Omgaan met toekomstige ontwikkelingen | Hofmeier.nl - Interim & Consulting
 • Financieel vraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze finance professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Omgaan met toekomstige ontwikkelingen

  Veel branches, maar met name de non-profit (zoals onderwijs, zorg en woningcorporaties) sectoren, hebben te maken met toenemende regeldruk en financiële beperkingen. Toenemende administratieve verplichtingen, heffingen en toenemende fiscale druk zijn daar exponenten van. Tegelijkertijd hebben deze sectoren te maken met gelijkblijvende (of teruglopende) inkomsten gecombineerd met een toenemend takenpakket en een dito maatschappelijk verwachtingspatroon. Hierdoor kan men in deze sectoren de sterke kostenstijging niet bijbenen.

  3 min lezen
  Wobbe-van-der-Meulen
 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Anticiperen op ontwikkelingen

  Wat kan je vandaag doen om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen? Non-profit organisaties zijn van nature nogal geneigd in de afwachtstand te zitten (hoewel daar tussen de verschillende sectoren wel degelijk verschillen bestaan). Gebruik maken van een (nog) niet veel gebruikt instrument als scenarioplanning kan hierbij helpen.
  Het is een bewezen methode voor organisaties om structureel na te denken over toekomstige ontwikkelingen. Je verkent de toekomst en brengt de belangrijkste onzekerheden, risico’s en kansen voor de organisatie en/of aanstaande projecten in kaart. Met behulp van scenario’s ontwikkel je een strategie die inspeelt op ontwikkelingen. Door na te denken over de ‘onzekere’ toekomst stel je jezelf en de organisatie in staat die toekomst grijpbaar te maken, mogelijke schade te beperken en kansen sneller te benutten.

  Planning

  Daarnaast zijn voor non-profit organisaties, financiële- en fiscale planning een lange tijd vieze woorden geweest. Juist in tijden waarin de duimschroeven worden aangedraaid blijkt hoe waardevol dergelijke instrumenten (kunnen) zijn. Financiële en fiscale behoeften en verplichtingen variëren flink gedurende een decennium. Als je er goed op voorbereid bent is dat geen probleem. Een gedegen financiële planning, waarmee flexibel kan worden ingespeeld op verandering biedt uitkomst. Hiermee creëer je overzicht in wat er nodig is om gestelde doelen en ambities te realiseren en kan je tegelijk besparingen realiseren. Hetzelfde geldt voor fiscale planning, waar de verschillende maatregelen zich maar steeds verder op lijken te stapelen en de financiële gevolgen voor de organisatie groot kunnen zijn.

  Basis op orde

  Voordat je bovenstaande instrumenten in kunt zetten moet je de zaakjes natuurlijk wel op orde hebben. Het allerbelangrijkste blijft natuurlijk: begin bij het begin. Zorg dat alle data in het primaire systeem waar je mee werkt op orde is en dat je in de actualiteit werkt. Stel SMART je doelstellingen vast en kijk of je die met je huidige bezetting kunt bereiken. Bepaal wat niet mogelijk is en kijk wat je moet veranderen om dat wel te kunnen realiseren en neem daar maatregelen op. Stem dit ook goed af met je omgeving, laat zien wat er niet meer kan en bepaal met elkaar wat er minimaal moet gebeuren.’

  Er zijn (helaas) voor veel organisaties nauwelijks nog knoppen om aan te draaien. Inkomsten verhogen is vrijwel nergens (meer) een optie. Kosten verlagen en meer in regie werken wel, maar ook daar zitten duidelijke grenzen aan. Door slim de toekomst te verkennen en daar maatregelen op te nemen kun je je wel beter voorbereiden op (ingrijpende) veranderingen.

  Kortom

  Organisaties worden aan alle kanten (financieel en fiscaal) ingeperkt. Dit betekent echter niet dat je daarom maar op je handen moet gaan zitten. Integendeel. Ga op zoek naar wat er wel kan en waar de mogelijkheden liggen. Scenario-, financiële- en fiscale planning helpen daarbij. Stop met mekkeren, vooruit met de geit!