Onze oplossingen voor Woningcorporaties

Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structurele en ad- hoc rapportages en analyses? Ook wilt u scenario’s ter onderbouwing van een bestaand of nieuw beleid kunnen doorrekenen? Hofmeier biedt u ondersteuning in uw rapportage en doorrekenbehoeftes in het kader van bijvoorbeeld uw vastgoedsturing, portefeuillestrategie of allerhande ad-hoc analyses. (meer…)

Lees verder

Zelfevaluatie RvC/RvT

Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC en de verhouding tussen RvC en bestuurder en RvC en de buitenwereld. Daarbij gaat het niet alleen om wat er staat geschreven, maar vooral om de context waarin wordt geopereerd. (meer…)

Lees verder

Boardroom Dynamics

Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maatschappelijke waarde van de organisatie. Boardroom Dynamics focust zich op de onderlinge verhoudingen tussen commissarissen en bestuurders. (meer…)

Lees verder

Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, informatief en leesbaar jaarverslag. Ondanks de toenemende roep om transparantie, zijn de jaarverslagen van corporaties daar in veel gevallen toch nog geen heldere exponent van. (meer…)

Lees verder

De nieuwe Europese privacywet AVG: bent u al voorbereid?

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Met deze nieuwe wet worden de privacyrechten versterkt, zullen bedrijven nog meer verantwoordelijk zijn voor correcte omgang met gegevens en zullen de boetes bij overtreding van de wet behoorlijk fors zijn. Beperk uw risico’s en zorg voor een goede voorbereiding! (meer…)

Lees verder

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst gedrag van bestuurders waar ook de interne toezichthouders niet (altijd) adequaat op hebben gereageerd. (meer…)

Lees verder

Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en maatschappelijke druk en de veranderende regelgeving zijn corporaties intern gericht (geweest) en heeft vooral het bereiken van resultaten op de korte termijn voorop gestaan. (meer…)

Lees verder