LinkedIn Scenario’s van impact coronavirus voor uw gemeente? - Hofmeier.nl
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • Breng de scenario’s van de impact van het coronavirus voor uw gemeente in kaart!

  Jaarverslag-gemeenten-corona
 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Gemeenten zijn verplicht om in de jaarrekening en het jaarverslag de gevolgen van de Coronacrisis op te nemen. Het gaat dan om de gevolgen voor 2020 en volgende jaren.

  Daarvoor is het handig op korte termijn een interne analyse te maken. We willen u daarbij helpen en hebben een vragenlijst opgesteld.

  Deze vragenlijst is opgesteld aan de hand van een aantal thema’s waardoor u een beeld krijgt van de onderwerpen met financiële effecten.

  We realiseren ons dat het nu niet mogelijk is een goede inschatting te maken van de extra uitgaven en geringere inkomsten die zich kunnen voordoen. Wel maakt deze vragenlijst u bewust van de zaken waar u allemaal aan kunt denken dat die zich kunnen voordoen.

  We beschouwen de vragen als richtinggevend kader en hopen dat u deze als hulpmiddel kunt gebruiken.

  U kunt het document hier downloaden.

  Heeft u nog vragen of wilt u sparren? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.