Onderwijs

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Betrokken partner in het onderwijs

  Het verzorgen van kwalitatief goed Onderwijs is het uitgangspunt van Onderwijsorganisaties. Het verzorgen van een gezonde bedrijfsvoering wordt echter een steeds belangrijkere voorwaarde om de kwaliteit van het Onderwijs te kunnen garanderen.

  De bedrijfsvoering binnen Onderwijsorganisaties is complex.  Wijzigende wet- en regelgeving, veranderingen in de bekostigingssystematiek, vervangingsproblematiek en investeringsvraagstukken en volkshuisvesting zijn thema’s die het Bestuur van de Onderwijsorganisatie moet aanpakken.

   Hofmeier helpt Onderwijsbesturen bij het oplossen van deze vraagstukken.

  Samen meer bereiken
  Wij helpen Onderwijsorganisaties met:

  • het in kaart brengen van de impact van groei- of krimpscenario’s van leerlingaantallen. Wat betekent deze groei of krimp voor de toekomstige financiële kasstromen van de organisatie? Welke maatregelen moeten we nu nemen om te zorgen dat de organisatie in de toekomst ook een gezonde bedrijfsvoering heeft?
  • vraagstukken rondom hun planning & control cyclus. Hoe dragen we zorg voor een betrouwbare, tijdige en volledige informatievoorziening naar alle belanghebbenden? Hoe richten we de “controle-toren” zo efficiënt mogelijk in en beschermen we de bezittingen zo optimaal mogelijk?
  • het inrichten en uitwerken van de jaareinde controle dossiers ten behoeve van de accountants. Wij stellen de jaarrekening van onze klanten samen en begeleiden de accountantscontrole.
  • het in kaart brengen van de consequenties van de aankomende uitstroom in het lerarenbestand. Door tijdig bij te sturen en het flexibel inrichten van samenwerkingsverbanden kunnen capaciteitsproblemen op tijd worden aangepakt.
  • het opstellen van de continuïteitsparagraaf door samen vooruitkijken en de strategische keuzes vertalen naar liquiditeit.

  Toegewijd team van bevlogen specialisten
  Om onze kennis en ervaring continu beschikbaar te houden voor onze relaties hebben wij een ‘dedicated onderwijsteam’ in vaste dienst, aangevuld met een ervaren groep van interim professionals. Bevlogen Hofmeiers met passie voor het onderwijs. Betrokken en ervaren. In die kennis en ervaring investeren we bij Hofmeier voortdurend met sectorgerichte opleidingen en trainingen. Het resultaat is dat onze relaties altijd een beroep kunnen doen op een topteam van ervaren professionals.

  Wij zijn erg benieuwd naar uw specifieke uitdagingen. We wisselen graag met u van gedachten!  Ook interessant

  Best finance team; controllers en technologie

  Coen in CM over 'Best Finance Team' Hoe ziet een best finance team eruit? Welke vaardigheden en competenties zijn ervoor...

  Lees verder

  (Assistent) Controller

  Heb je je (financiële) opleiding afgerond? Houd je van afwisseling en vind je persoonlijke groei en ontwikkeling be...

  Lees verder

  Best Finance Team of the Year 2018

  Een goed financieel beleid is één van de belangrijkste fundamenten van een bedrijf.  Het financiële team – en n...

  Lees verder

  Financieel Adviseur

  Heb je kennis van de nieuwe wetgeving, fusies, nieuwe samenwerkingsverbanden, cultuur en/of verandertrajecten binnen de lokal...

  Lees verder

  RiskCongres PublicValues 2018

  Het RiskCongres PublicValues 2018 is vastgesteld op donderdag 5 april 2018. Het thema is : “Delen is macht. Crowdbraining :...

  Lees verder

  Datalekken: ligt u er wakker van?

  Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

  Lees verder

  Beste Finance Team of the Year

  Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

  Lees verder

  Scheidsrechter of teamspeler?

  De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

  Lees verder

  De omslag van financiële naar business controller

  De context Wil je als financieel professional en controller kunnen overleven dan is het kennen en begrijpen van de context ...

  Lees verder

  Grip op het sociale domein

  De beweging in het sociaal domein met als resultaat een betere zorg en lagere administratieve lasten De beweging Het gaat ...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie 3/3

  Financial & business controller van de toekomst: Sociale alleskunners? Wil je als finance professional en controller kun...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 2/3

  Durf, competenties en communicatie Ook binnen het publieke domein wordt er gezocht naar financiële professionals die proact...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 1/3

  De veranderende omgeving van finance & control in het publieke domein De maatschappij is volop in beweging. Daarentegen ...

  Lees verder

  Controller Onderwijs

  Binnen de sector onderwijs ben je verantwoordelijk voor het wel en wee van de financiën bij primaire en voortgezet onder...

  Lees verder