Producten en Oplossingen

Breng de scenario’s van de impact van het coronavirus voor uw corporatie in kaart!

Compliance-scan Governancecode 2020

De Governancecode voor Woningcorporaties is onlangs aangepast. Dat betekent dat elke corporatie  aan de slag moet met d...

In 13 stappen AVG proof

Velen van u zullen vorig jaar ‘het project AVG' op de agenda hebben gehad en in zekere mate hebben doorgevoerd. Maar s...

Van onzekerheid naar vertrouwen

Omgaan met dynamische veranderingen binnen gemeenten Van verticaal naar horizontaal, van centraal naar decentraal en va...

Mensgericht én resultaatgericht. Het kan!

Onderwijs | Actueel “Wat houdt een meer resultaatgerichte bedrijfsvoering dan in? Wat voor consequenties heeft dat vo...

Werken vanuit talent en bezieling

ARTIKEL | Eric Roels | Binnenlands Bestuur Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien mensen niet iedere dag hun talente...