Vrijdag 17 april 2020 | Leiden | 10:00-17:30 (1 dag)

Training: Fiscale Actualiteiten voor Woningcorporaties

Corporaties zijn onderworpen aan (vrijwel) alle belastingen die we hebben in Nederland. Voor de vennootschapsbelasting zijn de meeste corporaties in een betalende positie terecht gekomen. Hoewel fiscaliteit wel veel benoemd wordt, zijn nog niet alle werkprocessen ingericht op fiscale aspecten.

De belastingdruk van woningcorporaties neemt steeds verder toe door invoering van integrale belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, verhuurderheffing, renteaftrekbeperking en steeds verder aangescherpt beleid van de Belastingdienst. Door deze toenemende belastingdruk worden woningcorporaties ernstig belemmerd in de uitvoering van hun kerntaak.

Bij directie, management en medewerkers is de benodigde basiskennis van fiscale regelgeving en actuele ontwikkelingen maar al te vaak niet of onvoldoende aanwezig. Door de recente maatregelen die corporaties genomen hebben om hun bedrijfslasten te verlagen, zoals het opheffen of samenvoegen van functies na reorganisatie of fusie, is het ontbreken van deze kennis vaak nog manifester geworden. Dat is jammer, want elke euro die door een corporatie wordt uitgegeven aan de Belastingdienst gaat ten koste van de investeringskracht en kan niet meer worden besteed aan maatschappelijke projecten.

In deze cursus staat het fundament van de fiscale regelgeving en actuele ontwikkelingen op dit gebied voor corporaties centraal. Tevens wordt ingegaan op actuele fiscale ontwikkelingen en op diverse mogelijkheden om uw fiscale positie te optimaliseren. Na afloop heeft u handvatten om de opgedane fiscale kennis toe te passen in de dagelijkse praktijk, de vertaalslag te maken naar uw eigen organisatie en gesprekspartner te zijn wanneer het om fiscale aspecten van uw corporatie gaat.

Trainingsduur: 1 dag
Datum en locatie: 17 april 2020, Leiden
Prijs:  € 495,00 (vrijgesteld van BTW)
Tijd:  10.00 uur – 17.00 uur

 

2 min lezen
fiscaliteit_op_orde

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor directie, management en medewerkers van corporaties die, bijvoorbeeld als gevolg van de veranderingen binnen de organisatie, in hun werk (meer) te maken krijgen met fiscale aspecten, maar daarvan (nog) geen specifieke kennis hebben. Dat geldt voor medewerkers financiën en administratief medewerkers, maar evenzeer voor corporatiemedewerkers die te maken hebben met strategie en beleid, projectontwikkelingen, verhuur en verkoop. Ook voor medewerkers die nieuw zijn binnen de corporatiesector is deze cursus bij uitstek geschikt.

Programma

Blok 1

Vennootschapsbelasting

 

 • Afschrijvingen
 • Onderhoud en verbetering
 • Rente-aftrekbeperking
 • Afwaardering naar lagere bedrijfswaarde o.g.v. art. 2.2.8, lid 3 VSO 2(A)
 • Afwaardering bij sloop in verband met nieuwbouw
 • Verliesverrekening (optimalisatie)
 • Herinvesteringsreserve

Blok 2

Verhuurderheffing

 

 • Uitleg
 • Actuele stand van zaken

Blok 3

Omzetbelasting (btw)

 

 • Verleggingsregeling
 • Ketenaansprakelijkheid
 • Eigenbouwerschap

Blok 4

Overdrachtsbelasting

 

 • 2% versus 6%

Blok 5

Specifieke onderwerpen en corporatie-casussen

 

 • Projectontwikkeling
 • Samenwerkingsverbanden
 • Verduurzaming
 • Formele fiscale aspecten
 • Horizontaal toezicht en fiscaal risicomanagement

Blok 6

Vragen & Discussie

 

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor directie, management en medewerkers van corporaties die, bijvoorbeeld als gevolg van de veranderingen binnen de organisatie, in hun werk (meer) te maken krijgen met fiscale aspecten, maar daarvan (nog) geen specifieke kennis hebben. Dat geldt voor medewerkers financiën en administratief medewerkers, maar evenzeer voor corporatiemedewerkers die te maken hebben met strategie en beleid, projectontwikkelingen, verhuur en verkoop. Ook voor medewerkers die nieuw zijn binnen de corporatiesector is deze cursus bij uitstek geschikt.

Deelnemers

Maximaal 15 deelnemers

Aanvangsniveau

Niveau

Vanaf MBO niveau kan deze cursus gevolgd worden

Voor het volgen van de training wordt HBO niveau aanbevolen

 

 

Doelstelling

 

Na het volgen van de training:

 • Kent u de werking en actualiteit van het fiscale systeem (aanslag, aangifte en belastingcontrole, bezwaar en beroep);
 • Kent u de basisbeginselen van de verschillende (corporatie)belastingen;
 • Bent u gesprekspartner ten aanzien van fiscale aspecten;
 • Kunt u uw bijdrage op fiscaal gebied binnen uw organisatie vergroten.
 

 

 

 

Docenten

Mandy Arkes – Fiscalist bij Dudok Bouw- en Vastgoedrecht

Binnert van Harinxma – Fiscalist bij Dudok Bouw- en Vastgoedrecht

Wobbe van der Meulen – Managing Consultant Hofmeier

 

 

 

 

Vrijstellingbeleid

Niet van toepassing

 

Studiebelasting

Aanwezigheid op de cursusdag is voldoende

 

Studiemateriaal

Voor deze training is geen specifiek studiemateriaal benodigd

 

Prijs

€495,- vrijgesteld van BTW