Op donderdag 14 februari 2019 organiseert Hofmeier het seminar ‘De Woningnood in Nederland’, waarbij de sprekers hun visie hierover met ons delen.

 

 

Op14 februari organiseert Hofmeier samen met Public Values en Scope & Skills een seminar met als thema “De Woningnood in Nederland”. Het probleem van de woningnood is bekend, maar wat zijn de te verwachten ontwikkelingen voor corporaties? Gaat de commissie Van Bochove inderdaad leiden tot meer bewegingsruimte voor de middengroep? En wat betekenen deze nieuwe niet-DAEB activiteiten dan?

Waarom is De Woningnood in Nederland nu een belangrijk thema?

Het aantal inwoners in Nederland groeit nog steeds. Van nu 17 miljoen kan de groei wel eens doorzetten naar ruim 20 miljoen na 2020. De markt voor koopwoningen zit, zeker in de steden, op slot. De woningen zijn te duur en de banken stellen hoge eisen bij de financiering. Corporaties moeten zich sinds de Nieuwe Woningwet in 2015 “concentreren op de kerntaak”. In de praktijk heeft dit tot gevolg gehad dat de nieuwbouwproductie bij corporaties significant is gedaald.

Daar komt bij dat de bouwkosten enorm zijn gestegen en de duurzaamheidsopgave “gasloos bouwen” de nieuwbouw op dit moment lastig maakt. De starters op de woningmarkt en de middengroepen zijn het meest de dupe. Zij verdienen te veel voor de sociale huursector (als er al woningen beschikbaar zijn…) en te weinig voor een koopwoning. Het gevolg is dat zij noodgedwongen of langer thuis wonen of veel te duur moeten huren. 

Programma

12.00 uur:Ontvangst: met broodjes
12.30 uur:Opening door onze dagvoorzitter 
Piet Klop, partner van Public Values 
12.30 – 13.15 uur:

De Woningmarkt: Corporaties en de middenhuur
Bas Jan van Bochove, voorzitter Commissie Evaluatie Woningwet

Corporaties hebben zich sinds de nieuwe woningwet in 2015 geconcentreerd op hun kerntaken, lees sociale huur. In dezelfde periode is het betreden van de markt voor koopwoningen steeds lastiger geworden. Het gevolg is dat de middengroep tussen wal en schip valt. Bas-Jan is voorzitter geweest van de commissie die de nieuwe woningwet heeft geëvalueerd. Een belangrijke conclusie is dat corporaties (weer) meer moeten investeren in de doelgroep voor de midden huur. Hoe? Dat zal hij toelichten op het seminar.

13.15 – 14.00 uur:

De Woningzoekende
Prof. Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt TU Delft

De woningmarkt is de afgelopen jaren enorm in beweging gekomen. “Code rood” wordt genoemd en de voorspellingen over het inlopen van het woningtekort zijn niet onverdeeld positief. Peter volgt al jaren de ontwikkelingen op de woningmarkt en wordt gezien als DE deskundige op dit terrein. Hij zal onder meer op basis van recent onderzoek aandacht besteden aan de demografische ontwikkelingen, de huidige markt ontwikkelingen, de toekomstige afstemming tussen de vraag en het aanbod van woningen.

14.00 – 15.00 uur:

De woningmarkt volgens CBRE
Dr. Jannes van Loon, onderzoeker en woningmarktspecialist bij CBRE

De schaarste op de woningmarkt heeft geleidt tot een grote stijging van het aantal beleggingstransacties: in 2018 werd er voor bijna 7 miljard euro aan huurwoningen verhandeld. En de interesse van een grote variëteit aan zowel binnen- als buitenlandse investeerders voor Nederlandse huurwoningen is nog steeds zeer hoog. Op basis van de meest recente investeringsdata en inzichten uit zijn PhD toont Jannes van Loon de belangrijkste trends en verwachtingen naar de toekomst.

