Hofmeier, Public Values en Scope & Skills organiseren
het seminar:

 

Waardemutatie van vastgoed in jaarrekening nader verklaard

 

Corporaties waarderen hun bezit op marktwaarde. Uiteraard is er een verschil tussen de waarde op 1 januari en 31 december. Dit verschil wordt in de resultatenrekening verantwoord onder de post “Waardeverschillen”. Deze post is samengesteld uit vele waardemutaties. Zowel positieve als negatieve.

Voor bestuurders en RvC-leden, maar ook voor managers wonen en vastgoed zijn dit vaak lastig te doorgronden posten, waarvan oorzaken en gevolgen niet altijd eenvoudig te duiden zijn. Bij de jaarrekening 2016 gaf deze post ook aanleiding tot veel vragen van de accountant en problemen met de afronding van de controle.

Ook voor stakeholders kan inzicht in de verschillen relevant zijn, omdat de mutatie gevolgen kan hebben voor de keuzes die de corporatie ten aanzien van hun belangen maakt (zoals het inzetten van ander huurbeleid, de woning(en) wel of niet verkopen, wel of geen groot onderhoud of investeringen in zorgvastgoed e.d.).

Het is belangrijk om een betrouwbaar en volledig beeld te hebben van de waarde van uw vastgoed en de omstandigheden die daarop van invloed zijn. Dat kan door informatie uit verschillende bronnen naast elkaar te leggen, deze gegevens te toetsen en inzichtelijk te maken.

Wat zit er achter deze post (waardeverschillen) van vaak vele miljoenen euro’s? Na afloop van ons seminar bent u in staat deze waardemutatie(s) te verklaren en de “black box” open te breken. Dit seminar zal u helpen ook de juiste vragen te stellen aan de taxateur en de vastgoedmanager.

We geven tijdens het seminar ook een doorkijkje naar de toekomst en kijken naar de invloed van Big Data op woningonderhoud en daarmee op de waardeontwikkeling van uw vastgoed. Big Data zal kostenbesparing mogelijk maken, maar ook onderhoud beter kunnen voorspellen.

Voor de deelname aan dit seminar ontvangt u 4 PE-punten.
U kunt zich inschrijven via de button onderaan deze uitnodiging.

Een bijzonder gevarieerd programma niet alleen voor de financial!


AGENDA | DETAILS

 • Datum: donderdag 8 maart 2018.
 • Inloop: vanaf 12.00 uur met lunch.
 • Afsluiting: rond 17.00 uur met borrel.
 • Thema: Verklaring waardemutaties vastgoed.
 • Locatie: Hofmeier, Lammenschansweg 144, Leiden.
 • PE-punten: U ontvangt 4 PE-punten.
 • Kosten: € 395,- exclusief BTW. U kunt een introducee uit uw organisatie meenemen voor € 100,- exclusief BTW.
 • Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 4 maart 2018, bij annuleren na deze datum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.


PROGRAMMA

 • 12.00 uur: Ontvangst met lunch.
 • 12.30 uur: Opening door onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values.
 • 12.35 uur: Cor Snoeijs Bestuurder Stekademy en Martijn Rink Directeur-Bestuurder van Rhenam vertellen over de praktijk van het afleggen van verantwoording over de waardeontwikkeling van het vastgoed.
 • 13.15 uur-14.00 uur: Lambert van den Top en Klaas Bosma; de waardemutatie van het vastgoed ten behoeve van de winst- en verliesrekening en beleidsinzichten ontleed door Reasult.
 • 14.00 uur: Fred Baptist en Peter Pronk van Fortierra B.V. beschrijven aan de hand van vier stappen beheren, valideren, visualiseren en informeren hoe u kunt komen tot een volledig en betrouwbaar beeld van uw vastgoedobjecten.
 • 14.45 uur: Pauze.
 • 15.15 uur: Rob Hagemans van Hagemans Vastgoedonderhoud schetst ons een beeld van de impact van Big Data op woningonderhoud en neemt ons mee in datagestuurd woningonderhoud: van preventief naar predictief onderhoud.
 • 16.00 uur: Jet Bicker Caarten, Manager Volkshuisvesting bij Portaal Leiden; Reflectie op de verantwoording over de waardeontwikkeling van het vastgoed in relatie tot de volkshuisvestelijke doelstellingen van corporaties.
 • 16.45 uur: Afsluiting door Peter van Gilst Sector Leider corporaties bij Hofmeier met aansluitende borrel.

Graag tot ziens op donderdag 8 maart 2018!

