics

  Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maatschappelijke waarde van de organisatie. Boardroom Dynamics focust zich op de onderlinge verhoudingen tussen commissarissen en bestuurders. (meer…)

  Lees verder

  Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’ jaarverslag

  Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, informatief en leesbaar jaarverslag. Ondanks de toenemende roep om transparantie, zijn de jaarverslagen van corporaties daar in veel gevallen toch nog geen heldere exponent van. (meer…)

  Lees verder

  Beheersen van frauderisico’s frauderisicos

  Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst gedrag van bestuurders waar ook de interne toezichthouders niet (altijd) adequaat op hebben gereageerd. (meer…)

  Lees verder

  Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement scenarioplanning

  Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en maatschappelijke druk en de veranderende regelgeving zijn corporaties intern gericht (geweest) en heeft vooral het bereiken van resultaten op de korte termijn voorop gestaan. (meer…)

  Lees verder