LinkedIn Over Hofmeier - Uw business partner voor financiële vraagstukken
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • Wij zijn Hofmeier

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Wij zijn de mensen van Hofmeier. Wij helpen bedrijven en non-profitorganisaties met onze expertise. Dit doen we op het gebied van finance, control en bedrijfsvoering. Maar ook voor uitdagende organisatievraagstukken. De complexe regelgeving waar deze organisaties vaak mee te maken hebben, kennen we goed. We begrijpen de specifieke cultuur en sfeer. En voelen goed aan voor welke uitdaging een team staat.

  Ons vak is continu in ontwikkeling. Regels wijzigen. Politieke inzichten veranderen. Technische innovaties zorgen voor verregaande automatisering van processen. Wij weten wat er speelt. We hebben vakinhoudelijke kennis en laten ons niet van de wijs brengen; innovatie moet wel iets toevoegen. Het moet het werk van mensen verrijken en/of vereenvoudigen. Beschikbare data moeten leiden tot de sturingsinformatie voor een organisatie. Daarom doen we meer voor onze opdrachtgever dan werken, we geven advies dat werkt.

  Hoewel onze mensen een organisatie vaak slechts tijdelijk versterken, zijn ze altijd van toegevoegde waarde. Door hun kennis van zaken, hun visie op de branche en niet in de laatste plaats hun persoonlijkheid, zijn ze met recht een aanwinst voor elk team. Ze leveren een positieve bijdrage, door te calculeren, rapporteren en signaleren, maar meer nog door vooruit te kijken, voorspellingen te doen en nieuwe inzichten te bieden. We hebben een open blik en zijn altijd eerlijk in onze waarneming en ons handelen. Ook als dat betekent dat we iets juist niét doen.

  Bovenal staan wij voor samenwerking. Als Hofmeiers met elkaar en met onze opdrachtgevers. Wij zijn geen buitenstaanders, geen externe experts, maar collega’s. Wij zijn de mensen van Hofmeier.

  Onze missie: GROEI – Als mens én als bedrijf /organisatie.

  Wij bieden zekerheid en groeikansen. Enerzijds aan organisaties. Bedrijfsvoering, finance en control vormen een uitdagend werkterrein. Dit vraagt om kennis en aandacht, zeker in de non-profit sector met vaak complexe, steeds veranderende regelgeving.
   
  Onze professionals helpen en denken mee bij het realiseren van meetbare financiële en maatschappelijke doelstellingen. Zodat onze opdrachtgevers kunnen meebewegen met de ontwikkelingen in de markt. En kunnen groeien en grip hebben op de toekomst. Want meer dan rapporteren en adviseren, bestaat ons werk uit waarnemen en vooruitzien.

  Ook als bedrijf willen we groeien. In onze service. In onze gedeelde kennis. En heel concreet in het aantal collega’s. Zodat we meer kennis kunnen opdoen en delen en steeds betere service kunnen verlenen.

  Anderzijds bieden we mensen zekerheid en groeikansen. Indirect aan de collega’s bij onze opdrachtgevers; door onze dienstverlening hebben zij meer focus. En direct aan onze eigen professionals. We zorgen dat ze voldoende uitgedaagd worden, zich gewaardeerd voelen en dat ze kunnen groeien. Iedere dag. In hun werk en persoonlijk.

  Want uiteindelijk draait ons werk niet om cijfers of geld, maar om mensen.

  Onze visie: 

  WERKGELUK voor alle betrokkenen

  Wij willen dat mensen gelukkig zijn in hun werk. Dat geldt voor onze eigen mensen: ervaren professionals die tijdelijk meewerken en adviseren in een organisatie. Zij moeten weten dat hun werk wordt gewaardeerd. Dat ze erkend worden voor hun kwaliteiten en gehoord in hun kijk op zaken. Want als zij bij onze opdrachtgevers kunnen floreren, zijn ze beter voor die organisatie, voor onze organisatie en vooral voor zichzelf.

