Donderdag 06 december 2018 | Stichting ANNE Veemarktplein 41 te Utrecht  5 PE-punten   | 11.30 uur - 17.30 uur

Public Finance Event 2018

Public finance in control
Voor je het weet is onze hele sector €1 miljard extra kwijt door alle nieuwe wetten en maatregelen van het kabinet. Dat raakt ook jouw corporatie. Vandaag ontstaan daarom compleet nieuwe financieringsvraagstukken waar je morgen al oplossingen voor moet hebben. Want als je niets doet raak je zomaar out-of-control. Hoe voorkom je dat?

2 min lezen

Dit betekent dat je exact moet weten wat er allemaal op je afkomt en waar je aan moet voldoen. In de tweede plaats betekent het dat je moet weten hoe je zo slim mogelijk met alle regelingen kunt omgaan. Zodat je meer middelen overhoudt voor je primaire volkshuisvestelijke opgaven. Vlak voor Prinsjesdag op 13 september biedt het event Public Finance Event in Control daarom het inzicht dat je nodig hebt.

Ontwikkelingen
De 3 belangrijkste ontwikkelingen waar je mee te maken krijgt:

1. je hebt een nieuwe financieringsstrategie nodig, vanwege:

  • Herfinanciering niet-DAEB bezit (moet binnen 15 jaar zijn afgelost)
  • Explosieve toename investeringen in verduurzaming
  • Het DAEB bezit beter of anders financieren (geldt altijd al)

2. de fiscus eist een groter deel

  • Door de nieuwe anti-belastingontwijkingsrichtlijn ATAD wordt je renteaftrek beperkt tot 30% van de EBITDA. Voor jou betekent dit een beperking van de aftrek in de vennootschapsbelasting (VPB). Dit heeft tot gevolg dat de VPB uitgaven voor alle corporaties gezamenlijk stijgen met €300 a €400 miljoen per jaar, oplopend tot €800 miljoen op termijn.
  • Ook de verhuurdersheffing gaat stijgen met ongeveer 100 miljoen per jaar.
  • De verduurzaming van de sociale woningvoorraad gaat te langzaam. Dit kan ertoe leiden dat de politiek besluit tot een herverdeling van middelen bij corporaties. Koepelorganisatie Aedes schreeuwt om meer geld, maar politiek en fiscus zijn hier niet gevoelig voor.
  • De politiek speelt nadrukkelijk met het idee om ook jouw corporatie te verplichten om “in te ponden” in plaats “van uit te ponden”. Dat betekent dat je moeten verduurzamen en daarna pas mag verkopen.

3. beperking van de investeringsmogelijkheden, dus minder bouwen

Als je niet afdoende reageert op alle maatregelen is het gevolg dat je minder kunt investeren. De zogenaamde afroming van de cash-flow loopt bij elkaar op tot €1 miljard per jaar voor onze hele sector. Tegen een rentepercentage van 4% betekent het een verlies aan investeringscapaciteit van €25 miljard per jaar. Maar er is wat tegen te doen, tijdens het Public Finance Event leer je wat je moet doen.

Zijn deze ontwikkelingen onderdeel van jouw dagelijkse werk?
Meld je dan aan voor het Public Finance Event?

Lunchworkshops
Maak je event persoonlijk, kies je eigen lunchworkshops. Hofmeier verzorgt onderstaande workshop. Zien we je daar!


Ook interessant