LinkedIn Connect Meeting Woningcorporaties - Hofmeier.nl
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • Woensdag 12 juni 2019 | Verkadefabriek, ‘s-Hertogenbosch | 12:30-18:00

  Connect Meeting Woningcorporaties

  Van verschillende kanten wordt de roep om een deltaplan voor de woningmarkt steeds luider. Het is wel duidelijk dat de corporatiesector nieuw elan behoeft. Niet alleen aan de bestuurlijke top, maar tot in de genen van de individuele organisaties. Dat vraagt om lef en visie, bij politiek, brancheorganisatie en corporaties!

  Lokaal is meer ruimte voor gemeenten en corporaties nodig. De rol van de rijksoverheid en provincie blijkt eerder verstorend dan stimulerend te werken. Daarnaast is een meer integrale aansturing van de organisatie zelf een belangrijk aandachtspunt. Bedrijfsvoering verbindt steeds meer met wonen en vastgoed, maar juist een denkmodel als het drie kamermodel zorgt voor schotten en verkokering binnen organisaties.

  Vanuit de maatschappij wordt vooral de roep om te bouwen, maar ook om een vooraanstaande positie bij duurzaamheidsmaatregelen in te nemen steeds groter. Kortom, de tijd van op de handen zitten en (hier en daar) geen gebruik te maken van de tegen de plinten klotsende middelen is definitief voorbij. Tijd voor actie!

  Laat u inspireren met betrekking tot deze onderwerpen tijdens de Hofmeier Connect Meeting!

  6 min lezen
  connect-meetin

  Programma

  12:30 - 13:30   Opening en welkom in Verkadefabriek door Hofmeier.
  13:30 - 14:30   Plenaire sessie: De Vrije Denkers - Doen is de beste manier van denken.
  14:30 - 15:15   Hans Vedder vs. Piet Klop: Hoe NOM kun je zijn?/ Hoe DOM kun je zijn
                            Debat tussen voor- en tegenstanders met een actieve rol in verduurzaming.

  15:15 - 15:45   Pauze

  15:45 - 16:30   Frank Smits, concerncontroller Zayaz: Beheerst werken aan 'De bedoeling'.
  16:30 - 17:15   Plenaire sessie: Bas Jan Van Bochove – De corporatiesector heeft dringend behoefte aan Nieuw Elan.
  17:00 - 18:00   Afsluiting door Hofmeier met borrel

  * De parallelsessies zijn plenairesessies geworden. Wij willen deze leuke sessie natuurlijk niemand onthouden. 

  Agenda en details
  Datum: Woensdag 12 juni 2019
  Tijd: 12:30 uur tot 18:00 uur, incl. lunch en borrel
  Thema: Nieuw Elan maak je zelf!
  Locatie: Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD 's-Hertogenbosch

  Er zijn voor genodigden van Hofmeier geen kosten verbonden aan deze Connect Meeting.

  We stellen de sprekers alvast voor:

  Over de Vrije Denkers

  Arthur Kruisman en Patrick Donath vormen samen de Vrije Denkers. Na jarenlang het intrapreneurship te hebben ontwikkeld binnen een grote Nederlandse IT-onderneming heeft het duo in 2016 de, naar hun zeggen, loonslavernij verruild voor het zelfstandig ondernemerschap. Sinds 2008 geven zij inspirerende werksessies getiteld ‘doen is de beste manier van denken’ (hun gelijknamige video is op sociale media miljoenen keren bekeken).

  De workshop ‘doen is de beste manier van denken’ is een vlammend betoog over de noodzaak van actie in een turbulente tijd waarin verandering steeds sneller lijkt te gaan. En daar waar verandering sneller gaat dan ons veranderend vermogen toestaat, zijn nieuwe strategieën nodig. Veel organisaties worstelen met hun verschijningsvorm en steeds meer werknemers zijn de reorganisaties zat en willen hun vakmanschap weer met plezier kunnen uitoefenen. Het doen en het denken worden in de workshop nadrukkelijk weer met elkaar in verbinding gebracht. Meer vrijheid van denken en doen is daarin essentieel. In de workshop wordt gewerkt met toegankelijke theorieën, aansprekend videomateriaal en worden diverse korte improvisatie-oefeningen aangeboden om de theorie rond veranderen goed te doorleven en te internaliseren.

