LinkedIn Jaarverslaggeving Woningcorporaties - Digitaal - Hofmeier.nl
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • Maandag 13 december 2021 | Via MS Teams | 15:00-17:00

  Jaarverslaggeving Woningcorporaties – Digitaal7266059

  Jaarverslaggeving Woningcorporaties – Digitaal

  Vastgoed in de jaarrekening 2021 

  — Aanpassingen in de regelgeving van invloed op 2021—

  In het verslagjaar 2021 zijn de wijzigingen in de jaarverslaggevingsregels te overzien. Met name vragen de aanpassingen in de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving 645 voor de jaarrekening 2021 onze aandacht. En deze raken de grootste balanspost. Het overhevelen van vastgoed in exploitatie (VIE) naar vastgoed in ontwikkeling (VIO) is aan strengere regels gebonden. Ook zullen onrendabele toppen verantwoord moeten worden op investeringen in bestaand vastgoed (VIE). Tevens zal het waarderingshandboek 2021 weer nieuwe elementen in zich hebben. Daarbij denken we ook aan de meerjarige norm voor het onderhoud in de beleidswaarde na de richtlijn van WBR Wonen in juli 2021. Met praktijksituaties zullen we u goed voorbereiden op het opstellen van de balanspost Vastgoed in de jaarrekening 2021.

  Inhoud van de cursus:
  – uitleg over de aanpassingen in RJ 645 met voorbeelden
  – nieuwe punten in het waarderingshandboek 2021
  – attentiepunten voor de beleidswaarde op grond van richtlijn SBW Wonen

  Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken ten aanzien van de wet- en regelgeving omtrent de jaarstukken, in het bijzonder van de posten Vastgoed in Exploitatie, Vastgoed in Ontwikkeling en het verantwoorden van de onrendabele toppen hierop. 

  0 min lezen
  jaarverslag

  Doelgroep
  Managers financiën, medewerkers planning en control, controllers 

  Deelnemers
  Minimaal 5 deelnemers maximaal 12 

  Aanvangsniveau
  Kennis van de jaarrekening van woningcorporaties 

  Doelstellingen
  Kennis van de aandachtspunten bij het opstellen van de jaarrekening, in het bijzonder voor het vastgoed,  met daarbij de laatste inzichten en actualiteiten 

  Studiebelasting
  2 uren 

  Vrijstellingenbeleid
  Vrijgesteld van BTW 

  Prijs
  € 75,-  

  Studiemateriaal
  Niet van toepassing  

  Teus van der Heiden
  Teus van der HeidenExpert Control Woningcorporaties 06 20 63 45 86