Goed of fout? Het antwoord kan verstrekkende gevolgen hebben. Goed of fout gaat niet alleen over het correct beantwoorden van deze vraag, maar ook over hoe te handelen in bepaalde situaties en hoe je houding en gedrag van invloed is op anderen. Op donderdag 22 november 2018 organiseert Hofmeier het seminar ‘Ethiek & Soft controls’, waarbij o.a. wordt ingegaan op ethische kwesties in je dagelijkse werkzaamheden binnen de woningcorporaties.

Op 22 november organiseert Hofmeier samen met Public Values en Scope & Skills een seminar met als thema Ethiek & Soft controls. De handvatten die u worden aangereikt tijdens dit seminar geven u inzicht in hoe u kunt handelen in situaties waar ethische vraagstukken een rol spelen. Daarbij bespreken we ook hoe soft controls een bijdrage kunnen leveren aan de beheersing van processen in uw organisatie en hoe u kunt zorgen voor balans tussen hard en soft controls.

Waarom zijn Ethiek & Soft controls een belangrijk thema?

Ethiek is het nadenken over goed handelen. Maar wat is goed handelen? Zeker bij maatschappelijke instellingen als woningcorporaties bestaat er geen simpel onderscheid tussen goed en fout. Onder druk van onder andere overheid, opdrachtgevers, publieke opinie, het management en de toezichthouders moet je besluiten over hoe te handelen. De resultaten van uw besluit kunnen echter grote gevolgen hebben. 

Met soft controls probeer je invloed uit te oefenen op de motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van medewerkers (kortom: houding en gedrag). Doelstelling is het creëren van een motiverende en stimulerende omgeving, waarin medewerkers hun werk kunnen doen. De veronderstelling is dat daarmee de persoonlijke doelstellingen in het verlengde komen te liggen van die van de organisatie. Tegelijkertijd is het uitgangspunt dat de werknemer daardoor altijd handelt in belang van de organisatie. Maar neem je dan ook de goede besluiten en handel je ethisch? In hoeverre zijn cultuur en voorbeeldgedrag een voorwaarde voor integer handelen?

Programma

12.00 uur:Ontvangst: met broodjes
12.30 uur:Opening door onze dagvoorzitter 
Piet Klop, partner van Public Values B.V. 

12.30 -13.15 uur:

Integer handelen en Aristoteles?
Soft controls zijn beheersings- en sturingsmaatregelen die betrekking hebben op cultuur en gedrag. Integer handelen speelt hierin een essentiële rol.

Gert staat samen met u stil bij twee zaken:

(1) Soft control heeft alles te maken met integer handelen. Rondom het thema integer handelen zal hij stilstaan bij de ethiek van Aristoteles. Die is al zo’n 2500 jaar oud, maar verrassend actueel. Daarbij heeft deze ethiek een grote zeggingskracht in de financiële wereld.

(2) Maar soft control is ook méér dan alleen integer handelen. Om dit te verduidelijken neemt Gert u mee in de ontwikkeling van een soft-controlscan. Wat zijn de voordelen daarvan?

Gert de jong
Gert de Jong, associate professor aan de Hogeschool van Amsterdam

 

13.15 -14.00 uur:

Gedrag bespreekbaar maken
Er bestaat veel schroom en terughoudendheid om onethisch gedrag bespreekbaar te maken. Zeker als het een hiërarchisch hoger geplaatst persoon betreft.

Gert-Jan neemt u mee in het bespreekbaar maken van (onethisch) gedrag. U ervaart hoe u dilemma’s bespreekbaar kunt maken zonder de relatie op het spel te zetten. Het verschil tussen de bovenstroom en onderstroom bij gesprekken wordt duidelijk door de invloed van onze associaties die wij allemaal hebben. We zien de wereld immers niet zoals hij is, maar zoals we denken dat hij is. Deze lastige gesprekken kunt u voeren middels een praktisch model dat direct toepasbaar is.

Gert-Jan SpenkelinkDaarnaast gaat Gert-Jan het hebben over de manipulatieve trucs die op ons toegepast worden om onethisch te handelen. Uiteraard krijgt u de tips om daar op een effectieve manier mee om te gaan.
Gert-Jan Spenkelink, adviseur, training en docent aan de Erasmus Universiteit.

