fbpx

Onze oplossingen voor Woningcorporaties

In 13 stappen AVG proof AVG | Hofmeier

Velen van u zullen vorig jaar ‘het project AVG’ op de agenda hebben gehad en in zekere mate hebben doorgevoerd. Maar staan de puntjes op de i? Voldoet u aan deze wet- en regelgeving? En is bij alle medewerkers het besef doorgedrongen dat het geen project is maar blijvende wet- en regelgeving? (meer…)

Lees verder

Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structurele en ad- hoc rapportages en analyses? Ook wilt u scenario’s ter onderbouwing van een bestaand of nieuw beleid kunnen doorrekenen? Hofmeier biedt u ondersteuning in uw rapportage en doorrekenbehoeftes in het kader van bijvoorbeeld uw vastgoedsturing, portefeuillestrategie of allerhande ad-hoc analyses. (meer…)

Lees verder

Zelfevaluatie RvC/RvT

Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC en de verhouding tussen RvC en bestuurder en RvC en de buitenwereld. Daarbij gaat het niet alleen om wat er staat geschreven, maar vooral om de context waarin wordt geopereerd. (meer…)

Lees verder

Boardroom Dynamics

Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maatschappelijke waarde van de organisatie. Boardroom Dynamics focust zich op de onderlinge verhoudingen tussen commissarissen en bestuurders. (meer…)

Lees verder

Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, informatief en leesbaar jaarverslag. Ondanks de toenemende roep om transparantie, zijn de jaarverslagen van corporaties daar in veel gevallen toch nog geen heldere exponent van. (meer…)

Lees verder

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst gedrag van bestuurders waar ook de interne toezichthouders niet (altijd) adequaat op hebben gereageerd. (meer…)

Lees verder

Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en maatschappelijke druk en de veranderende regelgeving zijn corporaties intern gericht (geweest) en heeft vooral het bereiken van resultaten op de korte termijn voorop gestaan. (meer…)

Lees verder