LinkedIn Seminar I De Woningnood in Nederland | Hofmeier.nl - Interim en Consulting
 • Financieel-  of organisatievraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Donderdag 14 februari 2019 | Hofmeier | Meer dan cijfers Lammenschansweg 144 2321 JX  Leiden 3 PE-punten | 12.00 uur - 17.00 uur

  Seminar I De Woningnood in Nederland

  Op donderdag 14 februari 2019 organiseert Hofmeier het seminar ‘De Woningnood in Nederland’, waarbij de sprekers hun visie hierover met ons delen.

  5 min lezen
  2019 Seminar De Woningnood

  Het probleem van de woningnood is bekend, maar wat zijn de te verwachten ontwikkelingen voor corporaties? Schrijf u in voor dit seminar met o.a.: Bas Jan van Bochove, voorzitter Commissie Evaluatie Woningwet, Prof. Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt TU Delft, Dr. Jannes van Loon, onderzoeker en woningmarktspecialist bij CBRE.

  Hofmeier organiseert samen met Public Values en Scope & Skills een seminar met als thema "De Woningnood in Nederland". Gaat de commissie Van Bochove inderdaad leiden tot meer bewegingsruimte voor de middengroep? En wat betekenen deze nieuwe niet-DAEB activiteiten dan?

  Waarom is De Woningnood in Nederland nu een belangrijk thema?

  Het aantal inwoners in Nederland groeit nog steeds. Van nu 17 miljoen kan de groei wel eens doorzetten naar ruim 20 miljoen na 2020. De markt voor koopwoningen zit, zeker in de steden, op slot. De woningen zijn te duur en de banken stellen hoge eisen bij de financiering. Corporaties moeten zich sinds de Nieuwe Woningwet in 2015 “concentreren op de kerntaak”. In de praktijk heeft dit tot gevolg gehad dat de nieuwbouwproductie bij corporaties significant is gedaald.

  Daar komt bij dat de bouwkosten enorm zijn gestegen en de duurzaamheidsopgave “gasloos bouwen” de nieuwbouw op dit moment lastig maakt. De starters op de woningmarkt en de middengroepen zijn het meest de dupe. Zij verdienen te veel voor de sociale huursector (als er al woningen beschikbaar zijn…) en te weinig voor een koopwoning. Het gevolg is dat zij noodgedwongen of langer thuis wonen of veel te duur moeten huren. 

  Programma

  12.00 uur: Ontvangst: met broodjes
  12.30 uur: Opening door onze dagvoorzitter 
  Piet Klop, partner van Public Values 
  12.30 - 13.15 uur:

  De Woningmarkt: Corporaties en de middenhuur
  Bas Jan van Bochove, voorzitter Commissie Evaluatie Woningwet

  Corporaties hebben zich sinds de nieuwe woningwet in 2015 geconcentreerd op hun kerntaken, lees sociale huur. In dezelfde periode is het betreden van de markt voor koopwoningen steeds lastiger geworden. Het gevolg is dat de middengroep tussen wal en schip valt. Bas-Jan is voorzitter geweest van de commissie die de nieuwe woningwet heeft geëvalueerd. Een belangrijke conclusie is dat corporaties (weer) meer moeten investeren in de doelgroep voor de midden huur. Hoe? Dat zal hij toelichten op het seminar.

  13.15 - 14.00 uur:

  De Woningzoekende
  Prof. Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt TU Delft

  De woningmarkt is de afgelopen jaren enorm in beweging gekomen. “Code rood” wordt genoemd en de voorspellingen over het inlopen van het woningtekort zijn niet onverdeeld positief. Peter volgt al jaren de ontwikkelingen op de woningmarkt en wordt gezien als DE deskundige op dit terrein. Hij zal onder meer op basis van recent onderzoek aandacht besteden aan de demografische ontwikkelingen, de huidige markt ontwikkelingen, de toekomstige afstemming tussen de vraag en het aanbod van woningen.

  14.00 - 15.00 uur:

  De woningmarkt volgens CBRE
  Dr. Jannes van Loon, onderzoeker en woningmarktspecialist bij CBRE

  De schaarste op de woningmarkt heeft geleidt tot een grote stijging van het aantal beleggingstransacties: in 2018 werd er voor bijna 7 miljard euro aan huurwoningen verhandeld. En de interesse van een grote variëteit aan zowel binnen- als buitenlandse investeerders voor Nederlandse huurwoningen is nog steeds zeer hoog. Op basis van de meest recente investeringsdata en inzichten uit zijn PhD toont Jannes van Loon de belangrijkste trends en verwachtingen naar de toekomst.

  15.00 - 15.30 uur:

  Pauze 

  15.30 - 16.15 uur:

  Aanpak van woonfraude verhoogt het aantal beschikbare woningen in de sociale huursector
  Peter de Reus, Decisive Facts B.V.

  Het aanbod aan sociale huurwoningen is beperkt, de wachtlijsten bedragen vaak jaren. Daarom is het belangrijk dat het gebruik van de sociale huurwoningen rechtmatig is. Wonen er wel de mensen voor wie het is bedoeld? Helaas is dat lang niet altijd het geval. Peter laat zien hoe hij met “open data” zowel civielrechtelijke woonfraude (lees: illegale onderverhuur van kamers en/of de gehele woning) en strafrechtelijke woonfraude (lees: drugs en prostitutiepanden) opspoort. Elke opgeloste woonfraude levert een extra woning op voor de doelgroep, hard nodig om iets te doen aan de woningnood!

  16.15 - 17.00 uur:

  Zijn tiny houses een oplossing voor de woningnood?
  Jan van Andel, bestuurder corporatie Woontij Texel

  Natuurlijk zijn tiny houses alleen niet DE oplossing voor de woningmarkt. Maar het nadenken over anders wonen en andere woonvormen is wel een exponent van waar het wel om draait, nl meer flexibiliteit. Niet alleen bij het bouwen van woningen, maar ook al eerder. Ontwikkelaars en aannemers zullen innovatiever moeten worden, gemeenten moeten in de planfase besluitvaardiger en daadkrachtiger zijn en banken zullen bereid moeten zijn om alternatieve bouwvormen (zoals 3D geprinte huizen) te financieren. Ook de woningen die uiteindelijk gebouwd worden zullen aanpasbaar moeten zijn. In dezelfde ‘unit’ moeten zowel een Syrisch vluchtelingen gezin met zes kinderen als vier alleenstaanden in een zelfstandige woning gehuisvest kunnen worden.

  17:00 - 17.05 uur:

  Afsluiting
  Peter van Gilst, Sectorleider woningcorporaties bij Hofmeier 

  Rond 17:00 uur:

  Borrel
  Napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

  Praktische informatie

  • Datum: donderdag 14 februari 2019
  • Locatie: Hofmeier, Lammenschansweg 144, Leiden
  • Thema: De Woningnood in Nederland
  • Inloop: vanaf 12.00 uur met lunch
  • Afsluiting: rond 17.00 uur met borrel
  • PE-punten: U ontvangt 3 (gecertificeerde) PE-punten
  • Kosten:
   - Reguliere prijs: € 395,- exclusief BTW. p.p.
   - Kortingsprijs Aedes-leden: € 345,- exclusief BTW. p.p.
   - Introducé uit uw organisatie: € 100,- exclusief BTW p.p.
  • Annuleringsvoorwaarden:
   Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 7 februari 2019. 
   Na deze datum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  • Organisatie:
   Hofmeier, Public Values, Skope & Skills

  Ook interessant