15.00 – 15.30 uur:

Pauze 

15.30 – 16.15 uur:

Aanpak van woonfraude verhoogt het aantal beschikbare woningen in de sociale huursector
Peter de Reus, Decisive Facts B.V.

Het aanbod aan sociale huurwoningen is beperkt, de wachtlijsten bedragen vaak jaren. Daarom is het belangrijk dat het gebruik van de sociale huurwoningen rechtmatig is. Wonen er wel de mensen voor wie het is bedoeld? Helaas is dat lang niet altijd het geval. Peter laat zien hoe hij met “open data” zowel civielrechtelijke woonfraude (lees: illegale onderverhuur van kamers en/of de gehele woning) en strafrechtelijke woonfraude (lees: drugs en prostitutiepanden) opspoort. Elke opgeloste woonfraude levert een extra woning op voor de doelgroep, hard nodig om iets te doen aan de woningnood!

16.15 – 17.00 uur:

Zijn tiny houses een oplossing voor de woningnood?
Jan van Andel, bestuurder corporatie Woontij Texel

Natuurlijk zijn tiny houses alleen niet DE oplossing voor de woningmarkt. Maar het nadenken over anders wonen en andere woonvormen is wel een exponent van waar het wel om draait, nl meer flexibiliteit. Niet alleen bij het bouwen van woningen, maar ook al eerder. Ontwikkelaars en aannemers zullen innovatiever moeten worden, gemeenten moeten in de planfase besluitvaardiger en daadkrachtiger zijn en banken zullen bereid moeten zijn om alternatieve bouwvormen (zoals 3D geprinte huizen) te financieren. Ook de woningen die uiteindelijk gebouwd worden zullen aanpasbaar moeten zijn. In dezelfde ‘unit’ moeten zowel een Syrisch vluchtelingen gezin met zes kinderen als vier alleenstaanden in een zelfstandige woning gehuisvest kunnen worden.

17:00 – 17.05 uur:

Afsluiting
Peter van Gilst, Sectorleider woningcorporaties bij Hofmeier 

Rond 17:00 uur:

Borrel
Napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Praktische informatie

 • Datum: donderdag 14 februari 2019
 • Locatie: Hofmeier, Lammenschansweg 144, Leiden
 • Thema: De Woningnood in Nederland
 • Inloop: vanaf 12.00 uur met lunch
 • Afsluiting: rond 17.00 uur met borrel
 • PE-punten: U ontvangt 3 (gecertificeerde) PE-punten
 • Kosten:
  – Reguliere prijs: € 395,- exclusief BTW. p.p.
  – Kortingsprijs Aedes-leden: € 345,- exclusief BTW. p.p.
  – Introducé uit uw organisatie: € 100,- exclusief BTW p.p.
 • Annuleringsvoorwaarden:
  Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 7 februari 2019. 
  Na deze datum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Organisatie:
  Hofmeier, Public Values, Skope & Skills
Schrijf u meteen in


Ook interessant

Hofmeier Connect Meeting: Focus!

Ons jaarlijkse Connect Meeting is op donderdag 11 april 2019. Dit jaar is het thema “Focus”! ...

Lees verder

Seminar I De Woningnood in Nederland

Op donderdag 14 februari 2019 organiseert Hofmeier het seminar ‘De Woningnood in Nederland’, waarbij de sprekers ...

Lees verder

Evaluatie Congres Energieprestatie 2.0

Wie? Rens Linssen, Duurzaam Financieel Consultant Wat? Het Congres Energieprestatie 2.0  door NEN met medewerking van het ...

Lees verder

In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstrainin...

Lees verder

Vastgoedrekenen en financiële analyses steeds belangrijker!

De planning- en controlcyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende het he...

Lees verder

Wat is de beste rapportageoplossing?

Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk samen ...

Lees verder

De duurzaamheidsdiscussie: wat doen we eraan?

Van alle kanten horen wij momenteel geluiden over de inspanningen die geleverd moeten worden om de klimaatverandering een hal...