  Over Hans Vedder

  Hans Vedder is sinds 2009 directeur bestuurder bij woningbouwcorporatie Goed Wonen Gemert. Met als thema “de luiken open” heeft hij, samen met de medewerkers, Goed Wonen vanaf 2009 weer in verbinding gebracht met haar stakeholders (gemeente, huurders, zorginstellingen). Bij de doorontwikkeling van de verbinding is, na afronding van een (organische) reorganisatie, het nieuwe ondernemingsplan “Duurzaam in beweging” opgesteld. Vanuit dit ondernemingsplan hebben wij nadrukkelijk gekozen voor een ambitieus en innovatief duurzaamheidsprogramma, waarbij een grote rol is weggelegd voor de huurder. Met private middelen, publieke doelen realiseren beschouwt Hans in zijn huidige functie uitdagend.
  Daarvoor heeft hij zeven jaar bij de gemeente Wijchen gewerkt in een directiefunctie en zeven jaar als wethouder in de gemeente Boxmeer. Gestart is hij zijn loopbaan als (zelfstandig) organisatieadviseur.

  Over Piet Klop

  Piet Klop is bij namens Deloitte jarenlang het gezicht geweest voor de corporaties. Sinds 4 jaar actief met Public Values waarbij “de bedoeling” centraal staat. Zijn insteek is maatschappelijke vraagstukken vanuit zoveel mogelijk perspectieven te bekijken. Dit helpt om middelen in de publieke sector zo goed mogelijk in te zetten.

  Over Frank Smits

  Als concern controller ben ik er voor om ruimte te maken voor de bedoeling. 

  - De bedoeling -
  In de missie van Zayaz is verwoord dat wij ons actief inzetten om “via goede woningen en vitale en aantrekkelijke wijken, mensen mee te laten doen in en aan de samenleving”.

  - Beheerst werken aan onze bedoeling -
  Bij Zayaz laten we ons leiden door de bedoeling van wat we doen. De bedoeling van Zayaz hebben we met elkaar als volgt geformuleerd: “Bij Zayaz werken we samen aan een goed en veilig thuis voor onze mensen, zodat zij vanuit deze basis kunnen meedoen aan de samenleving en zich blijvend kunnen ontwikkelen. Dat doen wij in verbinding met elkaar, op een eerlijke en respectvolle manier, met waardering voor ieders talenten en oog voor de wederzijdse belangen”

  Actief zoeken naar de bedoeling van wat we doen, helpt ons om de goede dingen te doen en daar waar mogelijk de dingen nog beter te doen. Als medewerkers in staat zijn hun persoonlijk handelen en hun persoonlijke drijfveren te verbinden aan de ‘bedoeling’ dan ontstaat een organisatie die per definitie de goede dingen doet (die waarde toevoegen) en alleen beheerst en regels stelt daar waar nodig en functioneel is.

  Werken vanuit de bedoeling betekent dat we werken vanuit vertrouwen, dat mensen van nature liever iets goed doen dan iets fout. Werken vanuit de bedoeling betekent ook dat ‘in control’ zijn voor ons geen doel op zich is maar wel een voorwaarde om onze maatschappelijke opdracht te kunnen vervullen. Bovendien hebben we te maken met steeds striktere eisen vanuit de buitenwereld.

  Over Bas Jan van Bochove

  Van Bochove was van mei 2002 tot september 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Hij was daarvoor wethouder in Lelystad. Daarvoor was hij werkzaam in het onderwijs. Hij was woordvoerder op het terrein van wonen, wijken, bouwen, rampen, rampenbestrijding en Koninkrijksrelaties. Tevens was hij voorzitter van de Vaste Kamercommissie OCW. Hij is lid van een aantal raden van bestuur en toezicht.

  Hij stond in 2010 bij de Tweede Kamerverkiezingen namens het CDA op plaats 24 van de kandidatenlijst. Doordat het CDA een aantal ministers leverde schoof hij op, waardoor hij met een kleine onderbreking zijn Kamerlidschap kon voortzetten.

  Op 20 maart 2012 besloot de Tweede Kamer op zijn voorstel unaniem een parlementaire enquête in te stellen naar het stelsel van de volkshuisvesting, het beheer, het interne en externe toezicht, en de positie van de huurders bij woningcorporaties. Ook de rol van externe partijen zoals banken, toezichthouders en gemeenten wil de Tweede Kamer in de enquête betrekken. Het besluit van de Tweede Kamer vloeide voort uit de problemen bij de woningcorporatie Vestia. Vooral werden als gevolg van de ontstane situatie bij Vestia vraagtekens geplaatst bij het toezicht op de hele sector.

  Hij werd op 1 april 2014 waarnemend burgemeester van Weesp.

   


  Ook interessant