Onderwijs

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Betrokken partner in het onderwijs

  Het verzorgen van kwalitatief goed Onderwijs is het uitgangspunt van Onderwijsorganisaties. Het verzorgen van een gezonde bedrijfsvoering wordt echter een steeds belangrijkere voorwaarde om de kwaliteit van het Onderwijs te kunnen garanderen.

  De bedrijfsvoering binnen Onderwijsorganisaties is complex. Wijzigende wet- en regelgeving, veranderingen in de bekostigingssystematiek, vervangingsproblematiek en investeringsvraagstukken en volkshuisvesting zijn thema’s die het Bestuur van de Onderwijsorganisatie moet aanpakken.

  Hofmeier helpt Onderwijsbesturen bij het oplossen van deze vraagstukken.

  Samen meer bereiken
  Wij helpen Onderwijsorganisaties met:

  • het in kaart brengen van de impact van groei- of krimpscenario’s van leerlingaantallen. Wat betekent deze groei of krimp voor de toekomstige financiële kasstromen van de organisatie? Welke maatregelen moeten we nu nemen om te zorgen dat de organisatie in de toekomst ook een gezonde bedrijfsvoering heeft?
  • vraagstukken rondom hun planning & control cyclus. Hoe dragen we zorg voor een betrouwbare, tijdige en volledige informatievoorziening naar alle belanghebbenden? Hoe richten we de “controle-toren” zo efficiënt mogelijk in en beschermen we de bezittingen zo optimaal mogelijk?
  • het inrichten en uitwerken van de jaareinde controle dossiers ten behoeve van de accountants. Wij stellen de jaarrekening van onze klanten samen en begeleiden de accountantscontrole.
  • het in kaart brengen van de consequenties van de aankomende uitstroom in het lerarenbestand. Door tijdig bij te sturen en het flexibel inrichten van samenwerkingsverbanden kunnen capaciteitsproblemen op tijd worden aangepakt.
  • het opstellen van de continuïteitsparagraaf door samen vooruitkijken en de strategische keuzes vertalen naar liquiditeit.

  Toegewijd team van bevlogen specialisten
  Om onze kennis en ervaring continu beschikbaar te houden voor onze relaties hebben wij een ‘dedicated onderwijsteam’ in vaste dienst, aangevuld met een ervaren groep van interim professionals. Bevlogen Hofmeiers met passie voor het onderwijs. Betrokken en ervaren. In die kennis en ervaring investeren we bij Hofmeier voortdurend met sectorgerichte opleidingen en trainingen. Het resultaat is dat onze relaties altijd een beroep kunnen doen op een topteam van ervaren professionals.

  Wij zijn erg benieuwd naar uw specifieke uitdagingen. We wisselen graag met u van gedachten!  Ook interessant

  Hofmeier Connect Meeting: Focus!

  Ons jaarlijkse Connect Meeting is op donderdag 11 april 2019. Dit jaar is het thema “Focus”! ...

  Lees verder

  Van onzekerheid naar vertrouwen

  Omgaan met dynamische veranderingen binnen gemeenten Van verticaal naar horizontaal, van centraal naar decentraal en van ove...

  Lees verder

  Succesvol e-factureren: de controller als verbinder

  E-facturering | Column CM | Ingrid Pappot Stapels papieren facturen, contacten met leveranciers voor een toelichting, te lat...

  Lees verder

  Mensgericht én resultaatgericht. Het kan!

  Onderwijs | Actueel “Wat houdt een meer resultaatgerichte bedrijfsvoering dan in? Wat voor consequenties heeft dat voor mi...

  Lees verder

  Business Controller / Strategisch Adviseur

  Vind je het belangrijk om in een dynamische omgeving te werken bij verschillende opdrachtgevers in de Publieke sector? Wil je...

  Lees verder

  Vertrouwen in gemeentelijke samenwerking

  ARTIKEL | Binnenlands Bestuur Voor een geslaagd gemeentelijk samenwerkingsverband is het belangrijk om aan de voorkant duide...

  Lees verder

  Senior Financieel Adviseur

  Is het tijd om meer verantwoordelijkheden te dragen en jouw kennis te delen met startende collega’s?Kom bij Hofmeier! ...

  Lees verder

  Junior Financieel Adviseur

  Je hebt je financiële opleiding afgerond en kan niet wachten om te starten met werken binnen jouw vakgebied! Wij zoeken...

  Lees verder

  Vertrouw (op) elkaar

  Samenwerken | Column CM | Rob Kenens De basis voor een goede samenwerking tussen meerdere partijen is vertrouwen. Vertrouwen...

  Lees verder

  Werken vanuit talent en bezieling

  ARTIKEL | Eric Roels | Binnenlands Bestuur Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien mensen niet iedere dag hun talenten inz...

  Lees verder

  Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie?

  Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie? Welke relatie hebben proces, inhoud en context hierbij? M...

  Lees verder

  Binnenlands Bestuur - Grip op gemeentelijke samenwerking

  Gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn er om de efficiency te vergroten en een betere dienstverlening aan de inwoners te b...

  Lees verder

  Grip op gemeentelijke samenwerking

  Raadsleden worstelen met de problematiek van samenwerking omdat die wordt gezien als een bedreiging voor de lokale democratie...

  Lees verder

  De maartcirculaire 2018

  De maartcirculaire 2018 is dinsdag jl. beschikbaar gesteld. Deze additieve circulaire staat geheel in het teken van de financ...

  Lees verder

  Eric Roels versterkt sector Public

  Nieuwe Hofmeier Sinds januari 2018 is Eric Roels bij in dienst bij Hofmeier. Eric heeft jarenlange ervaring binnen de gemeen...

  Lees verder

  ‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

  Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

  Lees verder

  Young Professionals en de lokale overheid: boeien en binden

  Naar verwachting zullen dit jaar ruim één op de zes gemeenteambtenaren met pensioen gaan. De uitstroom van ambtenaren zal d...

  Lees verder

  Best finance team; controllers en technologie

  Coen in CM over 'Best Finance Team' Hoe ziet een best finance team eruit? Welke vaardigheden en competenties zijn ervoor...

  Lees verder

  (Assistent) Controller

  Yes, je hebt je financiële opleiding afgerond en klaar voor het echte werk!  Wij zoeken!Wij zijn op zoek ...

  Lees verder

  Datalekken: ligt u er wakker van?

  Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

  Lees verder

  Beste Finance Team of the Year

  Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

  Lees verder

  Scheidsrechter of teamspeler?

  De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

  Lees verder

  De omslag van financiële naar business controller

  De context Wil je als financieel professional en controller kunnen overleven dan is het kennen en begrijpen van de context ...

  Lees verder

  Grip op het sociale domein

  De beweging in het sociaal domein met als resultaat een betere zorg en lagere administratieve lasten De beweging Het gaat ...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie 3/3

  Financial & business controller van de toekomst: Sociale alleskunners? Wil je als finance professional en controller kun...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 2/3

  Durf, competenties en communicatie Ook binnen het publieke domein wordt er gezocht naar financiële professionals die proact...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 1/3

  De veranderende omgeving van finance & control in het publieke domein De maatschappij is volop in beweging. Daarentegen ...

  Lees verder

  Controller Onderwijs

  Binnen de sector onderwijs ben je verantwoordelijk voor het wel en wee van de financiën bij primaire en voortgezet onder...

  Lees verder