 

Schrijf u in

Ook interessant

Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, ...

Lees verder

Belastingen; in uw voor- of nadeel?

De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke element...

Lees verder

AVG en Privacy; aan de slag!

Het jaar 2018 staat voor veel organisaties in het teken van de implementatie van de privacywetgeving Algemene Verordening Geg...

Lees verder

Waardemutatie van vastgoed in jaarrekening nader verklaard

Hofmeier, Public Values en Scope & Skills organiseren het seminar:   Waardemutatie van vastgoed in jaarrekening na...

Lees verder

Sectormanager Woningcorporaties

Denk je in oplossingen en opereer je graag als (commercieel) business partner van onze opdrachtgevers in de sector woningcorp...

Lees verder

Recruiter

Ben jij gedreven en ondernemend? En kan je als recruiter succesvol nieuwe collega’s aan ons binden? Dan zijn wij op zoe...

Lees verder

(Assistent) Controller

Heb je je (financiële) opleiding afgerond? Houd je van afwisseling en vind je persoonlijke groei en ontwikkeling be...

Lees verder

De nieuwe Europese privacywet AVG: bent u al voorbereid?

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Met deze nieuwe wet worden de ...

Lees verder

Starters (Finance)

Heb je je (financiële) opleiding afgerond? Tijdens je stages al wat ervaring opgedaan en nu klaar voor het "echte&q...

Lees verder

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

Lees verder

Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

Lees verder

Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

Lees verder

Best Finance Team of the Year 2018

Een goed financieel beleid is één van de belangrijkste fundamenten van een bedrijf.  Het financiële team – en n...

Lees verder

Scan Cultuur, houding & gedrag

Zijn cultuur, houding en gedrag een hindernis binnen uw organisatie? Of fungeren ze juist als smeerolie? Krijg inzicht met on...

Lees verder

Previsitatie

Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplichte v...

Lees verder

Flexibele schil

Kleine corporaties zijn sterk. Sterk door een brede lokale verankering en door uitgebreide kennis van het bezit en de klanten...

Lees verder

Risicomanagement

Woningcorporaties staan bloot aan vele risico’s, maar hoe bepaalt u nu welke de belangrijkste zijn voor uw organisatie? Wel...

Lees verder

Fiscaal in control

Fiscaliteit is voor woningcorporaties 'a fact of life' geworden. Vennootschapsbelasting staat hoog op de lijst. Daar is voor ...

Lees verder

Kostenbeheersing en optimalisatie

De redenering is vrij simpel maar wel nodig om een gezond financieel kader te scheppen binnen een organisatie; op je werk omg...

Lees verder

RiskCongres PublicValues 2018

Het RiskCongres PublicValues 2018 is vastgesteld op donderdag 5 april 2018. Het thema is : “Delen is macht. Crowdbraining :...

Lees verder

Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvou...

Lees verder

Geslaagd Seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturing’

Op 19 september organiseerden Public Values, Hofmeier en Scope & Skills het seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturi...

Lees verder

Datalekken: ligt u er wakker van?

Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

Lees verder

Beste Finance Team of the Year

Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

Lees verder

Scheidsrechter of teamspeler?

De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

Lees verder

Financial Controller

Herziene Woningwet, dPi, dVi, DAEB/niet DAEB...De Wet- en Regelgeving binnen sector heeft geen geheimen meer voor jou? Op z...

Lees verder

Meerjarenbegroting; bent u er klaar voor?

Nu het jaarrekeningtraject en de dVi-verantwoording naar CorpoData achter de rug zijn, breekt de tijd voor de (meerjaren)begr...

Lees verder

Vastgoed, weet wat je in huis hebt

Een derde van de Nederlandse woningcorporaties weet niet wat de waarde is van de woningen die zij in bezit hebben. Dit blijkt...

Lees verder

Ontwikkeling financiële functie 3/3

Financial & business controller van de toekomst: Sociale alleskunners? Wil je als finance professional en controller kun...

Lees verder

Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 2/3

Durf, competenties en communicatie Ook binnen het publieke domein wordt er gezocht naar financiële professionals die proact...

Lees verder

Waarheen, waarvoor...?

De column van Rudi in CM Het laatste kwartaal van het jaar is aangebroken. Een mooi moment om te kijken waar we de rest van ...

Lees verder

Connectmeeting Woningcorporaties

Drukbezochte Hofmeier Connectmeeting Woningcorporaties Met het thema ‘License to Operate' wisten Marjolijn Vencken en ...

Lees verder