Bijeenkomst: Grip op het Sociaal Domein met Datamanagement
Voor medewerkers van gemeenten in financiële functies op concernniveau en
medewerkers die inhoudelijk en leidinggevend betrokken zijn bij het sociaal domein.

FAMO en haar partners Hofmeier en Segment nodigen u uit voor de bijeenkomst ´Grip op het sociaal domein met een grotere rol van datamanagement´.  We wisselen graag van gedachten met de deelnemers over toekomstige uitdagingen in het sociaal domein. Uw inbreng maakt de opgave en de mogelijke oplossing scherper!


Aanleiding

Binnen het sociaal domein zijn er veel onderwerpen die aandacht vragen.
Denk hierbij aan:
• het complexe speelveld met vele aanbieders; 
• de rolonduidelijkheid met bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
• het gebruik en de analyse van de verschillende data; 
• de invulling van de rechtmatigheidseisen (mede in het licht van de rechtmatigheidsverklaring); 
• de invulling van de informatievoorziening en;
• het beteugelen van budgetten als straks alle middelen onderdeel uitmaken van het gemeentefonds; 
• de gevolgen van nieuwe wetgeving zowel organisatorisch als financieel;
• de financiële problemen voor veel gemeente op het sociaal domein. 

Deze onderwerpen maken het nodig maatregelen te treffen om de grip op het sociaal domein te vergroten, zodat dit leidt tot een effectievere en efficiëntere uitvoering van de zorg.

Hoe kunnen we de uitdagingen aanpakken?
We willen graag met u in debat om tot een werkend handelingsinitiatief te komen. Het is daarbij belangrijk om stil te staan bij de volgende drie pijlers:
• Het inrichten van de informatievoorziening en governance met een moderne en innovatieve invulling van de planning en control cyclus; 
• Het gebruik van Business Intelligence Tools: dit is van groot belang in het kader van datamanagement en data- analyse; 
• De medewerker van morgen die veel meer gebruik gaat maken van data bij het nemen van allerlei beslissingen.

Interesse? Meld u aan vóór 8 maart!
Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst ‘Grip op het sociaal domein met datamanagement’? Stuur dan vóór 8 maart 2019 een e-mail aan projecten@famo.org.
Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt!

Wanneer
Dag: Vrijdag 22 maart
Tijd: 10.30 uur – 12.30 uur
Aansluitend kunt u tijdens de lunch informeel met andere deelnemers verder praten.

Voor wie?
Voor medewerkers van gemeenten in financiële functies op concernniveau en
medewerkers die inhoudelijk en leidinggevend betrokken zijn bij het sociaal domein.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.


Eric RoelsSectormanager en adviseur OverhedenOok interessant

Frauderisicofactoren voor accountants

Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

Lees verder

Frauderisicofactoren voor accountants

Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

Lees verder

Frauderisicofactoren voor accountants

Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

Lees verder

Grip op het Sociaal Domein met Datamanagement

Bijeenkomst: Grip op het Sociaal Domein met Datamanagement Voor medewerkers van gemeenten in financiële functies op concernn...

Lees verder

Controllersdag 2019: In control!

‘In control’ zijn! Het thema van de 29e editie van de cm: Nationale Controllersdag op 20 juni in Spant! Bussum. ...

Lees verder

Grip op subsidies!

De subsidie voor de aanleg van het “Groene Schoolplein” moet per direct verantwoord worden. Bovendien moet een onafhankel...

Lees verder

Hofmeier Connect Meeting: FOCUS AAN/UIT!

Wat hebben brein expert Mark Tigchelaar en topschaatser Mark Tuitert met elkaar gemeen? FOCUS! ...

Lees verder

Van onzekerheid naar vertrouwen

Omgaan met dynamische veranderingen binnen gemeenten Van verticaal naar horizontaal, van centraal naar decentraal en van ove...

Lees verder

Succesvol e-factureren: de controller als verbinder

E-facturering | Column CM | Ingrid Pappot Stapels papieren facturen, contacten met leveranciers voor een toelichting, te lat...

Lees verder

Mensgericht én resultaatgericht. Het kan!

Onderwijs | Actueel “Wat houdt een meer resultaatgerichte bedrijfsvoering dan in? Wat voor consequenties heeft dat voor mi...

Lees verder

Business Controller / Strategisch Adviseur

Vind je het belangrijk om in een dynamische omgeving te werken bij verschillende opdrachtgevers in de Publieke sector? Wil je...

Lees verder

Vertrouwen in gemeentelijke samenwerking

ARTIKEL | Binnenlands Bestuur Voor een geslaagd gemeentelijk samenwerkingsverband is het belangrijk om aan de voorkant duide...

Lees verder

Senior Financieel Adviseur

Is het tijd om meer verantwoordelijkheden te dragen en jouw kennis te delen met startende financieel adviseurs?Kom bij Ho...

Lees verder

Junior Financieel Adviseur

Je hebt je financiële opleiding afgerond en kan niet wachten om te starten met werken binnen jouw vakgebied!Wij zoeken j...

Lees verder

Vertrouw (op) elkaar

Samenwerken | Column CM | Rob Kenens De basis voor een goede samenwerking tussen meerdere partijen is vertrouwen. Vertrouwen...

Lees verder

Werken vanuit talent en bezieling

ARTIKEL | Eric Roels | Binnenlands Bestuur Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien mensen niet iedere dag hun talenten inz...

Lees verder

Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie?

Succesvolle strategie implementatie I Artikel in Executive Finance I Max de Klerk Wat bepaalt het succes van een succesvolle...

Lees verder

Binnenlands Bestuur - Grip op gemeentelijke samenwerking

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn er om de efficiency te vergroten en een betere dienstverlening aan de inwoners te b...

Lees verder

Grip op gemeentelijke samenwerking

Raadsleden worstelen met de problematiek van samenwerking omdat die wordt gezien als een bedreiging voor de lokale democratie...

Lees verder

De maartcirculaire 2018

De maartcirculaire 2018 is dinsdag jl. beschikbaar gesteld. Deze additieve circulaire staat geheel in het teken van de financ...

Lees verder

Eric Roels versterkt sector Public

Nieuwe Hofmeier Sinds januari 2018 is Eric Roels bij in dienst bij Hofmeier. Eric heeft jarenlange ervaring binnen de gemeen...

Lees verder

‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

Lees verder

Young Professionals en de lokale overheid: boeien en binden

Naar verwachting zullen dit jaar ruim één op de zes gemeenteambtenaren met pensioen gaan. De uitstroom van ambtenaren zal d...

Lees verder

Beste Finance Team of the Year

Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

Lees verder

Scheidsrechter of teamspeler?

De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

Lees verder

De omslag van financiële naar business controller

De context Wil je als financieel professional en controller kunnen overleven dan is het kennen en begrijpen van de context ...

Lees verder

Grip op het sociale domein

De beweging in het sociaal domein met als resultaat een betere zorg en lagere administratieve lasten De beweging Het gaat ...

Lees verder

Ontwikkeling financiële functie 3/3

Financial & business controller van de toekomst: Sociale alleskunners? Wil je als finance professional en controller kun...

Lees verder

Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 2/3

Durf, competenties en communicatie Ook binnen het publieke domein wordt er gezocht naar financiële professionals die proact...

Lees verder

Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 1/3

De veranderende omgeving van finance & control in het publieke domein De maatschappij is volop in beweging. Daarentegen ...

Lees verder

Controller Onderwijs

Binnen de sector onderwijs ben je verantwoordelijk voor het wel en wee van de financiën bij primaire en voortgezet onderwijs...

Lees verder