(Lokale) overheid

Aan de vooravond van de verkiezingen weet u dat de ambities van de nieuwe coalitie van invloed zijn op uw programmaplan en -begroting. Een belangrijke taak maar een extra belasting voor uw ambtelijke organisatie. 2018 belooft een vernieuwend jaar te worden voor uw gemeente met de daarbij behorende uitdagingen.  Lees verder

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • De andere focus van de public sector: de verbinding

  De beweging
  Het speelveld van de lokale overheden is de laatste jaren complexer geworden. Aan de ene kant stellen inwoners en bedrijven/instellingen in toenemende mate eisen aan de overheid en aan de andere kant worden door het rijk steeds meer taken gedecentraliseerd (Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet). De doelstelling van het rijk is de gemeenten de verantwoordelijkheid te geven over de taken die onze inwoners direct raken. Daarmee wordt de relatie gelegd met de dienstverlening, die bij alle gemeenten volop in de belangstelling staat.

  Er is sprake van een vernieuwing van het gemeentelijk denken (een andere focus). In de processen worden de klanten meer centraal gesteld, wordt het integraal denken bevorderd, wordt er meer gestuurd op maatschappelijk gewenste resultaten en krijgen de medewerkers meer ruimte zichzelf te ontwikkelen. Een andere focus betekent oog hebben voor de maatschappelijke taak, bevordering van de zelfredzaamheid van onze inwoners, duidelijkheid over de rolverdeling en de bedrijfsvoering uitvoeren met ziel en zakelijkheid. Met ziel en zakelijkheid wordt bedoeld met passie werken aan de publieke taak en tegelijkertijd zakelijk en resultaatgericht. Opereren vanuit een gedeelde visie en ambitie met onze maatschappelijke partners door meer te gaan samenwerken en te verbinden

  De verbindende rol
  De realisatie van de maatschappelijke opgaven vereist een andere rol van iedereen van medewerkers, leidinggevenden, bestuurders, politici tot maatschappelijke organisaties.

  Bij verbindend leiderschap gaat het om het goed kunnen inschatten wat de medewerkers bezighoudt, wat de kwaliteiten zijn en hoe deze kunnen verbeteren. Daarbij hoort ook het stimuleren en enthousiasmeren en het maken van concrete resultaatafspraken. De rol van de medewerker zal veranderen door meer vanuit de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid de opgedragen taken op een klantgerichte wijze uit te voeren.

  Ook bestuurders en politici moeten kunnen loslaten en zich op de hoofdzaken concentreren. Bewustwording van deze veranderende rol is van belang evenals het benoemen en beoordelen wat er moet gebeuren om dit te bereiken.

  Vanuit de verbindende rol gaan de gemeenten voor GROEI (Gezamenlijk, Realiseren we Onze Eigen Identiteit). Dat wordt gerealiseerd door vanuit een innerlijke en onderlinge verbinding succesvol te zijn en daarmee een bijdrage te leveren aan de duurzame samenleving.

  De ondersteuning van Hofmeier
  Wij vanuit Hofmeier hebben ervaring in de public sector en kunnen bestuurders, cfo’s, management en financiële afdelingen ontzorgen in het optimaliseren van het gehele proces. Wij zorgen voor de verbindende rol  door dicht bij de burger te blijven en efficiënt met de middelen om te gaan.

  Aan alle kanten worden de administratieve processen weer heringericht (gestandaardiseerd en geüniformeerd), rapportagesystemen verder ontwikkeld en ICT- koppelingen geherdefinieerd. Dat alles om in control te blijven en grip te houden op de totale bedrijfsvoering. De basis moet op orde zijn en door o.a. de verdergaande digitalisering zal er meer een evenwicht moeten plaatsvinden tussen de harde en soft controls. Bij de harde controls gaat het om de resultaten en bij de soft controls gaat het meer over het goed luisteren en met elkaar in dialoog gaan en tot oplossingen komen. We zijn uw partner en willen gezamenlijk optrekken om uw doelstellingen te bereiken.

  Het gaat niet meer alleen om de cijfers maar om de totale bedrijfsvoering. Dat is de rol van de Business Controller. Er ontstaat een beweging van financieel- naar businesscontroller. Daarnaast hebben we invulling gegeven aan het actuele thema “Grip krijgen op het sociaal domein” en de rol die we daarbij kunnen vervullen.

  Wij zijn erg benieuwd naar uw specifieke uitdagingen. We wisselen graag met u van gedachten.


  Eric RoelsSectormanager en adviseur Overheden  Ook interessant

  Frauderisicofactoren voor accountants

  Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

  Lees verder

  Frauderisicofactoren voor accountants

  Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

  Lees verder

  Frauderisicofactoren voor accountants

  Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

  Lees verder

  Grip op het Sociaal Domein met Datamanagement

  Bijeenkomst: Grip op het Sociaal Domein met Datamanagement Voor medewerkers van gemeenten in financiële functies op concernn...

  Lees verder

  Controllersdag 2019: In control!

  ‘In control’ zijn! Het thema van de 29e editie van de cm: Nationale Controllersdag op 20 juni in Spant! Bussum. ...

  Lees verder

  Grip op subsidies!

  De subsidie voor de aanleg van het “Groene Schoolplein” moet per direct verantwoord worden. Bovendien moet een onafhankel...

  Lees verder

  Hofmeier Connect Meeting: FOCUS AAN/UIT!

  Wat hebben brein expert Mark Tigchelaar en topschaatser Mark Tuitert met elkaar gemeen? FOCUS! ...

