LinkedIn Nulmeting data woningcorporaties | Hofmeier.nl - Interim & Consulting
 • Financieel vraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze finance professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Nulmeting data woningcorporaties

  Op dit moment zie je steeds vaker dat organisaties projecten doen om processen en/of data te optimaliseren. De stip op de horizon heeft wel een startpunt nodig. Daarom is het noodzakelijk om eerst te weten waar je staat, voordat je doelstellingen kunt bepalen EN behalen.

  4 min lezen
  nulmeting_data_woningcoporaties
 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Vergelijk het met een schaatser: Sven Kramer stelde zichzelf het doel wereldkampioen te worden op de 5000 meter. Eerst werd er gekeken naar waar hij op dat moment stond. Na deze nulmeting werd een volledig plan gemaakt wat hij nodig had om dit doel te kunnen bereiken. Het resultaat: de gouden plak!

  Wat is een nulmeting data bij woningcorporaties?

  Een nulmeting voor woningcorporaties is van cruciaal belang ter beoordeling van de huidige performance. Hiermee maak je inzichtelijk wat de kwaliteit is van de huidige data, wat blind spots zijn en welke elementen binnen jouw proces/project belemmerend zijn voor de door jou gestelde doelen.

  Uiteraard is de manier waarop de data tot stand komt ook belangrijk. Hierbij kijk je naar de data uit het ERP-systeem of de handelingen uit processen die uiteindelijk leiden tot data. Via een bedrijfsproces worden gegevens vastgelegd in een applicatie. Die gegevens worden uiteindelijk data waarmee rapportages worden opgesteld, deze geven informatie over de stand van zaken en helpen bij het maken van strategische beslissingen. Maar vooraf wordt in ieder geval een einddoel vastgesteld. Wat hebben we nodig? Wat willen we weten? Die applicaties presenteren de data op een gebruiksvriendelijk manier, zodat de data direct goed te interpreteren is. Laat de technologie voor je werken. 

   

  B

  Bedrijfsproces

  D

  Data

  A

  Applicatie

  T

  Technologie

  Waar helpt een nulmeting een woningcorporatie bij? Welke waarde voegt het toe?

  “Data is het nieuwe goud”! Door niet te weten wat het startpunt is, is het lastig om goede doelen te bepalen en te behalen. Bedrijven bevestigen de waarde van data, maar benoemen ook de kosten van het verkrijgen, verrijken, bewaren en bewaken. Maar data is essentieel voor de toekomst van een organisatie en daarom is een digitale transformatie noodzakelijk. Maar dan wel alleen data van goede kwaliteit. Want je wilt wel de juiste keuze maken. Enerzijds om de operatie te ondersteunen met en anderzijds om tactisch en strategisch mee te kunnen sturen en verantwoorden.

  Wat zijn de voordelen van het werken met optimale datakwaliteit:

  • Heldere communicatie met alle stakeholders: éénduidige definities voorkomen spraakverwarring
  • Efficiëntie: in één keer goed voorkomt rework, schaduwadministraties en bespaart tijd en geld doordat alle informatie in 1x goed staat
  • Voorbereid op de digitale transitie

  Organisaties/woningcorporaties zonder optimale datakwaliteit kunnen de volgende uitdagingen ervaren:

  • Fouten in de volledigheid en juistheid registratie van klanten, leveranciers en VHE’s/OGE’s en financiële administraties (prognoses, rapportages, verantwoording, belastingaangiftes)
   Fouten in registratie leiden tot:
   • foutmeldingen in systemen
   • herstelwerkzaamheden (rework) op de afdelingen debiteuren/crediteuren
   • verkeerde voorstelling van zaken of zelfs strafbare feiten
  • Eigenaarschap data en processen is matig of niet belegd
  • Samenhang en samenwerking tussen processen en directies ontbreekt (verzuiling)
  • Datadefinities zijn niet bekend of onduidelijk en niet uniform binnen de verschillende afdelingen
  • Verschillende bronnen geven tegenstrijdige data. Bijvoorbeeld gebruikersoppervlakte m²
  • De vindbaarheid van data is matig. Dit kan leiden tot diverse werkwijzen binnen dezelfde afdeling met bijvoorbeeld Excel lijsten

  Met een Nulmeting wordt inzichtelijk waar u nu staat ten aanzien van bovenstaande punten. De consultant van Hofmeier kunnen u adviseren om verbeterstappen te maken die direct resultaat geven in de performance. Daarnaast kunnen zijn de nodige maatregelen aanwijzen die nodig zijn om op termijn uw performance te optimaliseren.

  Het toverwoord bij een nulmeting: communicatie!

  Het is belangrijk dat managers samen met de medewerkers de nut en noodzaak van een nulmeting delen. Een nulmeting geeft inzicht in de huidige performance waarmee het makkelijker wordt om doelen op te stellen en te behalen. Vanuit de medewerkers is een nulmeting een kans om inzichten te geven waarmee de manager tot actie kan overgaan. Het werk kan sneller en makkelijker worden ingericht. Vaak ervaren juist de aangestuurde medewerkers een stijgende werkdruk.

  Wilt u meer weten over het optimaliseren van uw dataproces? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!