Dinsdag 10 maart 2020 - Woensdag 11 maart 2020 | Leiden | 9:30-17:00 (2 dagen)

Training: Scenarioplanning voor Woningcorporaties

Scenarioplanning is een bewezen methode voor organisaties om structureel na te denken over ontwikkelingen. U verkent de toekomst en brengt de belangrijkste onzekerheden, risico’s en kansen voor uw corporatie en projecten in kaart. Met behulp van scenario’s ontwikkelt u een strategie die inspeelt op ontwikkelingen. Door na te denken over de onzekere toekomst stelt u uzelf en uw organisatie in staat die toekomst grijpbaar te maken, mogelijke schade te beperken en sneller kansen te benutten.

Scenarioplanning door de jaren heen

In de jaren 70 van vorige eeuw gaf de Shell een nieuwe dimensie aan scenarioplanning  door het te gebruiken voor strategische vraagstukken in het bedrijfsleven.Door te analyseren welke zaken de olieprijs beïnvloeden en daarop tijdig te acteren is Shell hierna uitgegroeid van de 7de olie maatschappij ter wereld naar de grootste. Shell vormt voor woningcorporaties een goed voorbeeld. Beide doen immers aanzienlijk investering in langdurige vaste activa voor hun bedrijfsinkomsten. 

De toekomst is moeilijk te voorspellen. Juist van woningcorporaties wordt verwacht dat zij investeringen in vastgoed doen en dat zij keuzes maken met het oog op de lange termijn. Ontwikkelingen als de economische crisis en nieuwe regelgeving dwongen woningcorporaties afgelopen jaren tot sterke koerswijziging. Ook waren ze daardoor erg intern gericht. Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zullen er nog de nodige veranderingen aan komen. Nu wordt de blik weer meer en meer naar buiten en naar voren gericht. Dit alles maakt het opnemen van toekomstverkenning met daarbinnen meerdere scenario’s in de reguliere beleidscyclus wenselijk. Beslissers moeten steeds sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. Hoe krijgt u grip op doorlopende, ingrijpende en snelle veranderingen?

Voor wie?

Deze training scenarioplanning is bedoeld voor bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties

Trainingsduur: 2 dagen
Datum en locatie: 10 & 11 maart 2020, Leiden
Prijs:  € 1.250,- (vrijgesteld van BTW)
Tijd:  09.30 uur – 17.00 uur
2 min lezen
training-scenarioplanning-woningcorporaties

Programma dag 1

 

Blok 1

Kennismaking met Scenarioplanning

 

 

🧩  Kennismaking

🧩  Wat is scenarioplanning (theoretische achtergrond)

🧩  Wanneer gebruik je scenarioplanning wel en wanneer niet?

🧩  Verkennen dilemma’s

 

Blok 2

Omgevingsscenario’s

 

 

🧩  Omgevingsverkenning

🧩  Uitwerken omgevingsscenario’s

 

Blok 3

Doelscenario’s

 

 

🧩  Verkennen diverse mogelijkheden doelscenario’s

🧩  Uitwerken doelscenario’s

 

Programma (dag 2)

Blok 4

Verschillende scenariomodellen

 

 

 

🧩  Kennismaking met een aantal verschillende scenariomodellen

🧩  Presentatie raamwerk scenario en kernonzekerheden (assenkruis)

🧩  Aan de slag met de verschillende modellen en scenario’s

 

Blok 5

Opstellen ‘eigen’ scenario

 

 

🧩  Aan de hand van een eigen casus een scenario opstellen

🧩  Casus presenteren

 

Blok 6

Bespreken en discussie

 

 

🧩  Elkaars scenario bespreken en becommentariëren

🧩  Discussie

 

Doelgroep
Deze training scenarioplanning is bedoeld voor bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties

Deelnemers
Maximaal 15

Aanvangsniveau
HBO

Niveau 
HBO

Doelstelling
Door het volgen van deze masterclass:
✅ bent u in staat toekomstgerichte projecten binnen uw eigen organisatie te beoordelen, ontwikkelen, of te leiden
✅ leert u hoe u met uw kennis van de toekomst het strategisch vermogen van uw organisatie kunt vergroten
✅ leert u meerdere methodieken om zelf toekomstverkenningen uit te voeren leert u toekomstverkenningen te gebruiken voor strategische besluitvorming
✅ leert u hoe met scenarioplanning strategisch in te spelen op trends weet u wanneer scenarioplanning wel en niet in te zetten

Vrijstellingenbeleid
Niet van toepassing

Studiebelasting
Aanwezigheid op studiedag

Studiemateriaal
Voor het volgen van de training is geen specifiek cursusmateriaal benodigd. Deelnemers krijgen een map met de behandelde stof mee na het volgen van de training. Wel kunnen medewerkers van tevoren al cases aan dragen die ze graag in de training willen behandelen.

Prijs
€1.250,- per persoon (vrijgesteld van BTW)