(Lokale) overheid

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • De andere focus van de public sector: de verbinding

  De beweging
  Het speelveld van de lokale overheden is de laatste jaren complexer geworden. Aan de ene kant stellen inwoners en bedrijven/instellingen in toenemende mate eisen aan de overheid en aan de andere kant worden door het rijk steeds meer taken gedecentraliseerd (Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet). De doelstelling van het rijk is de gemeenten de verantwoordelijkheid te geven over de taken die onze inwoners direct raken. Daarmee wordt de relatie gelegd met de dienstverlening, die bij alle gemeenten volop in de belangstelling staat.

  Er is sprake van een vernieuwing van het gemeentelijk denken (een andere focus). In de processen worden de klanten meer centraal gesteld, wordt het integraal denken bevorderd, wordt er meer gestuurd op maatschappelijk gewenste resultaten en krijgen de medewerkers meer ruimte zichzelf te ontwikkelen.  Een andere focus betekent oog hebben voor de maatschappelijke taak, bevordering van de zelfredzaamheid van onze inwoners, duidelijkheid over de rolverdeling en de bedrijfsvoering uitvoeren met ziel en zakelijkheid. Met ziel en zakelijkheid wordt bedoeld met passie werken aan de publieke taak en tegelijkertijd zakelijk en resultaatgericht. Opereren vanuit een gedeelde visie en ambitie met onze maatschappelijke partners door meer te gaan samenwerken en te verbinden

  De verbindende rol
  De realisatie van de maatschappelijke opgaven vereist een andere rol van iedereen van medewer-kers, leidinggevenden, bestuurders, politici tot maatschappelijke organisaties.

  Bij verbindend leiderschap gaat het om het goed kunnen inschatten wat de medewerkers bezighoudt, wat de kwaliteiten zijn en hoe deze kunnen verbeteren. Daarbij hoort ook het stimuleren en enthousiasmeren en het maken van concrete resultaatafspraken. De rol van de medewerker zal veranderen door meer vanuit de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid de opgedragen taken op een klantgerichte wijze uit te voeren.

  Ook bestuurders en politici moeten kunnen loslaten en zich op de hoofdzaken concentreren. Bewustwording van deze veranderende rol is van belang evenals het benoemen en beoordelen wat er moet gebeuren om dit te bereiken.

  Vanuit de verbindende rol gaan de gemeenten voor GROEI (Gezamenlijk, Realiseren we Onze Eigen Identiteit). Dat wordt gerealiseerd door vanuit een innerlijke en onderlinge verbinding succesvol te zijn en daarmee een bijdrage te leveren aan de duurzame samenleving.

  De ondersteuning van Hofmeier
  Wij vanuit Hofmeier hebben ervaring in de public sector en kunnen bestuurders, cfo’s, management en financiële afdelingen ontzorgen in het optimaliseren van het gehele proces. Wij zorgen voor de verbindende rol  door dicht bij de burger te blijven en efficiënt met de middelen om te gaan.

  Aan alle kanten worden de administratieve processen weer heringericht (gestandaardiseerd en geüniformeerd), rapportagesystemen verder ontwikkeld en ICT- koppelingen geherdefinieerd. Dat alles om in control te blijven en grip te houden op de totale bedrijfsvoering. De basis moet op orde zijn  en door o.a. de verdergaande digitalisering zal er meer een evenwicht moeten plaatsvinden tussen de harde en soft controls. Bij de harde controls gaat het om de resultaten en bij de soft controls gaat het meer over het goed luisteren en met elkaar in dialoog gaan en tot oplossingen komen. We zijn uw partner en willen gezamenlijk optrekken om uw doelstellingen te bereiken.

  Het gaat niet meer alleen om de cijfers maar om de totale bedrijfsvoering. Dat is de rol van de Business Controller. Er ontstaat een beweging van financieel- naar businesscontroller.  Daarnaast hebben we invulling gegeven aan het actuele thema “Grip krijgen op het sociaal domein” en de rol die we daarbij kunnen vervullen.

  Wij zijn erg benieuwd naar uw specifieke uitdagingen. We wisselen graag met u van gedachten.  Ook interessant

  Best finance team; controllers en technologie

  Coen in CM over 'Best Finance Team' Hoe ziet een best finance team eruit? Welke vaardigheden en competenties zijn ervoor...

  Lees verder

  (Assistent) Controller

  Heb je je (financiële) opleiding afgerond? Houd je van afwisseling en vind je persoonlijke groei en ontwikkeling be...

  Lees verder

  Best Finance Team of the Year 2018

  Een goed financieel beleid is één van de belangrijkste fundamenten van een bedrijf.  Het financiële team – en n...

  Lees verder

  Financieel Adviseur

  Heb je kennis van de nieuwe wetgeving, fusies, nieuwe samenwerkingsverbanden, cultuur en/of verandertrajecten binnen de lokal...

  Lees verder

  RiskCongres PublicValues 2018

  Het RiskCongres PublicValues 2018 is vastgesteld op donderdag 5 april 2018. Het thema is : “Delen is macht. Crowdbraining :...

  Lees verder

  Datalekken: ligt u er wakker van?

  Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

  Lees verder

  Beste Finance Team of the Year

  Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

  Lees verder

  Scheidsrechter of teamspeler?

  De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

  Lees verder

  De omslag van financiële naar business controller

  De context Wil je als financieel professional en controller kunnen overleven dan is het kennen en begrijpen van de context ...

  Lees verder

  Grip op het sociale domein

  De beweging in het sociaal domein met als resultaat een betere zorg en lagere administratieve lasten De beweging Het gaat ...

  Lees verder

  Veranderingen in de zorg

  In 2015 heeft een grote stelselwijziging in de zorg plaats gevonden. De langdurige zorg is grondig herzien. Grote delen van d...

  Lees verder

  Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

  Wat veel zorgorganisaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, ...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie 3/3

  Financial & business controller van de toekomst: Sociale alleskunners? Wil je als finance professional en controller kun...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 2/3

  Durf, competenties en communicatie Ook binnen het publieke domein wordt er gezocht naar financiële professionals die proact...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 1/3

  De veranderende omgeving van finance & control in het publieke domein De maatschappij is volop in beweging. Daarentegen ...

  Lees verder

  Controller Onderwijs

  Binnen de sector onderwijs ben je verantwoordelijk voor het wel en wee van de financiën bij primaire en voortgezet onder...

  Lees verder