Producten en Oplossingen

Kostenbeheersing en optimalisatie

De redenering is vrij simpel maar wel nodig om een gezond financieel kader te scheppen binnen een organisatie; op je wer...

Procesoptimalisatie en proces- & risicomanagement

Vandaag de dag is onze samenleving onderhevig aan veranderingen die elkaar sneller dan ooit te voren opvolgen. Dit heeft...

Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een ve...

Meerjarenbegroting; bent u er klaar voor?

Nu het jaarrekeningtraject en de dVi-verantwoording naar CorpoData achter de rug zijn, breekt de tijd voor de (meerjaren...

Vastgoed, weet wat je in huis hebt

Een derde van de Nederlandse woningcorporaties weet niet wat de waarde is van de woningen die zij in bezit hebben. Dit b...

Veranderingen in de zorg

In 2015 heeft een grote stelselwijziging in de zorg plaats gevonden. De langdurige zorg is grondig herzien. Grote delen ...