LinkedIn Volwassenheid risicomanagement bij uw corporatie? | Hofmeier.nl
 • Financieel-  of organisatievraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Hoe volwassen is het risicomanagement bij uw corporatie? Binnen 15 minuten weet u het!

  Op 8 april j.l. hebben onze finance professionals Willem Kuipers en Sander van Hoek een inspirerende sessie over risicomanagement gegeven op het Corporatie Live Event. Tientallen medewerkers in verschillende functies van diverse grote en kleinere corporaties hebben in dit onderwerp meer inzichten gekregen.

  2 min lezen
  risicomanagement
 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Belang van risicomanagement

  Vanuit het externe toezicht is er groot belang bij een goed opgezet risicomanagementraamwerk. O.a. voor de Aw en het WSW komt dit terug in hun gezamenlijk beoordelingskader. Voor de corporatie zelf duidt het belang van risicomanagement zich in het behalen van de diverse lange en kortetermijndoelstellingen en de samenhang tussen strategische, tactische en operationele risico’s. Daar waar corporaties veelal een start hebben gemaakt of gevorderd zijn met het identificeren van operationele risico’s, zijn de strategische risico’s vaak nog onderbelicht. Terwijl juist deze voortkomen uit de visie en missie van de corporatie en de langetermijndoelstellingen, welke van grote invloed zijn op de risicobereidheid en uitvoering van de operationele activiteiten van de corporatie.

  Uniformiteit

  Aan de hand van het risico-impactmodel kan worden stilgestaan hoe risico’s kunnen worden gekwantificeerd. Het is hierbij belangrijk tot goede voor de corporatie universele definities van impact en kans te komen om risicomanagement in het geheel van de bedrijfsvoering goed te kunnen beoordelen. Risicomanagement is geen feestje van de controller of risicomanager, maar vooral een feest voor de hele organisatie. De recente aanpassing van het Three Lines of Defense Model van de Institute of Internal Auditors (IIA) naar het Three Lines Model is hier een nadere uitwerking van. In het nieuwe model wordt erop gericht om minder te denken in silo’s, maar juist meer naar onderlinge uitwisseling van kennis en advies om tot een gedegen risicogericht denken te komen.

  Zelf aan de slag?

  Om u te helpen een goede eigen inschatting te maken van het volwassenheidsniveau van het risicomanagementproces in uw organisatie heeft Hofmeier een nuttige quickscan ontwikkeld. Aan de hand van een korte vragenlijst krijgt u direct een analyse met advies in uw mailbox over hoe uw organisatie scoort op de vlakken operationele activiteiten, systeem, cultuur en soft controls en rapportage en communicatie.

  Ga naar de vragenlijst 

  Ook interessant
  Wobbe van der Meulen
  1 min lezen
  Wobbe van der Meulen
  10 min lezen
  Teus van der Heiden
  1 min lezen
  drs. Rudi van Aert RC
  4 min lezen