LinkedIn De toekomst van ons onderwijs - Hofmeier | partner in het onderwijs
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • De toekomst van ons onderwijs

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Met de huidige digitale revolutie bevinden onderwijsinstellingen zich in een dynamische omgeving. Ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat je jezelf continu de vraag dient te stellen;  Op welke wijze geven we het beste vorm aan de ontwikkeling van het individu? Strategische plannen inclusief doelstellingen worden opgesteld voor een periode van een aantal jaren. Het herijken van de gekozen strategie in de hedendaagse veranderende omgeving is noodzakelijk. Hierbij moet men de generieke doelstellingen nog wel voor ogen houden.Een andere benadering die past bij de tijd, maar wel een groter beroep doet op de flexibiliteit van onderwijsinstellingen.

  De menselijke factor

  Juist door die snelheid van ontwikkelingen in techniek wordt de aandacht voor mensen en de cultuur in organisaties steeds belangrijker. Een cultuur waarin we met elkaar nieuwe doelen kunnen behalen. Wat is het effect hiervan op het werk en samenwerking van professionals in het onderwijs? En op welke manier heeft dat invloed op bedrijfsvoering?

  Optimale bedrijfsvoering

  Dat deze veranderingen ook effect hebben op de bedrijfsvoering binnen onderwijsorganisaties is een gegeven. Het is complex en net zo aan veranderingen onderhevig. Daarbij komen ook nog wijzigende wet- en regelgeving, veranderingen in de bekostigingssystematiek, vervangingsproblematiek, onderwijsvernieuwing, professionalisering, investeringsvraagstukken, human capital en volkshuisvesting bij kijken. Tel het maatschappelijk belang en de betrokkenheid van o.a. leerlingen/studenten, ouders, politiek en het bedrijfsleven daarbij op en je begrijpt de complexiteit.

  Samen meer bereiken

  Hofmeier is strategisch partner van onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO, HBO en WO) bij het oplossen van diverse vraagstukken rondom de bedrijfsvoering binnen onderwijsinstellingen. Dit kan gaan om bijvoorbeeld de inzet van een interim specialist (o.a. controller, manager) of consultancy rondom beleidsbeslissingen. Onze professionals zijn gewend zich te bewegen in een veranderende omgeving en hebben de kennis om tot een optimale inrichting te komen die past bij de organisatie en de context waar men zich in begeeft.

  Betrokken partner in het onderwijs

  Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs is het uitgangspunt van onderwijsorganisaties. Om de continuïteit en kwaliteit van onderwijs te borgen is een gezonde bedrijfsvoering een steeds belangrijkere voorwaarde. Door samen te sparren over bovenstaande thematieken, worden (creatieve) oplossingen gevonden. We zijn een verbinder, waarbij het bij elkaar brengen en delen van kennis en kunde centraal staat. Onze uitdaging is het zoeken naar de juiste verbinding tussen dienstverlening, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. En dit altijd vanuit een goed persoonlijk contact, waarbij gezocht wordt naar wederzijdse toegevoegde waarde.  

  Bevlogen Hofmeiers met passie voor het onderwijs. Betrokken en ervaren. In die kennis en ervaring investeren we bij Hofmeier voortdurend met sectorgerichte opleidingen en trainingen. Hierdoor kunnen onze relaties altijd een beroep kunnen doen op een topteam van ervaren professionals.

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact men ons op.


  Ook interessant