LinkedIn E-learning: Integriteit & frauderisico | Hofmeier.nl - Interim en Consulting
 • Financieel-  of organisatievraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Woensdag 30 juni 2021 | Online | 9:00-13:00 (datum en tijd zelf te bepalen)

  E-learning: Integriteit en frauderisico herkenning (datum en tijd zelf te bepalen)3343949

  E-learning: Integriteit en frauderisico herkenning (datum en tijd zelf te bepalen)

  Vanwege de coronacrisis en de daarop uitgevaardigde RIVM-richtlijnen heeft Hofmeier de fysieke trainingen m.b.t. “integriteitsissues, ethiek en frauderisico“ opgeschort.

  Er zijn de afgelopen periode echter diverse persberichten verschenen. Hierin staat dat blijkt dat fraudeurs tijdens de coronaperiode ook niet stil zitten. Fraudeurs zijn inventief en ook nu vindt er misbruik en oneigenlijk gebruik van financiële middelen van ondernemers en burgers plaats. Natuurlijk geldt dat ook ten aanzien van maatschappelijk vermogen van non-profit organisaties, waaronder woningcorporaties.

  Hofmeier Academy ontwikkelde daarom in samenwerking met Bovenschen Consultancy deze e-learning training ‘Integriteit en frauderisico herkenning’ . Doel van deze training is meer bewustwording hoe om te gaan met en het onderkennen van integriteitsissues/vermeende fraude, alsmede het verkleinen van (financiële-) risico’s in en om uw organisatie.

  In deze hands-on e-learning staan we kort stil bij wat theoretische achtergrond, maar schakelen we snel door naar thema’s en voorbeelden van vandaag de dag. Zaken die binnen elke organisatie voor zouden kunnen komen passeren in de e-learing de revue. Hoe herken je ze en welke handvatten kunnen we bieden om er mee om te gaan? Daar gaan we op in.

  Bij corporaties is er de afgelopen jaren veel gebeurd op het gebied van integriteit en (vermeende-) fraude. Hoewel er vaak geen/onvoldoende indicaties zijn van misstanden op dit gebied, geeft de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) in recente governance gesprekken toch met regelmaat aan dat er organisatie breed meer aandacht besteed moet worden aan het aspect integriteit.

  Vaak is integriteit een onderwerp dat niet specifiek leeft binnen de werkorganisatie, het bestuur en de RvC. Hoewel er procedureel meestal wel een 4-ogen principe wordt gehanteerd (m.n. bij de toewijzing van woningen aan huurders, bij de aanbesteding van werk en bij het doen van betalingen) gaat er in de praktijk nog wel eens wat mis. Helaas is dat vandaag de dag nog steeds met enige regelmaat aan de orde.

  Binnen veel organisaties is het onderwerp nog niet echt bespreekbaar gemaakt. Daardoor ontbreekt ook in brede zin het gevoel bij wat wel en niet kan en wanneer er sprake is van (vermeende) fraude/integriteitsissues en wanneer niet. De Aw draagt uit dat zij het belangrijk vindt dat integriteit en ethisch handelen vanuit het intern toezicht ‘levendig’ wordt gehouden en binnen de organisatie gestructureerd wordt. Het regelmatig opnieuw herijken van het integriteitsbeleid en het binnen de hele organisatie blijven uitwisselen van gedachten over dit onderwerp is belangrijk.

  1 min lezen
  previsitatie

   

    Blok 1: Programma
   
  • Kennismaking met de trainers
  • Doel van de training
     
   

  Blok 2: Integriteit en Fraudeherkenning

   
  • Wat is integriteit?
  • Elementen van Integriteit
  • Hoe het begon en wat er veranderde
  • Fraudeproof, wat is dat?
  • Omgevingsfactoren
    Blok 3: Integriteit & Cultuur
   
  • Integriteit & Cultuur
   

  Blok 4: Casuïstiek

   
  • Voorbeelden en vraagstukken uit de praktijk
   

  Blok 5: Handvatten en aanbevelingen

   
  • Hoe ga je om met intergiteitskwesties in de praktijk?
     

  Doelgroep    

  Deze e-learning is bedoeld voor alle medewerkers binnen een woningcorporatie

  Aanvangsniveau & Niveau
  Deze e-learning is geschikt voor iedereen, ongeacht opleidingsniveau

  Opleidingsniveau

  Hier niet vereist

  Doelstellingen

  Door het volgen van deze training bent u zich er meer van bewust wat integer handelen inhoudt en herkent u eerder (mogelijk) frauduleuze handelingen en hoe er mee om te gaan..

  Studiebelasting        

  Volgen van de modules e-learning

  Vrijstellingenbeleid   

  Niet van toepassing

  Prijs   

  Inhouse: Op aanvraag
  E-learning: 150 euro (Vrijgesteld van BTW)

  Studiemateriaal       

  Voor het volgen van deze training is geen studiemateriaal benodigd.

  Na inschrijving ontvang je een link waarmee je de training kan starten.