Hofmeier, Public Values en Scope & Skills organiseren
het seminar:

 

Waardemutatie van vastgoed in jaarrekening nader verklaard

 

Corporaties waarderen hun bezit op marktwaarde. Uiteraard is er een verschil tussen de waarde op 1 januari en 31 december. Dit verschil wordt in de resultatenrekening verantwoord onder de post “Waardeverschillen”. Deze post is samengesteld uit vele waardemutaties. Zowel positieve als negatieve.

Voor bestuurders en RvC-leden, maar ook voor managers wonen en vastgoed zijn dit vaak lastig te doorgronden posten, waarvan oorzaken en gevolgen niet altijd eenvoudig te duiden zijn. Bij de jaarrekening 2016 gaf deze post ook aanleiding tot veel vragen van de accountant en problemen met de afronding van de controle.

Ook voor stakeholders kan inzicht in de verschillen relevant zijn, omdat de mutatie gevolgen kan hebben voor de keuzes die de corporatie ten aanzien van hun belangen maakt (zoals het inzetten van ander huurbeleid, de woning(en) wel of niet verkopen, wel of geen groot onderhoud of investeringen in zorgvastgoed e.d.).

Het is belangrijk om een betrouwbaar en volledig beeld te hebben van de waarde van uw vastgoed en de omstandigheden die daarop van invloed zijn. Dat kan door informatie uit verschillende bronnen naast elkaar te leggen, deze gegevens te toetsen en inzichtelijk te maken.

Wat zit er achter deze post (waardeverschillen) van vaak vele miljoenen euro’s? Na afloop van ons seminar bent u in staat deze waardemutatie(s) te verklaren en de “black box” open te breken. Dit seminar zal u helpen ook de juiste vragen te stellen aan de taxateur en de vastgoedmanager.

We geven tijdens het seminar ook een doorkijkje naar de toekomst en kijken naar de invloed van Big Data op woningonderhoud en daarmee op de waardeontwikkeling van uw vastgoed. Big Data zal kostenbesparing mogelijk maken, maar ook onderhoud beter kunnen voorspellen.

Voor de deelname aan dit seminar ontvangt u 4 PE-punten.
U kunt zich inschrijven via de button onderaan deze uitnodiging.

Een bijzonder gevarieerd programma niet alleen voor de financial!


AGENDA | DETAILS

 • Datum: donderdag 8 maart 2018.
 • Inloop: vanaf 12.00 uur met lunch.
 • Afsluiting: rond 17.00 uur met borrel.
 • Thema: Verklaring waardemutaties vastgoed.
 • Locatie: Hofmeier, Lammenschansweg 144, Leiden.
 • PE-punten: U ontvangt 4 PE-punten.
 • Kosten: € 395,- exclusief BTW. U kunt een introducee uit uw organisatie meenemen voor € 100,- exclusief BTW.
 • Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 4 maart 2018, bij annuleren na deze datum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.


PROGRAMMA

 • 12.00 uur: Ontvangst met lunch.
 • 12.30 uur: Opening door onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values.
 • 12.35 uur: Cor Snoeijs Bestuurder Stekademy en Martijn Rink Directeur-Bestuurder van Rhenam vertellen over de praktijk van het afleggen van verantwoording over de waardeontwikkeling van het vastgoed.
 • 13.15 uur-14.00 uur: Lambert van den Top en Klaas Bosma; de waardemutatie van het vastgoed ten behoeve van de winst- en verliesrekening en beleidsinzichten ontleed door Reasult.
 • 14.00 uur: Fred Baptist en Peter Pronk van Fortierra B.V. beschrijven aan de hand van vier stappen beheren, valideren, visualiseren en informeren hoe u kunt komen tot een volledig en betrouwbaar beeld van uw vastgoedobjecten.
 • 14.45 uur: Pauze.
 • 15.15 uur: Rob Hagemans van Hagemans Vastgoedonderhoud schetst ons een beeld van de impact van Big Data op woningonderhoud en neemt ons mee in datagestuurd woningonderhoud: van preventief naar predictief onderhoud.
 • 16.00 uur: Jet Bicker Caarten, Manager Volkshuisvesting bij Portaal Leiden; Reflectie op de verantwoording over de waardeontwikkeling van het vastgoed in relatie tot de volkshuisvestelijke doelstellingen van corporaties.
 • 16.45 uur: Afsluiting door Peter van Gilst Sector Leider corporaties bij Hofmeier met aansluitende borrel.

Graag tot ziens op donderdag 8 maart 2018!

 

Schrijf u in

Ook interessant

Hofmeier Connect Meeting: Focus!

Ons jaarlijkse Connect Meeting is op donderdag 11 april 2019. Dit jaar is het thema “Focus”! ...

Lees verder

Seminar I De Woningnood in Nederland

Op donderdag 14 februari 2019 organiseert Hofmeier het seminar ‘De Woningnood in Nederland’, waarbij de sprekers ...

