• Financieel vraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze finance professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Woensdag 13 mei 2020 | Online | 10:30 - 11:30

  Digitale Impactsessie: Bereken de scenario’s van het effect van Corona

  Hofmeier verzorgt in de tijd van de Coronacrisis korte impactsessies om woningcorporaties te ondersteunen. De sessies zijn kosteloos maar hebben wel een maximaal aantal deelnemers.

  1 min lezen

  Voor wie?
  Controllers en Managers Financiën Woningcorporaties

  Wat?

  Voor iedere woningcorporatie zijn de gevolgen van Corona ook op financieel gebied merkbaar op termijn. Het Centraal Plan Bureau (CPB) geeft vier scenario's aan met de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid, de economische groei, de rentestand bij oplopende staatsschuld etc.

  Corporaties die de vertaling recent al hebben gemaakt naar de doorwerking in bijvoorbeeld de huurinkomsten en rentepercentages zien, dat de ICR en LTV in het derde en vierde scenario buiten de toegestane kengetallen van de AW/WSW raken. Om dat goed in beeld te hebben en om tijdig maatregelen intern te bespreken - ook met de RvC - hebben wij een praktische methode die we graag aan u presenteren en bespreken.

  In deze methode geven wij aan, hoe u daar in overleg met de MT-leden mee kunt rekenen, zodat de meest waarschijnlijke cijfers van de CPB-scenario's voor uw corporatie berekend kunnen worden. Daarmee kunt u in de tweede helft van mei ook deze scenario's doorrekenen binnen uw bij te stellen begroting 2020 en de meerjarenbegroting. Dat kan meteen van toegevoegde waarde zijn voor uw berekeningen voor de eerstvolgende begroting 2021.

  Wanneer?
  13 mei 10.30 uur

  Tijdsduur
  1 uur