Donderdag 11 oktober 2018 | Hofmeier Lammenschans 144 2321 JX  Leiden 3 PE-punten   | 12.00 uur - 17.00 uur

Seminar I Beter met benchmarking

De ranking in de Aedes benchmark is u vast bekend, maar wat doet u er dan vervolgens mee? Aan de voorkant wordt stevig gestuurd aan het neerzetten van de resultaten, maar in hoeverre geeft dat een goed beeld van de werkelijkheid? Als een in de ogen van bestuur en RvC goede uitkomst leidt tot een minder goede score in de benchmark, wat doet u daar dan mee? Gebruikt u de benchmark om te laten zien hoe goed u het doet, of wilt u hem gebruiken om nog beter te worden door te leren van anderen?  

5 min lezen

Op 11 oktober kijken we hoe u beter wordt met Benchmark. De Aedes benchmark, maar ook naar de mogelijkheden om met Big Data andere benchmarks uit te voeren komen aan bod. Daarnaast is er extra aandacht voor de psychologische effecten van benchmarking. Wist u dat dit de effectiviteit van benchmarking enorm kan vergroten? Ontdek wat benchmarking met de organisatie doet, wat de mogelijkheden zijn en wat u ermee kunt bereiken bij uw stakeholders.


Waarom is Benchmark belangrijk? 
 
Corporaties hebben veel stakeholders die willen weten hoe de corporatie “het"doet. Benchmarking en vergelijking met andere corporaties helpen hierbij. De Aedes benchmark speelt hierin een belangrijke rol. Met de uitkomsten van de Aedes benchmark kan de corporatie de eigen bedrijfsvoering sturen. Verder helpt het om in de gesprekken met stakeholders te laten zien wat de effecten van beleid kunnen zijn.  

Kortom, de Aedes benchmark helpt corporaties om een lerende organisatie te zijn. Meten in hoeverre u uw doelstellingen bereikt en wat de effecten van de genomen maatregelen zijn. Door te kijken wat andere organisaties doen worden alternatieven zichtbaar. 

Wat doet u nu eigenlijk als u gaat benchmarken? 
De prestaties van corporaties worden in de Aedes benchmark op identieke wijze onderzocht en met elkaar vergeleken. Iedere organisatie wordt op dezelfde manier gemeten en langs dezelfde meetlat gelegd. Zo wordt duidelijk welke organisatie welke sterke punten heeft en waar de ruimte voor kennelijke verbetering ligt. Kennelijk omdat een lagere score een bewuste keuze kan zijn!  

De psychologie van Benchmarking: breder, bruikbaar, betrouwbaar en big data.
Cijfers zijn cijfers. Daar zit nog een hele wereld achter. Het is bekend dat de psychologie van de mens hierin erg belangrijk is (denk aan Khaneman). De uitslag en uitleg van een benchmarkscore zijn van groot belang en kunnen grote impact hebben op organisatie en stakeholders. Daarom is in het programma ruime aandacht voor de psychologische kant van benchmarking.

Programma

12.00 uur:Ontvangst: met broodjes
12.30 uur:Opening door onze dagvoorzitter 
Piet Klop, partner van Public Values B.V. 

12.30 -13.15 uur:

Praktische voorbeelden van Big Data
Hoe kunnen we data gebruiken bij onze besluitvorming en hoe kunnen we gegevens met elkaar vergelijken? In de huidige tijd staat verbinding, versnelling en het beter benutten van data centraal. U wilt graag meer weten over de inzet van data binnen uw organisatie en vooral de vertaling kunnen maken naar het eigen werk en werkgebied.

Peter de ReusPeter gaat in deze sessie in op trends en voorbeelden uit onze eigen praktijk. Zo krijgt u een goed beeld wat er mogelijk is met data. U leert beter door cijfers heen te kijken en betere vragen te stellen.
Peter de Reus, partner Decisive Facts

13.15 -14.00 uur:

Benchmark: stad versus platteland
Voor corporatiewoningen gelden normen. Wat zijn de verschillen met deze normen tussen een DAEB-woning in de stad en op het platteland?