Lees verder

Van fiscale klemmen naar fiscale effectieve strategie

Woningcorporaties hebben tot op de dag van vandaag niet het onderste uit de kan gehaald op fiscaal gebied. Met alle beperking...

Lees verder

De zomer is nu toch echt voorbij!

Blog | Peter van GilstWat kunnen we terugkijken op een fantastische zomer waarin vele warmterecords werden gebroken. Zelf...

Lees verder

De Lean corporatie in 5 stappen

De kracht van een tevreden klant wordt door steeds meer organisaties erkend. De Aedes Benchmark speelt hier voor woningcorpor...

Lees verder

Financiële marktwaardering: een hele klus

Financiële marktwaardering | Column CM | Johan Westerhuis Toen de Woningwet in 2015 werd aangepast moesten woningcorporatie...

Lees verder

Fiscalist Woningcorporaties

Wil je je verdiepen in fiscale dossiers van de woningcorporaties? Kom bij Hofmeier!Heb je ervaring met de vennootschapsbelast...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

Controller en accountant: samen sterk

Column van Willem in CM Een tijdje terug zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe account...

Lees verder

Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zoude...

Lees verder

Balans tussen hard controls en soft controls = resultaat boeken

Dan denkt u dat u het goed voor elkaar hebt. Een helder plan van aanpak, de RvC staat volledig achter u, evenals de OR. Alle ...

Lees verder

SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleverancier...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

De controller en de accountant: samen sterk

Column van Willem in CMNiet zo lang geleden zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe a...

Lees verder

Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structure...

Lees verder

Zelfevaluatie RvC/RvT

Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC ...

Lees verder

Boardroom Dynamics

Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maats...

Lees verder

Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, infor...

Lees verder

‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

Lees verder

Wederom geslaagd Hofmeier Seminar: waardemutatie vastgoed in jaarrekening nader verklaard

Onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values startte de bijeenkomst door te verwijzen naar de onjuistheid van de beweringen...

Lees verder

Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, ...

Lees verder

Belastingen; in uw voor- of nadeel?

De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke element...

Lees verder

AVG en Privacy; aan de slag!

Het jaar 2018 staat voor veel organisaties in het teken van de implementatie van de privacywetgeving Algemene Verordening Geg...

Lees verder

(Assistent) Controller

Yes, je hebt je financiële opleiding afgerond en klaar voor het echte werk!  Wij zoeken!Wij zijn op zoek ...

Lees verder

De nieuwe Europese privacywet AVG: bent u al voorbereid?

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Met deze nieuwe wet worden de ...

Lees verder

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

Lees verder

Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

Lees verder

Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

Lees verder

Scan Cultuur, houding & gedrag

Zijn cultuur, houding en gedrag een hindernis binnen uw organisatie? Of fungeren ze juist als smeerolie? Krijg inzicht met on...

Lees verder

Previsitatie

Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplichte v...

Lees verder

Flexibele schil

Kleine corporaties zijn sterk. Sterk door een brede lokale verankering en door uitgebreide kennis van het bezit en de klanten...

Lees verder

Risicomanagement

Woningcorporaties staan bloot aan vele risico’s, maar hoe bepaalt u nu welke de belangrijkste zijn voor uw organisatie? Wel...

Lees verder

Fiscaal in control

Fiscaliteit is voor woningcorporaties 'a fact of life' geworden. Vennootschapsbelasting staat hoog op de lijst. Daar is voor ...

Lees verder

Kostenbeheersing en optimalisatie

De redenering is vrij simpel maar wel nodig om een gezond financieel kader te scheppen binnen een organisatie; op je werk omg...

Lees verder

Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvou...

Lees verder

Geslaagd Seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturing’

Op 19 september organiseerden Public Values, Hofmeier en Scope & Skills het seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturi...

Lees verder

Datalekken: ligt u er wakker van?

Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

Lees verder

Beste Finance Team of the Year

Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

Lees verder