Donderdag 22 november 2018 | Hofmeier Lammenschansweg 144 2321 JX  Leiden 3 PE-punten   | 12.00 uur - 17.00 uur

Seminar I Ethiek & Soft controls

Goed of fout? Het antwoord kan verstrekkende gevolgen hebben. Goed of fout gaat niet alleen over het correct beantwoorden van deze vraag, maar ook over hoe te handelen in bepaalde situaties en hoe je houding en gedrag van invloed is op anderen. Op donderdag 22 november 2018 organiseert Hofmeier het seminar ‘Ethiek & Soft controls’, waarbij o.a. wordt ingegaan op ethische kwesties in je dagelijkse werkzaamheden binnen de woningcorporaties.

5 min lezen

Op 22 november organiseert Hofmeier samen met Public Values en Scope & Skills een seminar met als thema Ethiek & Soft controls. De handvatten die u worden aangereikt tijdens dit seminar geven u inzicht in hoe u kunt handelen in situaties waar ethische vraagstukken een rol spelen. Daarbij bespreken we ook hoe soft controls een bijdrage kunnen leveren aan de beheersing van processen in uw organisatie en hoe u kunt zorgen voor balans tussen hard en soft controls.

Waarom zijn Ethiek & Soft controls een belangrijk thema?

Ethiek is het nadenken over goed handelen. Maar wat is goed handelen? Zeker bij maatschappelijke instellingen als woningcorporaties bestaat er geen simpel onderscheid tussen goed en fout. Onder druk van onder andere overheid, opdrachtgevers, publieke opinie, het management en de toezichthouders moet je besluiten over hoe te handelen. De resultaten van uw besluit kunnen echter grote gevolgen hebben. 

Met soft controls probeer je invloed uit te oefenen op de motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van medewerkers (kortom: houding en gedrag). Doelstelling is het creëren van een motiverende en stimulerende omgeving, waarin medewerkers hun werk kunnen doen. De veronderstelling is dat daarmee de persoonlijke doelstellingen in het verlengde komen te liggen van die van de organisatie. Tegelijkertijd is het uitgangspunt dat de werknemer daardoor altijd handelt in belang van de organisatie. Maar neem je dan ook de goede besluiten en handel je ethisch? In hoeverre zijn cultuur en voorbeeldgedrag een voorwaarde voor integer handelen?

Programma

12.00 uur:Ontvangst: met broodjes
12.30 uur:Opening door onze dagvoorzitter 
Piet Klop, partner van Public Values B.V. 

12.30 -13.15 uur:

Integer handelen en Aristoteles?
Soft controls zijn beheersings- en sturingsmaatregelen die betrekking hebben op cultuur en gedrag. Integer handelen speelt hierin een essentiële rol.

Gert staat samen met u stil bij twee zaken:

(1) Soft control heeft alles te maken met integer handelen. Rondom het thema integer handelen zal hij stilstaan bij de ethiek van Aristoteles. Die is al zo’n 2500 jaar oud, maar verrassend actueel. Daarbij heeft deze ethiek een grote zeggingskracht in de financiële wereld.

(2) Maar soft control is ook méér dan alleen integer handelen. Om dit te verduidelijken neemt Gert u mee in de ontwikkeling van een soft-controlscan. Wat zijn de voordelen daarvan?

Gert de jong
Gert de Jong, associate professor aan de Hogeschool van Amsterdam

 

13.15 -14.00 uur:

Gedrag bespreekbaar maken
Er bestaat veel schroom en terughoudendheid om onethisch gedrag bespreekbaar te maken. Zeker als het een hiërarchisch hoger geplaatst persoon betreft.

Gert-Jan neemt u mee in het bespreekbaar maken van (onethisch) gedrag. U ervaart hoe u dilemma’s bespreekbaar kunt maken zonder de relatie op het spel te zetten. Het verschil tussen de bovenstroom en onderstroom bij gesprekken wordt duidelijk door de invloed van onze associaties die wij allemaal hebben. We zien de wereld immers niet zoals hij is, maar zoals we denken dat hij is. Deze lastige gesprekken kunt u voeren middels een praktisch model dat direct toepasbaar is.

