Onderwijs

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Betrokken partner in het onderwijs

  Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs is het uitgangspunt van Onderwijsorganisaties. Om de continuïteit en kwaliteit van onderwijs te borgen is een gezonde bedrijfsvoering een steeds belangrijkere voorwaarde.  

  De bedrijfsvoering binnen onderwijsorganisaties is complex en aan verandering onderhevig. Wijzigende wet- en regelgeving, veranderingen in de bekostigingssystematiek, vervangingsproblematiek, onderwijsvernieuwing, professionalisering, investeringsvraagstukken, human capital en volkshuisvesting zijn waar onderwijsinstellingen mee te maken hebben. Tel het maatschappelijk belang en de betrokkenheid van o.a. leerlingen/studenten, ouders, politiek en het bedrijfsleven daarbij op en je begrijpt de complexiteit.

  Hofmeier helpt Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO, HBO en WO) bij het oplossen van diverse vraagstukken rondom de bedrijfsvoering binnen onderwijsinstellingen.

  Samen meer bereiken
  Hofmeier is strategisch partner van onderwijsinstellingen. Door samen te sparren over bovenstaande thematieken, worden (creatieve) oplossingen geboren. We zijn een verbinder, waarbij het bij elkaar brengen en delen van kennis en kunde centraal staat.

  Onze uitdaging is het zoeken naar de juiste verbinding tussen dienstverlening, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. En dit altijd vanuit een goed persoonlijk contact, waarbij gezocht wordt naar wederzijdse toegevoegde waarde.  

  Toegewijd team van bevlogen specialisten
  Om onze kennis en ervaring continu beschikbaar te houden voor onze relaties hebben wij een ‘dedicated onderwijsteam’ in vaste dienst, aangevuld met een ervaren groep van interim professionals. Bevlogen Hofmeiers met passie voor het onderwijs. Betrokken en ervaren. In die kennis en ervaring investeren we bij Hofmeier voortdurend met sectorgerichte opleidingen en trainingen. Het resultaat is dat onze relaties altijd een beroep kunnen doen op een topteam van ervaren professionals.

  Wij zijn erg benieuwd naar uw ideeën over de ontwikkelingen binnen onderwijsinstellingen. We wisselen graag met u van gedachten!  Ook interessant