Donderdag 03 oktober 2019 | Kantoor Hofmeier, Leiden | 12:00-18:00

Hofmeier Seminar | Kansen te over!

Corporaties in de knel? Welnee, kansen te over, je moet ze alleen wel willen zien!

Bij woningcorporaties wordt veel aandacht besteed aan de (financiële) beperkingen. Dat is jammer van de negatieve energie die daarin gaat zitten, zo wordt ook het zicht gemist op alle kansen die er wel zijn. Er is immers nog steeds een enorme vraag op de woningmarkt, daar kunnen corporaties in brede zin iets aan en mee doen. Tegelijkertijd verandert onze maatschappij razendsnel en blijkt keer op keer dat woningcorporaties er (nog) niet goed in slagen daarop te anticiperen en te schakelen en te acteren als het nodig is. Zo bewegen we bijvoorbeeld van diversiteit naar super diversiteit. Je krijgt andere klanten en andere wijken. Dat vereist vergaande verandering!  Hiervoor is het belangrijk om je klanten en omgeving te kennen.

In de pers verschijnen continu artikelen over de toenemende woningnood, met name in het middensegment. Tegelijkertijd kiezen veel corporaties er juist nu voor om hun niet-Daeb portefeuille te consolideren of zelfs helemaal af te stoten (o.a. onderzocht door Platform31). Als argument wordt vaak gehanteerd dat de wet de corporaties richting sociale huisvesting beweegt. Er is echter een tegengeluid. Op grond van artikel 47 van de Woningwet zijn corporaties er niet alleen voor mensen in een zwakke financiële positie, maar juist voor IEDEREEN. De wet heeft het immers over het (doen) huisvesten van personen die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende huisvesting. Dat geldt op dit moment bij uitstek voor de middengroepen in ons land. Zowel alleenstaand, samenwonend, als in gezinsverband. Op basis van de wet is het dus veel logischer om juist nu in niet-Daeb te investeren. Dat de minister ook ziet dat corporaties hier een rol kunnen spelen blijkt wel uit de recent genomen maatregelen om de markttoets te verlichten. Maar is dat wel voldoende?

Een ander boeiend vraagstuk bij het verkennen van de mogelijkheden van corporaties is duurzaamheid. Er wordt door overheid en bewoners veel van de corporaties verwacht. Nu is duurzaamheid in beginsel helemaal geen onderwerp waar corporaties zich mee bezig zouden moeten houden. Ook hebben ze er (sector breed gezien) helemaal de middelen niet voor. De afweging tussen beschikbaarheid, betaalbaarheid lijkt dan een lastig dilemma. Ook hier gaan we het met elkaar over hebben.

Corporaties staan dus voor een aantal wezenlijke vraagstukken die bepalend zijn voor een duurzame positionering. Dit kan niet zonder een samenhangend feitenfundament: een analyse waarbij kwantitatieve en kwalitatieve inzichten over de opgaven in de dynamiek van de lokale context in samenhang worden gebracht. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen is het belangrijk om je klanten en omgeving te kennen en niet alleen vanuit de systeemwereld te redeneren. Met een goede feitenanalyse, het juiste inzicht, focus op de doelstelling en het in samenhang benaderen van de problematiek kom je een stuk dichter bij de bedoeling!

2 min lezen

Programma 

DATUM

3 oktober 2019

12.00 uur:

Ontvangst: met broodjes

12.30 uur:

Opening door onze dagvoorzitter 
Piet Klop, partner van Public Values B.V. 

12.30 -13.15 uur:

Zet koers naar een toekomstbestendige horizon met concrete acties en plannen – Bas Pieterse, van the Alignment House

13.15 -14.00 uur:

Amerikaanse lessen voor de Nederlandse Woningmarkt – Paul van Minnen van woningcorporatie Talis

14.00-15.00 uur:

Investeren in niet-Daeb, waarom nu? – Rob Schreppers van BNG

15.00- 15.30 uur:

Pauze 

15.30 -16.15 uur:

Bundel je krachten bij renovatie en duurzaamheid! – Margriet Drijver, Boegbeeld Renovatieversneller

16.15 – 17.00 uur: 

De wondere wereld van de stedelijke kavelruil - Jeroen Hatenboer, Lid Expertteam Woningbouw bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en lid klankbordgroep stedelijke kavelruil, Ministerie van I&M

17:00 – 17.05 uur:

Afsluiting 
Peter van Gilst, sectorleider corporaties bij Hofmeier 

Rond 17:00 uur:

Borrel
Napraten onder het genot van een drankje.

Agenda en details
Datum: Donderdag 3 oktober 2019
Tijd: 12:00 uur tot 18:00 uur, incl. lunch en borrel 
Thema: Kansen te over!
Locatie: Kantoor Hofmeier
PE-punten: 3

Aan het seminar zijn kosten verbonden:
Deelnametarief               € 395,-
Introduceetarief              € 100,-
Aedes-leden tarief          € 345,-

Dagvoorzitter:

Piet Klop, Public Values

Sprekers:

Zet koers naar een toekomstbestendige horizon met concrete acties en plannen – Bas Pieterse, van the Alignment House neemt ons mee in een vernieuwende aanpak bij het positioneren van je organisatie in veranderende tijden. Hoe krijg je de feiten op een rijtje, de juiste inzichten en focus en kun je (blijven) koersen op de bedoeling!

Amerikaanse lessen voor de Nederlandse Woningmarkt – Paul van Minnen van woningcorporatie Talis ging op studiereis naar de Verenigde Staten en vertelt ons aan de hand hiervan over de werking van de woningmarkt aldaar, de rol hierin van de overheid en de markt en hoe dit zich verhoudt tot de woningmarkt in Nederland. Hij kwam met andere antwoorden thuis dan van tevoren gedacht.

Investeren in niet-Daeb, waarom nu? – Rob Schreppers van BNG laat ons zien waar voor woningcorporaties kansen en mogelijkheden liggen op het gebied van niet-Daeb en welke rol een bank daarbij zou kunnen spelen.

Bundel je krachten bij renovatie en duurzaamheid! – Margriet Drijver, Boegbeeld Renovatieversneller namens Aedes heeft een krachtige boodschap. Door de vraag te bundelen en gezamenlijk in te kopen kunnen woningcorporaties hun opdrachtgeversrol versterken.

Jeroen Hatenboer, Lid Expertteam Woningbouw bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en lid klankbordgroep stedelijke kavelruil, Ministerie van I&M tenslotte maakt ons deelgenoot van de wondere wereld van de stedelijke kavelruil en deelt met ons zijn ervaringen. Hij zal met name ingaan op de mogelijkheden die hij vanuit zijn praktijk ziet voor het versnellen van de woningbouw productie.