14.00-15.00 uur:

Soft controls zijn onmiskenbaar bij integriteitsissues
Het inzetten van soft controls is een actueel middel en een must bij de gerichte aanpak en het onderkennen van integriteitsissues. Zij dragen bij aan het oplossen van ethische vraagstukken binnen uw organisatie en bieden een instrumentarium voor de juiste beheersinstrumenten.

Als materiedeskundige neemt Frans Bovenschen u mee in de dagelijkse praktijk van ca. 40 jaar. Hij benoemt de randvoorwaarden voor soft-controls en toont enkele aansprekende voorbeelden vanuit zijn praktijk die laten zien hoe u de ethiek binnen uw organisatie beïnvloedt.

Frans Bovenschen

Daarnaast geeft hij handvatten hoe om te gaan met integriteitsmeldingen.
Niet integer handelen zegt per definitie (nog) niet of iemand
frauduleus is… 

Frans Bovenschen, Bovenschen Consultancy B.V.

15.00- 15.30 uur:

Pauze 

15.30 -16.15 uur:

De gevolgen en aanpak van onethisch handelen 
Karin Rosielle heeft haar sporen in de volkshuisvesting verdiend als interim bestuurder bij diverse corporaties in zwaar weer.

Karin RosielleZij heeft ethische dilemma’s en kwesties en (het ontbreken van) soft controls in de hectiek bij deze corporaties ervaren en daar praktisch invulling aan gegeven. Zij zal haar visie en ervaringen delen.
Karin Rosielle, Voorzitter Raad van Commissarissen VelisonWonen Portaal 

16.15 – 17.00 uur:

Ethisch besluiten onder druk
“Onder druk van onder andere overheid, opdrachtgevers, publieke opinie, het management en de toezichthouders moet u besluiten over hoe te handelen. Bent u het daar eigenlijk mee eens?

Grethe onderzoekt met u die vraag vanuit enkele casussen uit de praktijk. Dat wij in deze tijd zo bezig zijn met ethiek en soft controls in de organisatie heeft met grotere maatschappelijke ontwikkelingen te maken dan alleen de voorbije crisis.

Grethe van Geffen

Om daarin effectief te zijn is een gericht leerproces nodig: op het niveau van individu, op groepsniveau en als organisatie. U krijgt inzicht in de bredere beweging die speelt en begrijpt waar uw eigen beïnvloedingsmogelijkheden liggen.
Grethe van Geffen, Seba cultuurmanagement B.V.

17:00 – 17.05 uur:

Afsluiting
Peter van Gilst, sectorleider corporaties bij Hofmeier 

Rond 17:00 uur:

Borrel
Napraten onder het genot van een drankje.

Praktische informatie

 • Datum: donderdag 22 november 018
 • Locatie: Hofmeier, Lammenschansweg 144, Leiden
 • Thema: Ethiek & Soft controls
 • Inloop: vanaf 12.00 uur met lunch
 • Afsluiting: rond 17.00 uur met borrel
 • PE-punten: U ontvangt 3 PE-punten
 • Kosten:
  – Reguliere prijs: € 395,- exclusief BTW. p.p.
  – Kortingsprijs Aedes-leden: € 345,- exclusief BTW. p.p.
  – Introducee uit uw organisatie: € 100,- exclusief BTW p.p.
 • Annuleringsvoorwaarden:
  Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 15 november 2018. 
  Na deze datum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Organisatie:
  Hofmeier, Public Values, Skope & Skills
Schrijf u meteen in


Ook interessant

Hofmeier Connect Meeting: Focus!

Ons jaarlijkse Connect Meeting is op donderdag 11 april 2019. Dit jaar is het thema “Focus”! ...

Lees verder

Seminar I De Woningnood in Nederland

Op donderdag 14 februari 2019 organiseert Hofmeier het seminar ‘De Woningnood in Nederland’, waarbij de sprekers ...

Lees verder

Evaluatie Congres Energieprestatie 2.0

Wie? Rens Linssen, Duurzaam Financieel Consultant Wat? Het Congres Energieprestatie 2.0  door NEN met medewerking van het ...

Lees verder

In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstrainin...

Lees verder

Vastgoedrekenen en financiële analyses steeds belangrijker!

De planning- en controlcyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende het he...

Lees verder

Wat is de beste rapportageoplossing?

Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk samen ...

Lees verder

De duurzaamheidsdiscussie: wat doen we eraan?

