Public

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • De andere focus binnen Public: met minder een beter resultaat

  Binnen de sector Public is er sprake van een vernieuwing van het publieke denken (een andere focus). De inwoners en maatschappelijke partners worden meer centraal gesteld. Het integraal denken van de beleidsadviseurs wordt bevorderd. Er wordt meer gestuurd op maatschappelijk gewenste resultaten en de medewerkers krijgen meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden met daarbinnen meer ruimte zichzelf te ontwikkelen.

  Een andere focus betekent oog hebben voor de maatschappelijke taak, bevordering van de zelfredzaamheid, duidelijkheid over de rolverdeling en de bedrijfsvoering uitvoeren met ziel en zakelijkheid. Met ziel en zakelijkheid wordt gedoeld op het met passie werken aan de publieke taak en tegelijkertijd zakelijk en resultaatgericht. We opereren vanuit een gedeelde visie en ambitie met onze maatschappelijke partners.

  Onderverdeling Public
  We richten ons binnen het publieke domein op de Overheden, Onderwijs en Zorg. Deze hebben een onderlinge relatie. Binnen alle drie is er sprake van een andere focus:
  • Binnen de Overheden door de inwoner en de maatschappelijke partners centraal te stellen.
  • Binnen het Onderwijs door meer te verzakelijken. Integrale verantwoordelijkheid en grip op de bedrijfsvoering komen centraal te staan. De uitvoering van de huisvestingswet is een belangrijk item en onderwijs is ook een verbindende schakel in de keten ouders- onderwijs – jeugdzorg
  • Binnen de Zorg door de drie decentralisaties, waarbij er sprake is van verschuivende panelen naar meer zelfredzaamheid, mantelzorg en professionele zorg maar ook naar de markt door een bredere dienstverlening van zorgorganisaties. Binnen deze context moet invulling worden gegeven aan de transformatie door met minder middelen betere diensten en producten te leveren. Er is een directe relatie met de gemeenten vanuit de financiering van o.a. de gemeenten vanuit de participatiewet, Wmo en jeugdzorg.

  Kennisontwikkeling
  Binnen de publieke sector staat kennisontwikkeling centraal en we willen deze met elkaar delen om zo als volwaardig partner met u een duurzame relatie aan te gaan. Het leggen van de goede verbindingen met de inwoners en maatschappelijke partners door begrip te tonen voor elkaars standpunten, dezelfde taal te spreken en voortdurend te denken in oplossingen zijn daarbij centrale elementen.

  Bijdrage Public
  We hebben veel kennis over de genoemde thema’s en willen daar samen met u in investeren. Het opgeleverde resultaat is een verbetering van de dienstverlening door een efficiëntere bedrijfsvoering. We willen graag uw partner zijn en meedenken met de actuele ontwikkelingen in een dynamische omgeving.

  Contact
  Wij zijn oprecht geïnteresseerd in uw ontwikkelingen en specifieke uitdagingen. We willen daar graag met u over van gedachten wisselen.  Ook interessant

  Frauderisicofactoren voor accountants

  Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

  Lees verder

  Frauderisicofactoren voor accountants

  Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

  Lees verder

  Frauderisicofactoren voor accountants

  Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

  Lees verder

  Grip op het Sociaal Domein met Datamanagement

  Bijeenkomst: Grip op het Sociaal Domein met Datamanagement Voor medewerkers van gemeenten in financiële functies op concernn...

  Lees verder

  Controllersdag 2019: In control!

  ‘In control’ zijn! Het thema van de 29e editie van de cm: Nationale Controllersdag op 20 juni in Spant! Bussum. ...

  Lees verder

  Grip op subsidies!

  De subsidie voor de aanleg van het “Groene Schoolplein” moet per direct verantwoord worden. Bovendien moet een onafhankel...

  Lees verder

  Hofmeier Connect Meeting: FOCUS AAN/UIT!

  Wat hebben brein expert Mark Tigchelaar en topschaatser Mark Tuitert met elkaar gemeen? FOCUS! ...

  Lees verder

  Van onzekerheid naar vertrouwen

  Omgaan met dynamische veranderingen binnen gemeenten Van verticaal naar horizontaal, van centraal naar decentraal en van ove...

  Lees verder

  Succesvol e-factureren: de controller als verbinder

  E-facturering | Column CM | Ingrid Pappot Stapels papieren facturen, contacten met leveranciers voor een toelichting, te lat...

  Lees verder

  Mensgericht én resultaatgericht. Het kan!

  Onderwijs | Actueel “Wat houdt een meer resultaatgerichte bedrijfsvoering dan in? Wat voor consequenties heeft dat voor mi...

  Lees verder

  Business Controller / Strategisch Adviseur

  Vind je het belangrijk om in een dynamische omgeving te werken bij verschillende opdrachtgevers in de Publieke sector? Wil je...