Lees verder

Evaluatie Congres Energieprestatie 2.0

Wie? Rens Linssen, Duurzaam Financieel Consultant Wat? Het Congres Energieprestatie 2.0  door NEN met medewerking van het ...

Lees verder

In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstrainin...

Lees verder

Vastgoedrekenen en financiële analyses steeds belangrijker!

De planning- en controlcyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende het he...

Lees verder

Wat is de beste rapportageoplossing?

Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk samen ...

Lees verder

De duurzaamheidsdiscussie: wat doen we eraan?

Van alle kanten horen wij momenteel geluiden over de inspanningen die geleverd moeten worden om de klimaatverandering een hal...

Lees verder

Van fiscale klemmen naar fiscale effectieve strategie

Woningcorporaties hebben tot op de dag van vandaag niet het onderste uit de kan gehaald op fiscaal gebied. Met alle beperking...

Lees verder

De zomer is nu toch echt voorbij!

Blog | Peter van GilstWat kunnen we terugkijken op een fantastische zomer waarin vele warmterecords werden gebroken. Zelf...

Lees verder

De Lean corporatie in 5 stappen

De kracht van een tevreden klant wordt door steeds meer organisaties erkend. De Aedes Benchmark speelt hier voor woningcorpor...

Lees verder

Financiële marktwaardering: een hele klus

Financiële marktwaardering | Column CM | Johan Westerhuis Toen de Woningwet in 2015 werd aangepast moesten woningcorporatie...

Lees verder

Fiscalist Woningcorporaties

Wil je je verdiepen in fiscale dossiers van de woningcorporaties? Kom bij Hofmeier!Heb je ervaring met de vennootschapsbelast...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

Controller en accountant: samen sterk

Column van Willem in CM Een tijdje terug zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe account...

Lees verder

Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zoude...

Lees verder

Balans tussen hard controls en soft controls = resultaat boeken

Dan denkt u dat u het goed voor elkaar hebt. Een helder plan van aanpak, de RvC staat volledig achter u, evenals de OR. Alle ...

Lees verder

SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleverancier...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

De controller en de accountant: samen sterk

Column van Willem in CMNiet zo lang geleden zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe a...

Lees verder

Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structure...

Lees verder

Zelfevaluatie RvC/RvT

Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC ...

Lees verder

Boardroom Dynamics

Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maats...

Lees verder

Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, infor...

Lees verder

‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

Lees verder

Wederom geslaagd Hofmeier Seminar: waardemutatie vastgoed in jaarrekening nader verklaard

Onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values startte de bijeenkomst door te verwijzen naar de onjuistheid van de beweringen...

Lees verder

Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, ...

Lees verder

Belastingen; in uw voor- of nadeel?

De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke element...

Lees verder

AVG en Privacy; aan de slag!

Het jaar 2018 staat voor veel organisaties in het teken van de implementatie van de privacywetgeving Algemene Verordening Geg...

Lees verder

(Assistent) Controller

Yes, je hebt je financiële opleiding afgerond en klaar voor het echte werk!  Wij zoeken!Wij zijn op zoek ...

Lees verder

De nieuwe Europese privacywet AVG: bent u al voorbereid?

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Met deze nieuwe wet worden de ...

Lees verder

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

Lees verder

Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

Lees verder

Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

Lees verder

Scan Cultuur, houding & gedrag

Zijn cultuur, houding en gedrag een hindernis binnen uw organisatie? Of fungeren ze juist als smeerolie? Krijg inzicht met on...

Lees verder

Previsitatie

Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplichte v...

Lees verder

Flexibele schil

Kleine corporaties zijn sterk. Sterk door een brede lokale verankering en door uitgebreide kennis van het bezit en de klanten...

Lees verder

Risicomanagement

Woningcorporaties staan bloot aan vele risico’s, maar hoe bepaalt u nu welke de belangrijkste zijn voor uw organisatie? Wel...

Lees verder

Fiscaal in control

Fiscaliteit is voor woningcorporaties 'a fact of life' geworden. Vennootschapsbelasting staat hoog op de lijst. Daar is voor ...

Lees verder

Kostenbeheersing en optimalisatie

De redenering is vrij simpel maar wel nodig om een gezond financieel kader te scheppen binnen een organisatie; op je werk omg...

Lees verder

Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvou...

Lees verder

Geslaagd Seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturing’

Op 19 september organiseerden Public Values, Hofmeier en Scope & Skills het seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturi...

Lees verder

Datalekken: ligt u er wakker van?

Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

Lees verder

Beste Finance Team of the Year

Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

Lees verder

Scheidsrechter of teamspeler?

De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

Lees verder

Financial Controller

Woningwet 2015, dPi, dVi, DAEB/niet DAEB...De Wet- en Regelgeving binnen de sector heeft geen geheimen meer voor jou? Op zo...

Lees verder