  Maar het geldt ook voor de mensen bij onze opdrachtgevers. De mensen waarmee we samenwerken. Doordat wij meewerken en meedenken, kunnen zij hun ambities verwezenlijken. Zo kunnen ook zij floreren in hun werk. Gelukkig worden. Want mensen die meer plezier hebben en voldoening vinden in hun werk, leveren betere prestaties. En zijn leukere mensen.

  Onze kernwaarden

  ratios-woningcorporatie

  Betrokken 

  We helpen organisaties om te kunnen groeien. Dat klinkt als een open deur, maar in de realiteit betekent het dat het doel van de organisatie ook ons doel wordt. Een interimmer is vaak een externe, maar een Hofmeier voelt alsof u een collega in huis haalt. Die betrokkenheid gaat verder dan alleen de externe professional die in huis is gehaald. Wij zijn altijd eerlijk in ons handelen, ook als dat betekent dat we juist niet iets doen. 

   

  Energiek

  Met nieuwe energie nemen we de huidige processen onder de loep.. Wij zorgen ervoor dat we goed leveren, maar weten ook dat we een goede relatie moeten hebben om uiteindelijk goede resultaten te kunnen behalen. We kijken niet alleen naar de cijfers, maar ook naar wat de cijfers betekenen en ook naar de samenhang binnen de gehele organisatie.

  interim finance professionals bij Hofmeier

   

  Vindingrijk

  We kunnen niet een generieke financieel professioneel aan de slag laten gaan als deze persoon de wet- en regelgeving en context niet kent. Onze branchespecifieke professionals hebben meerdere bedrijven in uw industrie al meegemaakt en kennen de wet- en regelgeving.
  Verder is er is nooit een vraag te veel om te stellen. Zo werken onze professionals ook met elkaar samen. Iedere professional heeft zijn eigen specialisme. Wij kennen elkaars krachten en versterken elkaar hiermee als een opdracht hier om vraagt. Delen van kennis en ervaring verrijkt uiteindelijk iedereen.

  Groeigericht

  Een Hofmeier wil organisaties verder helpen. Kansen en uitdagingen worden door onze professionals altijd benoemt. Als je verder wilt komen kan een boodschap ook weleens minder leuk zijn. Met een oplossingsgerichte mindset mag je verwachten dat onze professionals pro-actief signaleren en het gesprek aangaan voor een beter resultaat.

   

  Wat kunnen we voor jou betekenen?

  Wij werken met 130 interim professionals en consultants in specialistische teams, voor de sectoren:

  We hebben een scherp oog voor trends en ontwikkelingen die onze relaties raken. Met collega’s die zich optimaal inzetten met vakkennis, verbindend vermogen en bovendien door hun commitment bij de doelstellingen van onze opdrachtgevers.

  We leveren professionals en advisuers die in het belang van de opdrachtgever groei realiseren en resultaten verbeteren.

  Waar komt de naam vandaan?

  De naam Hofmeier is afkomstig uit de tijd van het Hof van Keizer Karel de Grote. In die tijd was “de Hofmeier” het hoofd van de hofhouding. Hij zorgde ervoor dat het de Keizer aan niets ontbrak. Het goed laten functioneren van de hofhouding, ten dienste van de Keizer, was de verantwoording van de Hofmeier.
   
  De historische achtergrond van de “Hofmeier” laat ook zien dat deze functionaris in de Middeleeuwen was belast met de niet geringe opdracht om er voor te zorgen dat de Keizer het beste personeel uit het gehele Keizerrijk tot zijn beschikking had. De Hofmeier was voortdurend op zoek naar best gekwalificeerde mensen, die de strenge selectiecriteria van de Keizer konden doorstaan. 

  Hofmeier hanteert nog altijd deze selectiecriteria. Het leveren van topkwaliteit betekent vandaag de dag dat er een specialisme ten grondslag ligt aan de diensten die worden aangeboden. 

   

  Zin om met ons in gesprek te treden?