  Lees verder

  Vertrouwen in gemeentelijke samenwerking

  ARTIKEL | Binnenlands Bestuur Voor een geslaagd gemeentelijk samenwerkingsverband is het belangrijk om aan de voorkant duide...

  Lees verder

  Senior Financieel Adviseur

  Is het tijd om meer verantwoordelijkheden te dragen en jouw kennis te delen met startende financieel adviseurs?Kom bij Ho...

  Lees verder

  Junior Financieel Adviseur

  Je hebt je financiële opleiding afgerond en kan niet wachten om te starten met werken binnen jouw vakgebied!Wij zoeken j...

  Lees verder

  Vertrouw (op) elkaar

  Samenwerken | Column CM | Rob Kenens De basis voor een goede samenwerking tussen meerdere partijen is vertrouwen. Vertrouwen...

  Lees verder

  Werken vanuit talent en bezieling

  ARTIKEL | Eric Roels | Binnenlands Bestuur Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien mensen niet iedere dag hun talenten inz...

  Lees verder

  Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie?

  Succesvolle strategie implementatie I Artikel in Executive Finance I Max de Klerk Wat bepaalt het succes van een succesvolle...

  Lees verder

  Binnenlands Bestuur - Grip op gemeentelijke samenwerking

  Gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn er om de efficiency te vergroten en een betere dienstverlening aan de inwoners te b...

  Lees verder

  Grip op gemeentelijke samenwerking

  Raadsleden worstelen met de problematiek van samenwerking omdat die wordt gezien als een bedreiging voor de lokale democratie...

  Lees verder

  Verdieping - Grip op gemeentelijke samenwerking

  1. De centrale vraagstelling Centraal staat de vraag: Hoe zorgen we bij het aangaan en/of het continueren van gemeentelijk...

  Lees verder

  Gemeenteraadscoalities: van plan naar financieel onder controle

  De column van Eric in CM De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De politieke partijen die de komende vier jaar met...

  Lees verder

  De maartcirculaire 2018

  De maartcirculaire 2018 is dinsdag jl. beschikbaar gesteld. Deze additieve circulaire staat geheel in het teken van de financ...

  Lees verder

  Eric Roels versterkt sector Public

  Nieuwe Hofmeier Sinds januari 2018 is Eric Roels bij in dienst bij Hofmeier. Eric heeft jarenlange ervaring binnen de gemeen...

  Lees verder

  ‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

  Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

  Lees verder

  E-facturatie: bent u op tijd gereed?

  De overheid digitaliseert met de Digitale Agenda 2020 in de hand. Vanaf 18 april 2019 zijn alle (semi) overheidsorganisaties ...

  Lees verder

  Verdieping - E-facturatie: bent u op tijd gereed?

  De overheid digitaliseert met de Digitale Agenda 2020 in de hand. Zo zijn alle (semi-) overheidsorganisaties vanaf 18 april 2...

  Lees verder

  Onze belofte: Uw coalitie-uitdagingen financieel direct onder controle

  2018 belooft een vernieuwend jaar te worden voor uw gemeente met de daarbij behorende uitdagingen. Aan de vooravond van de ve...

  Lees verder

  Verdieping - Onze belofte: Uw coalitie-uitdagingen financieel direct onder controle!

  Aan de vooravond van de verkiezingen weet u dat de ambities van de nieuwe coalitie van invloed zijn op uw programmaplan en -...

  Lees verder

  Young Professionals en de lokale overheid: boeien en binden

  Naar verwachting zullen dit jaar ruim één op de zes gemeenteambtenaren met pensioen gaan. De uitstroom van ambtenaren zal d...

  Lees verder

  Beste Finance Team of the Year

  Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

  Lees verder

  Scheidsrechter of teamspeler?

  De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

  Lees verder

  De omslag van financiële naar business controller

  De context Wil je als financieel professional en controller kunnen overleven dan is het kennen en begrijpen van de context ...

  Lees verder

  Grip op het sociale domein

  De beweging in het sociaal domein met als resultaat een betere zorg en lagere administratieve lasten De beweging Het gaat ...

  Lees verder

  Veranderingen in de zorg

  In 2015 heeft een grote stelselwijziging in de zorg plaats gevonden. De langdurige zorg is grondig herzien. Grote delen van d...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie 3/3

  Financial & business controller van de toekomst: Sociale alleskunners? Wil je als finance professional en controller kun...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 2/3

  Durf, competenties en communicatie Ook binnen het publieke domein wordt er gezocht naar financiële professionals die proact...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 1/3

  De veranderende omgeving van finance & control in het publieke domein De maatschappij is volop in beweging. Daarentegen ...

  Lees verder

  Controller Onderwijs

  Binnen de sector onderwijs ben je verantwoordelijk voor het wel en wee van de financiën bij primaire en voortgezet onderwijs...

  Lees verder