LinkedIn Stook- en servicekosten Woningcorporaties 3 - Hofmeier.nl
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • Dinsdag 13 december 2022 | Lammenschansweg 144, Leiden | 9:00-17:00

  Stook- en servicekosten Woningcorporaties5539877

  Stook- en servicekosten Woningcorporaties

  Leer alles wat je moet weten over stook- en servicekosten en de processen eromheen

  “Welke servicekosten mag ik wel en welke servicekosten mag ik niet doorberekenen aan onze huurders?”, “Met welke verdeelsleutels kom ik tot de meest eerlijke verdeling?” En “Hoe zit het nu met de wijzigingen rondom de warmtewet?

  Wetgeving, verdeelsleutels, administratie, vragen en bezwaren van huurders… Er komt nogal wat bij kijken als het gaat om servicekosten. Op het eerste oog lijkt het een relatief eenvoudig proces, maar uitzonderingen kunnen het knap lastig maken! In deze training laten we je kennis maken met alle facetten van stook- en servicekosten. We gaan in op de verschillende soorten servicekosten en wat je wel en niet mag doorrekenen aan de huurder. We doorlopen de verschillende stappen van het proces en zoomen daarbij in op de geldende wet- en regelgeving. We behandelen expliciet de wijzigingen rondom de Warmtewet en leren hoe we om moeten gaan met VvE’s en BOG/MOG.

  Het betreft een training in groepsverband, waar fysieke aanwezigheid vereist is. Vooraf is er de mogelijkheid om casussen en praktijkvoorbeelden in te brengen.


  Onlangs heb ik deelgenomen aan de training stook- en servicekosten voor Woningcorporaties. Voor mij was het interessant en leerzaam, al enkele jaren heb ik als financieel medewerker met de afrekeningen stook- en servicekosten te maken. Diverse aspecten van de servicekosten kwamen aan bod en er waren genoeg mogelijkheden om vragen te stellen. Daarnaast vond ik het fijn en herkenbaar om de ervaringen van andere medewerkers te horen, waar zij tegenaan lopen in de praktijk.
  Deze training was voor mij zeker de moeite waard!

  Nicolien Groen
  Financieel medewerker
  WBV St. Willibrordus

  1 min lezen
  Stook-en_servicekosten_Woningcorporaties

  Programma    
                
  Blok 1: Kennismaking met stook- en servicekosten

  • Algemene introductie;
  • De verschillende soorten servicekosten en bijbehorende dienstverlening;
  • Servicekosten bij VvE’s;
  • Servicekosten bij Bedrijfs- en maatschappelijk onroerend Goed (BOG/MOG)

  Blok 2: Wet- en regelgeving van stook- en servicekosten

  • De rechten en plichten van huurders en verhuurders;
  • Het Besluit kleine herstellingen en het Besluit servicekosten;
  • Servicekosten volgens het Burgerlijk Wetboek;
  • De Warmtewet en de gewijzigde vereisten per 1 juli 2019;
  • Servicekostengeschillen en procedure huurcommissie;

  Blok 3: Het proces stook- en servicekosten

  • Toelichting op het gehele proces stook- en servicekosten:
  • Voorbereidingsfase;
  • Opbouw en berekening servicekosten (verdeelsleutels en berekeningsmethodes);
  • Aanpassen voorschotten;
  • Wijzigingen servicekostenpakket;

  Blok 4: Bespreking casussen

  • Bespreking van de eigen casus(sen) en praktijkvoorbeelden
  • Bespreking van casussen en vraagstukken vanuit de praktijk van de trainer

  Blok 5: Wrap-up met de trainer

  • Wrap-up van de training met ruime gelegenheid is om vragen aan de trainer voor te leggen en knelpunten uit de praktijk te bespreken.

   

  Doelgroep
  Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de voorbereiding en het afrekenen van stook- en servicekosten en/of medewerkers die vragen en eventuele bezwaren van huurders moeten beantwoorden en afhandelen.

  Deelnemers 
  Minimaal 6 en maximaal 12

  Aanvangsniveau
  VMBO, aangevuld met praktijkervaring

  Doelstellingen
  Na het volgen van deze training heeft u zeer uitgebreide theoretische en praktische kennis opgedaan voor het afrekenen van stook- en servicekosten en heeft u handvatten gekregen om in de toekomst volledig zelfstandig, efficiënter en sneller de servicekostenafrekening te kunnen opstellen.

  Studiebelasting
  Aanwezigheid op de cursusdag

  Vrijstellingenbeleid       
  Niet van toepassing

  Prijs
  € 675,00 (vrijgesteld van btw)

  Studiemateriaal
  Niet van toepassing

  Docent(en)
  Lieke Thomas en Jean-Paul Palermo

  Lieke ThomasConsultant | Senior Finance Professional