LinkedIn Kennisnetwerk Woningcorporaties - Hofmeier.nl
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • Dinsdag 11 juni 2019 | Hotel van der Valk, Assen | 14.00 – 16:30 (met aansluitend een borrel), inloop vanaf 13:30, start programma 14:00 uur

  Kennisnetwerk Woningcorporaties

  Evenals in 2017 en 2018 organiseert het Kennisnetwerk Woningcorporaties ook dit jaar in samenwerking met Hofmeier en FBTA/Landmeter een themabijeenkomst rondom financiële- en bedrijfsvoerings-actualiteiten. Is uw kennis rondom financiële- en bedrijfsvoerings actualiteiten voldoende op peil? Met de onderwerpen die we hieronder aansnijden krijgt u in ieder geval weer een hoop nuttige informatie!

  Duurzaamheid staat al een tijdje hoog op de politieke agenda. Maar met alle financiële maatregelen die de overheid heeft genomen (VpB, verhuurdersheffing, passend toewijzen ed.) en die er nog aankomen (ATAD) is het van groot belang verstandig te investeren. Ook Woonfraude en Big data staan recentelijk in brede belangstelling. Het was zelfs voorpaginanieuws bij het FD en het Parool. Ook in een recent AO in de Tweede Kamer stond het hoog op de agenda.

  Tenslotte zijn er ook ontwikkelingen rondom de rapportages die DB en RvC ontvangen. Dat hoeven geen dikke pakken papier meer te zijn, maar kunnen op maat gesneden rapporten worden.

  3 min lezen
  NetwerkWoningcorporaties

  Het financieel beleid en beheer wordt voor bestuur en RvC van woningcorporaties van steeds groter belang. Vandaar dat zij zijn verplicht via een opleidingsprogramma hun kennis op peil te houden. Daarom organiseren het Kennisnetwerk Woningcorporaties, Hofmeier en FBTA Landmeter op 11 juni een programma dat voldoet aan die eis. Bij deelname ontvangt u 2 PE punten. We behandelen in ieder geval de volgende onderwerpen:

  Programma

  1. Duurzaamheid, verstandig investeren - Kees van de Berg, Patrimonium & Rens Linssen, Hofmeier
  Vanuit de overheid zijn de verwachtingen ten aanzien van woningcorporaties, als het om investeren in duurzaamheid gaat, hoog gespannen. Voor veel corporaties is uit o.a. de doorrekeningen van het WSW gebleken dat die verwachtingen onbetaalbaar zijn. Hoe ver wil en kan een corporatie gaan? Wanneer is een investering zinvol en wat voor soort investeringen kun je beter (nog) niet doen? Deze afwegingen winnen aan belang, zeker nu er vanuit overheidszijde opnieuw extra lasten op corporaties (en daarmee de huurders) dreigen te worden afgewenteld. Hoe neem je dit soort beslissingen en kan een eenvoudig model daarbij behulpzaam zijn?  Kees van den Berg en Rens Linssen vertellen hoe ze bij Patrimonium Groningen hiermee aan de slag gegaan zijn.

  2. Woonfraude en Big Data - Peter de Reus, Decisive Facts
  Woonfraude (denk aan onrechtmatige woningverkrijging, illegale onderverhuur, wietteelt, prostitutie of Airbnb verhuur) kan een corporatie serieus geld kosten. Peter de Reus van Decisive Facts B.V. laat ons aan de hand van de uitkomsten van zijn onderzoek zien dat de aanpak van woonfraude het aantal beschikbare woningen in de sociale huursector verhoogt. Met zijn onderzoek haalde Peter de voorpagina van het FD en wist hij de aandacht van de commissie Wonen van de Tweede Kamer te trekken. In de meeste huurovereenkomsten van woningcorporaties is onderverhuur van kamers of de hele woning verboden. Om inzicht te krijgen in de mogelijk omvang van huurfraude heeft Peter advertenties voor kamerhuur vergeleken met de gegevens van de BAG van een gemeente. Opvallend is dat de cijfers die Peter boven tafel haalt behoorlijk afwijken van de cijfers die de corporaties zelf hanteren. Peter maakt ons deelgenoot van de uitkomsten van zijn onderzoek. Het aanpakken van woonfraude levert de corporaties niet alleen geld op, het vergroot ook de mogelijkheden voor woningzoekenden uit de doelgroep om een sociale huurwoning te verkrijgen.

  3. Optimaliseren rapportages - Konstantine Mikes, Speedbooks en Peter van Gilst, Hofmeier
  Veel van de interne rapportages bij woningcorporaties zijn omvangrijk, missen nou net datgene wat je graag wilt weten en…… zijn zelden op tijd. Daar is best wat aan te doen. Veel van de beschikbare software is echter nogal specialistisch in gebruik en vraagt de nodige ICT kennis en vaardigheden. Dat het ook anders kan laten Peter van Gilst en Konstantine Mikes zien aan de hand van Speedbooks. Geen saaie ICT presentatie over hoe het programma werkt, maar juist aan de hand van output voor én na. Het gaat er niet zozeer om wat je met het programma doet, als wel waarvoor je het wilt gebruiken en welke resultaten (beknopte, goed leesbare rapportages met informatie toegesneden op de wens en behoeften van de individuele gebruiker) je er mee wilt bereiken.


  Agenda details:

  Wanneer: 11 juni 2019
  Tijd: 14.00 – 16:30 (met aansluitend een borrel),
  inloop vanaf 13:30, start programma 14:00 uur
  Locatie: Hotel Van der Valk Assen
  PE punten: 2 PE
  Deelname: gratis, inschrijven vóór 7 juni 2019


  Ook interessant