Bob WitjesBob geeft u een verrassend inzicht in de corporatiewoningen gebenchmarkt tegen de normen en in de verschillende woningmarkten. 
Bob Witjes, Aedes

14.00-15.00 uur:

Uitkomsten benchmark: zo pakt u het aan!
Wat doet u nu in de dagelijkse praktijk met uitkomsten uit de benchmark? Hoe verklaart u de verschillen, hoe zet u de uitkomsten in de gesprekken met het MT, de RvC en de stakeholders?

Auke de VriesAuke vertelt hoe hij dat op- en aanpakt. Haal eruit wat voor u van toepassing is en ga aan de slag.
Auke de Vries, bestuurder woningstichting Patrimonium Groningen

15.00- 15.30 uur:

Pauze 

15.30 -16.15 uur:

De psychologische impact van benchmarking

Niemand benchmarkt om te benchmarken. We willen er allemaal iets mee bereiken. Maar hoe zinvol is het om die cijfers te manipuleren en de uitkomst al op voorhand te willen beïnvloeden? Welk nut heeft dat en wie houdt u voor de gek?  

Bij benchmarking vergelijken we organisaties met elkaar en maken we eventuele verschillen transparant. Zowel het transparant maken als de reductie van de werkelijkheid heeft invloed op hoe we naar de organisaties kijken en deze beoordelen. Het beïnvloedt ook hoe de organisaties zich zullen gaan gedragen.   

Wat is eigenlijk het effect van de uitkomst van de benchmark op de medewerkers? Hoe werkt dat bij stakeholders die allemaal een eigen agenda hebben? Het gaat niet alleen om de cijfers, maar juist om de uitleg die u erbij geeft. Kunt u de perceptie beïnvloeden en wilt u dat? 

Zo biedt een slechte uitkomst enerzijds de mogelijkheid om met medewerkers in gesprek te gaan dat het beter moet en anderzijds de mogelijkheid om de stakeholders te laten zien dat om bepaalde resultaten te bereiken het nodig is om hogere bedrijfslasten te realiseren.

Caroline vertelt over welke positieve effecten van benchmarking er zijn, maar ook welke psychologische valkuilen en risico’s. Ze laat zien hoe u vooraf kunt sturen en rekening kunt houden met mogelijke uitkomsten van de benchmark. En hoe u die kunt gebruiken om in gesprek te gaan met medewerkers en stakeholders.
Caroline van Weert, psycholoog van Public Values B.V.

16.15 – 17.00 uur:

Wat wordt de huurder er beter van?
Prachtig hoor al dat benchmarken, maar krijgt de huurder dan ook een betere woning? Wordt de woning duurzamer of energiezuiniger? Komen er meer sociale huurwoningen? Of blijven de huren langer laag?

Jet Bicker CaartenJet geeft u een volkshuisvestelijke reflectie op het fenomeen benchmarking. 
Jet Bicker Caarten, Portaal 


17:00 - 17.05 uur:

Afsluiting
Peter van Gilst, sectorleider corporaties bij Hofmeier 

Rond 17:00 uur:

Borrel
Napraten onder het genot van een drankje.


Praktische informatie

 • Datum: donderdag 11 oktober 2018
 • Locatie: Hofmeier, Lammenschans 144, Leiden
 • Thema: Beter met Benchmarking
 • Inloop: vanaf 12.00 uur met lunch
 • Afsluiting: rond 17.00 uur met borrel
 • PE-punten: U ontvangt 3 PE-punten
 • Kosten:
  - Reguliere prijs: € 395,- exclusief BTW. p.p.
  - Kortingsprijs Aedes-leden: € 345,- exclusief BTW. p.p.
  - Introducee uit uw organisatie: € 100,- exclusief BTW p.p.
 • Annuleringsvoorwaarden:
  Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 3 oktober 2018. 
  Na deze datum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Organisatie:
  Hofmeier, Public Values, Skope & Skills

Ook interessant