Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvoud aan werkzaamheden opgeleverd. De scheidingsvoorstellen zijn inmiddels door de corporaties ingediend en het is nu de bedoeling dat hiermee gewerkt kan worden. De scheiding heeft consequenties, met name op het procesmatige vlak.  

  Belangrijk is dat de systemen worden aangepast. Deze aanpassingen raken dus niet alleen de administratie. Hofmeier biedt in dit (nazorg-) traject een ondersteunende rol voor corporaties. Deze ondersteuning kan zich onder andere richten op de onderstaande aspecten.

  • Het tussentijds monitoren of er aanpassingen in de DAEB /niet DAEB moet worden gemaakt (onderhoud, verhuur, activa). Dit gebeurt met name als er veel bezit verkocht, gekocht of gesloopt zal worden. Ook moet nieuwe verhuur in de gaten worden gehouden (bijvoorbeeld een niet DAEB woning die als DAEB wordt verhuurd).
  • De huursombenadering (DAEB) verandert bij her- classificatie (dVi). Om dit goed te kunnen monitoren wordt het opstellen van een huurverloopoverzicht erg belangrijk.
  • Het inrichten van een goede orderadministratie kan van toepassing zijn voor de toewijzing van bijvoorbeeld onderhoudskosten en servicekosten.
  • Het monitoren van de kasstromen.
  • Het opstellen van het kasstroomoverzicht moet volgens de directe methode worden opgesteld.
  • Er zal nagedacht moeten worden over de inrichting van het primaire systeem. Daarmee samenhangend moet de verdeling van de (in)directe kosten op basis van kostenfactoren gebeuren aan de hand van de kostenverdeelstaat.
  • Wat betreft de activa-administratie blijven de historische kostprijzen belangrijk (fiscale positie, woningwet, herwaarderingsreserve).
  • Er dient aandacht te worden besteed aan goede rapportagemiddelen waarmee bijvoorbeeld een toets kan worden gemaakt voor de niet DAEB investeringen (IRR en markttoets). Voor deze investeringen moet een ander proces opgesteld worden.

  Zoals in deze tekst reeds opgemerkt, raken de aanpassingen niet alleen de administratie. De werkprocessen worden aangepast, waarbij ook de andere afdelingen worden betrokken. Het scheidingsproces DAEB /niet DAEB heeft in de organisatie dus een pervasief karakter en zal organisatie-breed getrokken moeten worden.
   
  Voor dit traject kunt u gebruik maken van de consultants van Hofmeier. Zij beschikken over kennis en vaardigheden die nodig zijn om de bovenstaande aspecten uit te voeren in uw corporatie.

  Quickscan
  Daarnaast heeft Hofmeier samen met HC&H een quickscan ontwikkeld waarin u binnen één dag kunt zien in welke mate de implementatie van de DAEB/niet DAEB in uw administratie is verwerkt. Met de checklist wordt duidelijk waar uw organisatie staat en welke stappen moeten worden gezet om volledig te voldoen aan de eisen die de herziene Woningwet aan uw corporatie stelt. 

  Wilt u meer weten?
  Wilt u weten hoe we u kunnen helpen op het gebied van DAEB/niet DAEB? We wisselen graag van gedachten met u.


  Godert DiepenhorstSectormanager Woningcorporaties 06 470 11 679

  Ook interessant

  (Assistent) Controller

  Heb je je (financiële) opleiding afgerond? Houd je van afwisseling en vind je persoonlijke groei en ontwikkeling be...

  Lees verder

  De nieuwe Europese privacywet AVG: bent u al voorbereid?

  Op 28 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Met deze nieuwe wet worden de ...

  Lees verder

  Beheersen van frauderisico’s

  Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

  Lees verder

  Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

  De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

  Lees verder

  Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

  Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

  Lees verder

  Best Finance Team of the Year 2018

  Een goed financieel beleid is één van de belangrijkste fundamenten van een bedrijf.  Het financiële team – en n...

  Lees verder

  Scan Cultuur, houding & gedrag

  Zijn cultuur, houding en gedrag een hindernis binnen uw organisatie? Of fungeren ze juist als smeerolie? Krijg inzicht met on...

  Lees verder

  Previsitatie

  Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplichte v...

  Lees verder

  Flexibele schil

  Kleine corporaties zijn sterk. Sterk door een brede lokale verankering en door uitgebreide kennis van het bezit en de klanten...

  Lees verder

  Risicomanagement

  Woningcorporaties staan bloot aan vele risico’s, maar hoe bepaalt u nu welke de belangrijkste zijn voor uw organisatie? Wel...

  Lees verder

  Fiscaal in control

  Fiscaliteit is voor woningcorporaties 'a fact of life' geworden. Vennootschapsbelasting staat hoog op de lijst. Daar is voor ...

  Lees verder

  Kostenbeheersing en optimalisatie

  De redenering is vrij simpel maar wel nodig om een gezond financieel kader te scheppen binnen een organisatie; op je werk omg...

  Lees verder

  RiskCongres PublicValues 2018

  Het RiskCongres PublicValues 2018 is vastgesteld op donderdag 5 april 2018. Het thema is : “Delen is macht. Crowdbraining :...

  Lees verder

  Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

  De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvou...

  Lees verder

  Geslaagd Seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturing’

  Op 19 september organiseerden Public Values, Hofmeier en Scope & Skills het seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturi...

  Lees verder

  Datalekken: ligt u er wakker van?

  Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

  Lees verder

  Beste Finance Team of the Year

  Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

  Lees verder

  Scheidsrechter of teamspeler?

  De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

  Lees verder

  Financial Controller

  Herziene Woningwet, dPi, dVi, DAEB/niet DAEB...De Wet- en Regelgeving binnen sector heeft geen geheimen meer voor jou? Op z...

  Lees verder

  Meerjarenbegroting; bent u er klaar voor?

  Nu het jaarrekeningtraject en de dVi-verantwoording naar CorpoData achter de rug zijn, breekt de tijd voor de (meerjaren)begr...

  Lees verder

  Vastgoed, weet wat je in huis hebt

  Een derde van de Nederlandse woningcorporaties weet niet wat de waarde is van de woningen die zij in bezit hebben. Dit blijkt...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie 3/3

  Financial & business controller van de toekomst: Sociale alleskunners? Wil je als finance professional en controller kun...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 2/3

  Durf, competenties en communicatie Ook binnen het publieke domein wordt er gezocht naar financiële professionals die proact...

  Lees verder

  Waarheen, waarvoor...?

  De column van Rudi in CM Het laatste kwartaal van het jaar is aangebroken. Een mooi moment om te kijken waar we de rest van ...

  Lees verder

  Connectmeeting Woningcorporaties

  Drukbezochte Hofmeier Connectmeeting Woningcorporaties Met het thema ‘License to Operate' wisten Marjolijn Vencken en ...

  Lees verder