Zelfevaluatie RvC/RvT

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC en de verhouding tussen RvC en bestuurder en RvC en de buitenwereld. Daarbij gaat het niet alleen om wat er staat geschreven, maar vooral om de context waarin wordt geopereerd. De rol van bestuur en toezicht kent een groeiende verantwoordelijkheid. De rol en het samenspel tussen bestuur en de RvC van een Woningcorporatie is gewijzigd onder invloed van de Woningwet 2015 en de Governancecode. Dat maakt dat vragen als ‘is er wel voldoende onderling tegenspel in de raad?’, of ‘is er wel een juiste balans tussen bestuur en toezichthouders?’, of ‘welke toegevoegde waarde levert de raad voor de organisatie?’ of nog specifieker ‘wat is de toegevoegde waarde van dit lid van de raad voor de organisatie en zijn alle gewenste disciplines voldoende vertegenwoordigd?’. Vragen waarop in een zelfevaluatie het juiste antwoord moet komen.

  Zelfevaluatie en externe begeleiding
  Een behoorlijk functioneren van bestuur en toezicht vereist dat het functioneren regelmatig wordt geëvalueerd. Het is belangrijk dat besturen en Raden van Commissarissen dit serieus nemen. De toenemende belangstelling van buitenaf weerspiegelt de verwachting dat het functioneren steeds zichtbaarder en transparanter wordt. Sterker wordende maatschappelijke eisen en toenemende complexiteit stellen nieuwe eisen aan uw taak. De zelfevaluatie is daarin een belangrijk jaarlijks terugkerend moment om daar als bestuur en/of RvC ook zelf goed bij stil te staan. Een goed functionerende governance is tenslotte van levensbelang voor uw organisatie. Begeleiding van de evaluatie door een externe vermindert de vrijblijvendheid van de zelfevaluatie en maakt het makkelijker gevoelige onderwerpen aan te snijden. Om een zekere mate van objectiviteit te waarborgen is in de Woningwet daarom artikel 30 lid 11 opgenomen. Hierin wordt bepaald dat de statuten voorschriften moeten bevatten over jaarlijkse zelfevaluatie; deze moet eens per twee jaar onder externe begeleiding worden uitgevoerd.

  Aanpak en werkwijze
  Hofmeier kiest voor de zelfevaluatie altijd een vorm en aanpak die past bij uw vraagstukken, de gewenste dynamiek tussen bestuur en RvC en de fase van ontwikkeling van uw organisatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te starten met individuele gesprekken gevolgd door een plenaire bijeenkomst. De zelfevaluatie kent kortweg de volgende stappen:

  • Alvorens aan de slag te gaan inventariseren wij in een kort voorgesprek de wensen en behoeften bij de voorzitter van de RvC en Directeur-Bestuurder;
  • Op basis van de voorhanden zijnde informatie (openbaar en verkregen van de Directeur-Bestuurder en de voorzitter van de RvC) lezen wij ons in, in de specifieke omstandigheden bij Stichting XYZ;
  • Mede aan de hand van de uitkomsten van de twee voorgaande punten stellen wij de aanpak vast en de definitieve vragenlijst op. Eventueel benaderen we de individuele leden van de RvC, zodat zij kunnen aangeven welke punten er volgens hen besproken moeten worden;
  • Met de individuele leden van de RvC vindt ten minste één gespreksronde plaats. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft kan een tweede gespreksronde worden ingepland met één of meerdere RvC leden;
  • Er wordt een kort gesprek gehouden met de medewerkers (team, plenair/of aantal door mij geselecteerde medewerkers) over de invulling van de rol en de taak van de RvC en over de relatie RvC/bestuur en RvC/personeel;
  • Indien nodig en gewenst wonen wij een reguliere RvC vergadering bij;
  • Op basis van de gesprekken stellen we het zelfevaluatierapport op;
  • Plenair (met de hele RvC gezamenlijk) bespreken we het rapport. Bij het afsluitende deel van de bespreking kan de Directeur-Bestuurder aanwezig zijn.

  Tevens is het mogelijk om een (aantal) plenaire bijeenkomst(en) of een plenaire bijeenkomst gevolgd door individuele sessies op aandachtspunten te laten organiseren. De inhoud van deze bijeenkomsten zal hetzelfde zijn als hierboven omschreven, maar de dynamiek zal dan verschillen. In welke vorm dan ook is de doelstelling om te komen tot een beknopt rapport met de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de onderlinge verhoudingen binnen de raad, de verhouding met de bestuurder en de verhouding met de stakeholders en het opereren en functioneren van de RvC in het algemeen.

  Wilt u meer weten?
  Heeft u vragen over hoe Hofmeier u kan begeleiden tijdens uw zelfevaluatie of bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening? Wij wisselen graag van gedachten met u.   Ook interessant

  Hofmeier en SpeedBooks - DE oplossing voor uw rapportage

  Hofmeier biedt u, samen met SpeedBooks, DE oplossing voor het standaardiseren van uw rapportages. SpeedBooks is een rapportge...

  Lees verder

  Frauderisicofactoren voor accountants

  Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

  Lees verder

  Frauderisicofactoren voor accountants

  Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

  Lees verder

  Frauderisicofactoren voor accountants

  Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

  Lees verder

  Beleidswaarde beperkt investeringsruimte

  Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren verschillende waarderingssystematieken en -begrippen te verwerken gehad. Die vera...

  Lees verder

  Vitale en duurzaam inzetbare medewerkers?

  Voor veel werkgevers is het een actueel vraagstuk: hoe zorg ik dat ik mijn medewerkers duurzaam inzetbaar houdt? In de CAO Wo...