Van alle kanten horen wij momenteel geluiden over de inspanningen die geleverd moeten worden om de klimaatverandering een hal...

Lees verder

Van fiscale klemmen naar fiscale effectieve strategie

Woningcorporaties hebben tot op de dag van vandaag niet het onderste uit de kan gehaald op fiscaal gebied. Met alle beperking...

Lees verder

De zomer is nu toch echt voorbij!

Blog | Peter van GilstWat kunnen we terugkijken op een fantastische zomer waarin vele warmterecords werden gebroken. Zelf...

Lees verder

De Lean corporatie in 5 stappen

De kracht van een tevreden klant wordt door steeds meer organisaties erkend. De Aedes Benchmark speelt hier voor woningcorpor...

Lees verder

Financiële marktwaardering: een hele klus

Financiële marktwaardering | Column CM | Johan Westerhuis Toen de Woningwet in 2015 werd aangepast moesten woningcorporatie...

Lees verder

Fiscalist Woningcorporaties

Wil je je verdiepen in fiscale dossiers van de woningcorporaties? Kom bij Hofmeier!Heb je ervaring met de vennootschapsbelast...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

Controller en accountant: samen sterk

Column van Willem in CM Een tijdje terug zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe account...

Lees verder

Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zoude...

Lees verder

Balans tussen hard controls en soft controls = resultaat boeken

Dan denkt u dat u het goed voor elkaar hebt. Een helder plan van aanpak, de RvC staat volledig achter u, evenals de OR. Alle ...

Lees verder

SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleverancier...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

De controller en de accountant: samen sterk

Column van Willem in CMNiet zo lang geleden zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe a...

Lees verder

Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structure...

Lees verder

Zelfevaluatie RvC/RvT

Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC ...

Lees verder

Boardroom Dynamics

Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maats...

Lees verder

Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, infor...

Lees verder

‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

Lees verder

Wederom geslaagd Hofmeier Seminar: waardemutatie vastgoed in jaarrekening nader verklaard

Onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values startte de bijeenkomst door te verwijzen naar de onjuistheid van de beweringen...

Lees verder

Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, ...

Lees verder

Belastingen; in uw voor- of nadeel?

De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke element...

Lees verder

AVG en Privacy; aan de slag!

Het jaar 2018 staat voor veel organisaties in het teken van de implementatie van de privacywetgeving Algemene Verordening Geg...

Lees verder

(Assistent) Controller

Yes, je hebt je financiële opleiding afgerond en klaar voor het echte werk!  Wij zoeken!Wij zijn op zoek ...

Lees verder

De nieuwe Europese privacywet AVG: bent u al voorbereid?

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Met deze nieuwe wet worden de ...

Lees verder

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

Lees verder

Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

Lees verder

Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

Lees verder

Scan Cultuur, houding & gedrag

Zijn cultuur, houding en gedrag een hindernis binnen uw organisatie? Of fungeren ze juist als smeerolie? Krijg inzicht met on...

Lees verder

Previsitatie

Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplichte v...

Lees verder

Flexibele schil

Kleine corporaties zijn sterk. Sterk door een brede lokale verankering en door uitgebreide kennis van het bezit en de klanten...

Lees verder

Risicomanagement

Woningcorporaties staan bloot aan vele risico’s, maar hoe bepaalt u nu welke de belangrijkste zijn voor uw organisatie? Wel...

Lees verder

Fiscaal in control

Fiscaliteit is voor woningcorporaties 'a fact of life' geworden. Vennootschapsbelasting staat hoog op de lijst. Daar is voor ...

Lees verder

Kostenbeheersing en optimalisatie

De redenering is vrij simpel maar wel nodig om een gezond financieel kader te scheppen binnen een organisatie; op je werk omg...

Lees verder

Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvou...

Lees verder

Geslaagd Seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturing’

Op 19 september organiseerden Public Values, Hofmeier en Scope & Skills het seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturi...

Lees verder

Datalekken: ligt u er wakker van?

Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

Lees verder

Beste Finance Team of the Year

Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

Lees verder

Scheidsrechter of teamspeler?

De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

Lees verder

Financial Controller

Woningwet 2015, dPi, dVi, DAEB/niet DAEB...De Wet- en Regelgeving binnen de sector heeft geen geheimen meer voor jou? Op zo...

Lees verder