Woningcorporaties

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Uw partner in de volle breedte voor woningcorporaties

  De eisen die aan woningcorporaties worden gesteld, zijn hoog. De maatschappij vraagt enerzijds om het bouwen van grote aantallen nieuwe woningen en anderzijds om het verduurzamen van de bestaande voorraad. Tegelijkertijd worden de financiële duimschroeven vanuit Den Haag verder aangedraaid. Dat vraagt om elan, souplesse, veranderingsgerichtheid en doorlopend om aanpassingen binnen alle geledingen van uw organisatie.

  Het opvangen van de veranderingen vraagt om aanpassingen in het hart van de organisatie 

  Waar er voorheen drie duidelijk te onderscheiden kolommen waren, is  de bedrijfsvoeringskolom aan het kantelen. Dat maakt dat verbinding tussen bedrijfsvoering, wonen en vastgoed steeds evidenter wordt. Vandaar dat wij ons met onze dienstverlening -naast bedrijfsvoering- ook meer richten op wonen en vastgoed. Tegelijkertijd vindt ook nog steeds een opwaardering plaats bij de financiële en de controlfuncties. Deze krijgen niet alleen een andere inhoud, het niveau van de werkzaamheden stijgt ook. De uitvoering verdwijnt, controle, analyse, rapportage en advisering worden steeds belangrijker. Met name daar ligt ook de verbinding met de andere organisatieonderdelen (wonen en vastgoed). Van de medewerkers wordt meer verwacht. Ze moeten bijvoorbeeld een actieve bijdrage leveren aan het behalen van organisatiedoelstellingen, waarbij toekomstgericht denken en werken belangrijk zijn.

  Advies is een relevant onderdeel van het volwaardig business partnerschap

  Of het nu gaat om capaciteits-, continuïteits-, kwaliteits- of transitieknelpunten; onze Hofmeier-adviseurs lossen die knelpunten binnen alle geledingen van uw corporatie op. Hofmeier biedt een totaalconcept: van advies, verander- en interim-management, cultuurtrajecten, begeleiding van fusie en reorganisatie tot coaching en training, zelf-evaluatie, auditing, benchmarking en onderzoek. We hebben een hands-on mentaliteit bij onze projecten. Onze consultants zijn vertrouwd met deze specifieke sector omdat ze vaak zelf in de sector werkzaam zijn (geweest).

  Oplossingen in de vorm van advisering en ondersteuning

  Op het gebied van advisering voorzien wij u op alle niveaus en alle bedrijfskolommen (bedrijfsvoering, wonen en vastgoed) binnen uw organisatie van de benodigde kennis om zo uw volkshuisvestelijke rol zo goed mogelijk uit te voeren. Op strategisch niveau adviseren wij u bij de bepaling van uw strategie en beleid en uw positie in het speelveld waarin uw corporatie zich bevindt. Op tactisch niveau heeft Hofmeier de benodigde kennis om u te adviseren bij de inrichting van uw organisatie, klaar om uw strategische doelstellingen te behalen. Op operationeel niveau adviseert Hofmeier u over het optimaliseren van uw dagelijkse werkprocessen om op efficiënte wijze uw tactische en strategische doelstellingen te halen.

  Op het gebied van ondersteuning helpt Hofmeier u graag uw tijdelijke personeelsbehoefte in te vullen. Wij ondersteunen corporaties hiermee in kwaliteit, capaciteit en continuïteit in de bedrijfsvoering. Hofmeier biedt deze ondersteuning op ad-hoc en projectbasis én in de ‘flexibele schil’, waarmee wij u op piek- en calamiteiten momenten de nodige capaciteit bieden.

  Ontdek onze oplossingen voor Woningcorporaties

  Contact

  Wij zijn erg benieuwd naar uw specifieke uitdagingen. Heeft u behoefte om daar eens over van gedachten te wisselen of bent u benieuwd naar onze oplossingen.

     Ook interessant