Vitale en duurzaam inzetbare medewerkers? | Hofmeier.nl - Meer dan cijfers
 • Financieel vraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze finance professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Vitale en duurzaam inzetbare medewerkers?

  Voor veel werkgevers is het een actueel vraagstuk: hoe zorg ik dat mijn medewerkers duurzaam inzetbaar blijven? In de CAO Woondiensten is de verplichting opgenomen om minstens één keer per twee jaar een Strategische Personeelsplanning (SPP) te maken. Deze strategische personeelsplanning is gericht op de personele bezetting van uw corporatie in de toekomst, en over de wijze waarop u binnen uw organisatie omgaat met duurzame inzetbaarheid. Maar hoe u als leidinggevende binnen uw organisatie een SPP-traject aan dient te pakken, is veelal nog onduidelijk.

  2 min lezen
  vitale_duurzame_inzetbare_medewerkers
  Natuurlijk kunt u voor een SPP-traject externe ondersteuning inzetten, maar de kosten zijn vaak niet mals. Toch wordt de noodzaak van een dergelijk traject zowel binnen de corporatiesector, als ook op nationaal en Europees niveau wel degelijk gezien. Om organisaties hierin tegemoet te komen, is een Europese tegemoetkoming in de kosten beschikbaar: de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid.

  Subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid
  Het Europees Sociaal Fonds ondersteunt organisaties financieel bij het uitvoeren van activiteiten gericht op het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van de werknemers, alsmede hun betrokkenheid en productiviteit. Ook initiatieven met als doel om de interne en/of externe arbeidsmobiliteit te versterken behoren hiertoe.
  Eén van onze partners, Subsidiebureau Nederland, heeft hierover recent een artikel gepubliceerd, wat u kunt terugvinden op haar website.

  Uw organisatie kan mogelijk van deze subsidieregeling gebruikmaken. Als u interesse heeft om door te praten over deze subsidiemogelijkheid, komen wij graag met u in contact. Natuurlijk betrekken wij bij een dergelijk gesprek ook graag onze hierboven genoemde partner.


  Ook interessant