Gert-Jan SpenkelinkDaarnaast gaat Gert-Jan het hebben over de manipulatieve trucs die op ons toegepast worden om onethisch te handelen. Uiteraard krijgt u de tips om daar op een effectieve manier mee om te gaan.
Gert-Jan Spenkelink, adviseur, training en docent aan de Erasmus Universiteit.

14.00-15.00 uur:

Soft controls zijn onmiskenbaar bij integriteitsissues
Het inzetten van soft controls is een actueel middel en een must bij de gerichte aanpak en het onderkennen van integriteitsissues. Zij dragen bij aan het oplossen van ethische vraagstukken binnen uw organisatie en bieden een instrumentarium voor de juiste beheersinstrumenten.

Als materiedeskundige neemt Frans Bovenschen u mee in de dagelijkse praktijk van ca. 40 jaar. Hij benoemt de randvoorwaarden voor soft-controls en toont enkele aansprekende voorbeelden vanuit zijn praktijk die laten zien hoe u de ethiek binnen uw organisatie beïnvloedt.

Frans Bovenschen

Daarnaast geeft hij handvatten hoe om te gaan met integriteitsmeldingen.
Niet integer handelen zegt per definitie (nog) niet of iemand
frauduleus is... 

Frans Bovenschen, Bovenschen Consultancy B.V.

15.00- 15.30 uur:

Pauze 

15.30 -16.15 uur:

De gevolgen en aanpak van onethisch handelen 
Karin Rosielle heeft haar sporen in de volkshuisvesting verdiend als interim bestuurder bij diverse corporaties in zwaar weer.

Karin RosielleZij heeft ethische dilemma’s en kwesties en (het ontbreken van) soft controls in de hectiek bij deze corporaties ervaren en daar praktisch invulling aan gegeven. Zij zal haar visie en ervaringen delen.
Karin Rosielle, Voorzitter Raad van Commissarissen VelisonWonen Portaal 

16.15 – 17.00 uur:

Ethisch besluiten onder druk
“Onder druk van onder andere overheid, opdrachtgevers, publieke opinie, het management en de toezichthouders moet u besluiten over hoe te handelen. Bent u het daar eigenlijk mee eens?

Grethe onderzoekt met u die vraag vanuit enkele casussen uit de praktijk. Dat wij in deze tijd zo bezig zijn met ethiek en soft controls in de organisatie heeft met grotere maatschappelijke ontwikkelingen te maken dan alleen de voorbije crisis.

Grethe van Geffen

Om daarin effectief te zijn is een gericht leerproces nodig: op het niveau van individu, op groepsniveau en als organisatie. U krijgt inzicht in de bredere beweging die speelt en begrijpt waar uw eigen beïnvloedingsmogelijkheden liggen.
Grethe van Geffen, Seba cultuurmanagement B.V.

17:00 - 17.05 uur:

Afsluiting
Peter van Gilst, sectorleider corporaties bij Hofmeier 

Rond 17:00 uur:

Borrel
Napraten onder het genot van een drankje.

Praktische informatie

 • Datum: donderdag 22 november 018
 • Locatie: Hofmeier, Lammenschansweg 144, Leiden
 • Thema: Ethiek & Soft controls
 • Inloop: vanaf 12.00 uur met lunch
 • Afsluiting: rond 17.00 uur met borrel
 • PE-punten: U ontvangt 3 PE-punten
 • Kosten:
  - Reguliere prijs: € 395,- exclusief BTW. p.p.
  - Kortingsprijs Aedes-leden: € 345,- exclusief BTW. p.p.
  - Introducee uit uw organisatie: € 100,- exclusief BTW p.p.
 • Annuleringsvoorwaarden:
  Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 15 november 2018. 
  Na deze datum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Organisatie:
  Hofmeier, Public Values, Skope & Skills

Ook interessant