  Lees verder

  Rapportagetool: DE oplossing voor corporaties

  We hebben er eerder aandacht aan besteed in onze nieuwsbrieven: het nut van het gebruik van rapportagetools. In onze eerdere ...

  Lees verder

  Pre-visitatie

  Dé visitatie. Elke woningcorporatie moet er één keer in de vier jaar aan geloven. Daarbij wordt aan de hand van beschikbar...

  Lees verder

  Assetmanagement en de rol van de controller

  Een gemiddeld label B in 2021 en CO2 neutraal in 2050. Dat is de duurzaamheiddoelstelling van de overheid zoals we allen wete...

  Lees verder

  Mandana Akbari versterkt Hofmeier sector Woningcorporaties

  Mandana Akbari versterkt per 1 maart 2019 het corporatieteam van Hofmeier als manager en consultant Wonen. Hofmeier slaat hie...

  Lees verder

  In 13 stappen AVG proof

  Velen van u zullen vorig jaar ‘het project AVG' op de agenda hebben gehad en in zekere mate hebben doorgevoerd. Maar staan ...

  Lees verder

  Controllersdag 2019: In control!

  ‘In control’ zijn! Het thema van de 29e editie van de cm: Nationale Controllersdag op 20 juni in Spant! Bussum. ...

  Lees verder

  De woningnood in Nederland is terug! (lange versie)

  (Een verslag van het seminar ‘de Woningnood in Nederland’ van Hofmeier, Risk Values en Scope & Skills / 14-02-2019). ...

  Lees verder

  De woningnood is weer terug in Nederland!

  Bevlogen sprekers, enthousiaste deelnemers en presentaties die uitnodigden tot discussies op 14 februari bij het seminar ‘D...

  Lees verder

  (Assistent) Controller Woningcorporaties

  Yes, je hebt je financiële opleiding afgerond en bent klaar voor het echte werk! En nu starten! De situatie op de Ne...

  Lees verder

  Rendabel verduurzamen: eerst doorrekenen, dan doen

  Rendabel verduurzamen I Column CM I Rens Linssen De druk vanuit de politiek op woningcorporaties om fors in te zetten op ver...

  Lees verder

  Hofmeier Connect Meeting: FOCUS AAN/UIT!

  Wat hebben brein expert Mark Tigchelaar en topschaatser Mark Tuitert met elkaar gemeen? FOCUS! ...

  Lees verder

  Evaluatie Congres Energieprestatie 2.0

  Wie? Rens Linssen, Duurzaam Financieel Consultant Wat? Het Congres Energieprestatie 2.0  door NEN met medewerking van het ...

  Lees verder

  In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

  Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstrainin...

  Lees verder

  Vastgoedrekenen en financiële analyses steeds belangrijker!

  De planning- en controlcyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende het he...

  Lees verder

  Wat is de beste rapportageoplossing?

  Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk samen ...

  Lees verder

  De duurzaamheidsdiscussie: wat doen we eraan?

  Van alle kanten horen wij momenteel geluiden over de inspanningen die geleverd moeten worden om de klimaatverandering een hal...

  Lees verder

  Van fiscale klemmen naar fiscale effectieve strategie

  Woningcorporaties hebben tot op de dag van vandaag niet het onderste uit de kan gehaald op fiscaal gebied. Met alle beperking...

  Lees verder

  De zomer is nu toch echt voorbij!

  Blog | Peter van GilstWat kunnen we terugkijken op een fantastische zomer waarin vele warmterecords werden gebroken. Zelf...

  Lees verder

  De Lean corporatie in 5 stappen

  De kracht van een tevreden klant wordt door steeds meer organisaties erkend. De Aedes Benchmark speelt hier voor woningcorpor...

  Lees verder

  Financiële marktwaardering: een hele klus

  Financiële marktwaardering | Column CM | Johan Westerhuis Toen de Woningwet in 2015 werd aangepast moesten woningcorporatie...

  Lees verder

  Tijd om te ontstressen!

  Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

  Lees verder

  Controller en accountant: samen sterk

  Column van Willem in CM Een tijdje terug zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe account...

  Lees verder

  Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

  Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zoude...

  Lees verder

  Balans tussen hard controls en soft controls = resultaat boeken

  Dan denkt u dat u het goed voor elkaar hebt. Een helder plan van aanpak, de RvC staat volledig achter u, evenals de OR. Alle ...

  Lees verder

  SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

  Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleverancier...

  Lees verder

  Tijd om te ontstressen!

  Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

  Lees verder

  Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie?

  Succesvolle strategie implementatie I Artikel in Executive Finance I Max de Klerk Wat bepaalt het succes van een succesvolle...

  Lees verder

  De controller en de accountant: samen sterk

  Column van Willem in CMNiet zo lang geleden zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe a...

  Lees verder

  Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

  U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structure...

  Lees verder

  Zelfevaluatie RvC/RvT

  Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC ...

  Lees verder

  Boardroom Dynamics

  Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maats...

  Lees verder

  Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

  Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, infor...

  Lees verder

  ‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

  Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

  Lees verder

  Wederom geslaagd Hofmeier Seminar: waardemutatie vastgoed in jaarrekening nader verklaard

  Onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values startte de bijeenkomst door te verwijzen naar de onjuistheid van de beweringen...

  Lees verder

  Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

  Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, ...

  Lees verder

  Belastingen; in uw voor- of nadeel?

  De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke element...

  Lees verder

  Beheersen van frauderisico’s

  Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

  Lees verder

  Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

  De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

  Lees verder

  Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

  Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

  Lees verder