Dinsdag 21 januari 2020 | Leiden | 9:00-16:30 (1 dag)

Training: Stook- en servicekosten Woningcorporaties

Alles wat je moet weten over stook- en servicekosten en de processen eromheen

“Welke servicekosten mag ik wel en welke servicekosten mag ik niet doorberekenen aan onze huurders?”, “Met welke verdeelsleutels kom ik tot de meest eerlijke verdeling?” en “Hoe zit het nu met de wijzigingen rondom de Warmtewet?”

Trainingsduur: 1 dag
Datum en locatie: 21 jan 2020, Leiden
Prijs:  € 450,00 (ex. BTW)
Tijd:  09.00 uur – 16.30 uur
   
   
   

2 min lezen
Stook-en_servicekosten_Woningcorporaties

Wetgeving, verdeelsleutels, administratie, vragen en bezwaren van huurders… Er komt nogal wat bij kijken als het gaat om servicekosten. Op het eerste oog lijkt het een relatief eenvoudig proces, maar uitzonderingen kunnen het knap lastig maken! In deze training laten we je kennis maken met alle facetten van stook- en servicekosten. We gaan in op de verschillende soorten servicekosten en wat je wel en niet mag doorrekenen aan de huurder. We doorlopen de verschillende stappen van het proces en zoomen daarbij in op de geldende wet- en regelgeving. We behandelen expliciet de wijzigingen rondom de Warmtewet en leren hoe we om moeten gaan met VvE’s en BOG/MOG.

Uiteraard is er ook ruimte om eigen praktijkcases in te brengen!

Voor wie?

Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de voorbereiding en het afrekenen van stook- en servicekosten en/of medewerkers die vragen en eventuele bezwaren van huurders moeten beantwoorden en afhandelen.

Programma

Blok 1

Kennismaking met stook- en servicekosten

 

🧱  Algemene introductie;

🧱  De verschillende soorten servicekosten en bijbehorende dienstverlening;

🧱  Servicekosten bij VvE’s;

🧱  Servicekosten bij Bedrijfs- en maatschappelijk onroerend Goed (BOG/MOG)

Blok 2

Wet- en regelgeving van stook- en servicekosten

 

🧱  De rechten en plichten van huurders en verhuurders;

🧱  Het Besluit kleine herstellingen en het Besluit servicekosten;

🧱  Servicekosten volgens het Burgerlijk Wetboek;

🧱  De Warmtewet en de gewijzigde vereisten per 1 juli 2019;

🧱  Servicekostengeschillen en procedure huurcommissie;

Blok 3

Het proces stook- en servicekosten

 

Toelichting op het gehele proces stook- en servicekosten:

🧱  Voorbereidingsfase;

🧱  Opbouw en berekening servicekosten (verdeelsleutels en berekeningsmethodes);

🧱  Aanpassen voorschotten;

🧱  Wijzigingen servicekostenpakket;

Blok 4

Discussie aan de hand van praktijkcases

   

 

Doelgroep

Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de voorbereiding en het afrekenen van stook- en servicekosten en/of medewerkers die vragen en eventuele bezwaren van huurders moeten beantwoorden en afhandelen.

Deelnemers

Het maximum aantal deelnemers voor de training is 15.

Aanvangsniveau

Niveau

VMBO, aangevuld met praktijkervaring

MBO+

Doelstelling

 

Na het volgen van deze training heeft u praktische kennis opgedaan voor het afrekenen van stook- en servicekosten en heeft u handvatten gekregen om in de toekomst efficiënter en sneller de servicekostenafrekening te kunnen opstellen.

 

Vrijstellingbeleid

Niet van toepassing

 

Studiebelasting

Aanwezigheid op de cursusdag

 

Studiemateriaal

Voor het volgen van de training is geen specifiek cursusmateriaal benodigd. Deelnemers krijgen een map met de behandelde stof mee na het volgen van de training. Wel kunnen medewerkers van tevoren al cases aan dragen die ze graag in de training willen behandelen.

 

Prijs

€ 450,- exclusief BTW en inclusief verblijf en verzorging

 

   

 

 

Lieke ThomasConsultant | Senior Finance Professional