  Lees verder

  Van onzekerheid naar vertrouwen

  Omgaan met dynamische veranderingen binnen gemeenten Van verticaal naar horizontaal, van centraal naar decentraal en van ove...

  Lees verder

  Succesvol e-factureren: de controller als verbinder

  E-facturering | Column CM | Ingrid Pappot Stapels papieren facturen, contacten met leveranciers voor een toelichting, te lat...

  Lees verder

  Mensgericht én resultaatgericht. Het kan!

  Onderwijs | Actueel “Wat houdt een meer resultaatgerichte bedrijfsvoering dan in? Wat voor consequenties heeft dat voor mi...

  Lees verder

  Business Controller / Strategisch Adviseur

  Vind je het belangrijk om in een dynamische omgeving te werken bij verschillende opdrachtgevers in de Publieke sector? Wil je...

  Lees verder

  Vertrouwen in gemeentelijke samenwerking

  ARTIKEL | Binnenlands Bestuur Voor een geslaagd gemeentelijk samenwerkingsverband is het belangrijk om aan de voorkant duide...

  Lees verder

  Senior Financieel Adviseur

  Is het tijd om meer verantwoordelijkheden te dragen en jouw kennis te delen met startende financieel adviseurs?Kom bij Ho...

  Lees verder

  Junior Financieel Adviseur

  Je hebt je financiële opleiding afgerond en kan niet wachten om te starten met werken binnen jouw vakgebied!Wij zoeken j...

  Lees verder

  Vertrouw (op) elkaar

  Samenwerken | Column CM | Rob Kenens De basis voor een goede samenwerking tussen meerdere partijen is vertrouwen. Vertrouwen...

  Lees verder

  Werken vanuit talent en bezieling

  ARTIKEL | Eric Roels | Binnenlands Bestuur Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien mensen niet iedere dag hun talenten inz...

  Lees verder

  Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie?

  Succesvolle strategie implementatie I Artikel in Executive Finance I Max de Klerk Wat bepaalt het succes van een succesvolle...

  Lees verder

  Binnenlands Bestuur - Grip op gemeentelijke samenwerking

  Gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn er om de efficiency te vergroten en een betere dienstverlening aan de inwoners te b...

  Lees verder

  Grip op gemeentelijke samenwerking

  Raadsleden worstelen met de problematiek van samenwerking omdat die wordt gezien als een bedreiging voor de lokale democratie...

  Lees verder

  Verdieping - Grip op gemeentelijke samenwerking

  1. De centrale vraagstelling Centraal staat de vraag: Hoe zorgen we bij het aangaan en/of het continueren van gemeentelijk...

  Lees verder

  Gemeenteraadscoalities: van plan naar financieel onder controle

  De column van Eric in CM De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De politieke partijen die de komende vier jaar met...

  Lees verder

  De maartcirculaire 2018

  De maartcirculaire 2018 is dinsdag jl. beschikbaar gesteld. Deze additieve circulaire staat geheel in het teken van de financ...

  Lees verder

  Eric Roels versterkt sector Public

  Nieuwe Hofmeier Sinds januari 2018 is Eric Roels bij in dienst bij Hofmeier. Eric heeft jarenlange ervaring binnen de gemeen...

  Lees verder

  ‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

  Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

  Lees verder

  E-facturatie: bent u op tijd gereed?

  De overheid digitaliseert met de Digitale Agenda 2020 in de hand. Vanaf 18 april 2019 zijn alle (semi) overheidsorganisaties ...

  Lees verder

  Verdieping - E-facturatie: bent u op tijd gereed?

  De overheid digitaliseert met de Digitale Agenda 2020 in de hand. Zo zijn alle (semi-) overheidsorganisaties vanaf 18 april 2...

  Lees verder

  Onze belofte: Uw coalitie-uitdagingen financieel direct onder controle

  2018 belooft een vernieuwend jaar te worden voor uw gemeente met de daarbij behorende uitdagingen. Aan de vooravond van de ve...

  Lees verder

  Verdieping - Onze belofte: Uw coalitie-uitdagingen financieel direct onder controle!

  Aan de vooravond van de verkiezingen weet u dat de ambities van de nieuwe coalitie van invloed zijn op uw programmaplan en -...

  Lees verder

  Young Professionals en de lokale overheid: boeien en binden

  Naar verwachting zullen dit jaar ruim één op de zes gemeenteambtenaren met pensioen gaan. De uitstroom van ambtenaren zal d...

  Lees verder

  Beste Finance Team of the Year

  Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

  Lees verder

  Scheidsrechter of teamspeler?

  De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

  Lees verder

  De omslag van financiële naar business controller

  De context Wil je als financieel professional en controller kunnen overleven dan is het kennen en begrijpen van de context ...

  Lees verder

  Grip op het sociale domein

  De beweging in het sociaal domein met als resultaat een betere zorg en lagere administratieve lasten De beweging Het gaat ...

  Lees verder

  Veranderingen in de zorg

  In 2015 heeft een grote stelselwijziging in de zorg plaats gevonden. De langdurige zorg is grondig herzien. Grote delen van d...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie 3/3

  Financial & business controller van de toekomst: Sociale alleskunners? Wil je als finance professional en controller kun...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 2/3

  Durf, competenties en communicatie Ook binnen het publieke domein wordt er gezocht naar financiële professionals die proact...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 1/3

  De veranderende omgeving van finance & control in het publieke domein De maatschappij is volop in beweging. Daarentegen ...

  Lees verder

  Controller Onderwijs

  Binnen de sector onderwijs ben je verantwoordelijk voor het wel en wee van de financiën bij primaire en voortgezet onderwijs...

  Lees verder