LinkedIn Training: Stook- en servicekosten Woningcorporaties | Hofmeier.nl - Interim & Consulting
 • Financieel vraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze finance professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Woensdag 10 februari 2021 | Leiden | 9:00-16:30 (1 dag)

  Training: Stook- en servicekosten Woningcorporaties

  Leer alles wat je moet weten over stook- en servicekosten en de processen eromheen

  “Welke servicekosten mag ik wel en welke servicekosten mag ik niet doorberekenen aan onze huurders?”, “Met welke verdeelsleutels kom ik tot de meest eerlijke verdeling?” en “Hoe zit het nu met de wijzigingen rondom de Warmtewet?”

  Trainingsduur: 1 dag
  Datum en locatie: 10 februari 2021, Leiden
  Prijs:  € 495,00 (vrijgesteld van BTW)
  Tijd:  09.00 uur – 16.30 uur


  Onlangs heb ik deelgenomen aan de training stook- en servicekosten voor Woningcorporaties. Voor mij was het interessant en leerzaam, al enkele jaren heb ik als financieel medewerker met de afrekeningen stook- en servicekosten te maken. Diverse aspecten van de servicekosten kwamen aan bod en er waren genoeg mogelijkheden om vragen te stellen. Daarnaast vond ik het fijn en herkenbaar om de ervaringen van andere medewerkers te horen, waar zij tegenaan lopen in de praktijk.
  Deze training was voor mij zeker de moeite waard!

  Nicolien Groen
  Financieel medewerker
  WBV St. Willibrordus

  3 min lezen
  Stook-en_servicekosten_Woningcorporaties

  Wetgeving, verdeelsleutels, administratie, vragen en bezwaren van huurders… Er komt nogal wat bij kijken als het gaat om servicekosten. Op het eerste oog lijkt het een relatief eenvoudig proces, maar uitzonderingen kunnen het knap lastig maken! In deze training laten we je kennis maken met alle facetten van stook- en servicekosten. We gaan in op de verschillende soorten servicekosten en wat je wel en niet mag doorrekenen aan de huurder. We doorlopen de verschillende stappen van het proces en zoomen daarbij in op de geldende wet- en regelgeving. We behandelen expliciet de wijzigingen rondom de Warmtewet en leren hoe we om moeten gaan met VvE’s en BOG/MOG.

  Uiteraard is er ook ruimte om eigen praktijkcases in te brengen!

  Voor wie?

  Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de voorbereiding en het afrekenen van stook- en servicekosten en/of medewerkers die vragen en eventuele bezwaren van huurders moeten beantwoorden en afhandelen.

  Tijdsbesteding            

  Intake via Microsoft Teams; 3 à 4 uur e-learning en 1 dag (ca. 8 uur) training op locatie.

  Programma

  Uitgebreide intake: Duiding door de docent van werking en inhoud van de training en welke inzet er van je verwacht wordt. Als ‘huiswerk’ vooraf wordt de e-learning met basis informatie gevolgd.  

  Blok 1

  Kennismaking met stook- en servicekosten

   

  🧱  Algemene introductie;

  🧱  De verschillende soorten servicekosten en bijbehorende dienstverlening;

  🧱  Servicekosten bij VvE’s;

  🧱  Servicekosten bij Bedrijfs- en maatschappelijk onroerend Goed (BOG/MOG)

  Blok 2

  Wet- en regelgeving van stook- en servicekosten

   

  🧱  De rechten en plichten van huurders en verhuurders;

  🧱  Het Besluit kleine herstellingen en het Besluit servicekosten;

  🧱  Servicekosten volgens het Burgerlijk Wetboek;

  🧱  De Warmtewet en de gewijzigde vereisten per 1 juli 2019;

  🧱  Servicekostengeschillen en procedure huurcommissie;

  Blok 3

  Het proces stook- en servicekosten

   

  Toelichting op het gehele proces stook- en servicekosten:

  🧱  Voorbereidingsfase;

  🧱  Opbouw en berekening servicekosten (verdeelsleutels en berekeningsmethodes);

  🧱  Aanpassen voorschotten;

  🧱  Wijzigingen servicekostenpakket;

  Blok 4

  Bespreking casussen

   

  • Bespreking van de eigen casus(sen) en praktijkvoorbeelden
  • Bespreking van casussen en vraagstukken vanuit de praktijk van de trainer

  Blok 5

  Wrap-up met de trainer
   
  • Wrap-up van de training met ruime gelegenheid is om vragen aan de trainer voor te leggen en knelpunten uit de praktijk te bespreken.

   

  Doelgroep

  Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de voorbereiding en het afrekenen van stook- en servicekosten en/of medewerkers die vragen en eventuele bezwaren van huurders moeten beantwoorden en afhandelen.

  Deelnemers

  Het maximum aantal deelnemers voor de training is 15.

  Aanvangsniveau

  Niveau

  VMBO, aangevuld met praktijkervaring

  MBO+

  Doelstelling

   

  Na het volgen van deze training heeft u praktische kennis opgedaan voor het afrekenen van stook- en servicekosten en heeft u handvatten gekregen om in de toekomst efficiënter en sneller de servicekostenafrekening te kunnen opstellen.

   

  Vrijstellingsbeleid

  Niet van toepassing

   

  Studiebelasting

  Volgen de online basismodules als huiswerk en aanwezigheid tijdens de training. Daarnaast is inbreng eigen praktijkvoorbeelden en casussen mogelijk.

   

  Studiemateriaal

  Voor het volgen van de training is geen specifiek cursusmateriaal benodigd. Deelnemers krijgen een map met de behandelde stof mee na het volgen van de training. Wel kunnen medewerkers van tevoren al cases aan dragen die ze graag in de training willen behandelen.

   

  Prijs

  € 495,- (vrijgesteld van BTW) en inclusief verblijf en verzorging

   

     

   

   

  Lieke ThomasConsultant | Senior Finance Professional